İçerikler

Verilerin gizliliği beyanı

Aşağıda tanımlanan bilgi işlemlerinin sorumlusu ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (bundan sonra “ASFINAG”).

ASFINAG’ın bilgi koruma görevlisine şu adresten ulaşılabilir: ASFINAG Datenschutz, ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG | Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi kişisel verilerin korunmasına büyük önem verir. Web mağazamızın kullanımı kişisel veriler girilmeksizin mümkün olmadığı durumlar dışında kişisel verilerinizin kullanımı daima isteğe bağlı ve sizin onayınızla gerçekleşir. Bu kişisel verilerinizin üçüncü taraflara (kardeş firma veya diğer üçüncü taraflar) verilmesinde de geçerlidir.

Elektronik İletişim ve Veri Koruma Talimatnameleri gereğince öngörülen teknik ve organizasyonel gereklilikleri karşılamış bulunmaktayız.

Her zaman kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme, kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Web mağazasının teknik işletimi amacıyla IP adresi, tarih, saat ve ASFINAG web sitesini ziyaret sırasında incelenen sayfalar toplanır. Bu özellikle teknik bakış açısıyla hata anında izlenebilirlik ve hata giderimine yarar. Bu veriler üçüncü taraflara verilmez.

Google Analytics/Universal Analytics

Web mağazamız (shop.asfinag.at) Google Inc.’in („Google") bir web analiz hizmeti olan Universal Analytics’in fonksiyonları ile birlikte Google Analytics kullanır. Bununla birlikte herhangi bir reklam fonksiyonu kullanmıyoruz ve Kullanıcı Kimliği vasıtasıyla verilerinizin cihazları aşan takibini yapmıyoruz.

Google Analytics “Çerezler” adı verilen, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin tarafınızdan web mağazasının kullanımına dair bir analize imkân veren metin dosyalarını kullanır. Web mağazasının sizin tarafınızdan kullanımıyla ilgili çerez aracılığıyla oluşturulan bilgiler Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

IP-Anonimleştirme (IP-Masking): Tam IP adresiyle analiz araçlarının kullanımına dair nihai olarak açıklığa kavuşmamış hukuki durumdan dolayı web mağazamızda Google Analytics “_anonymizeIp()” uzantısıyla kullanılır. IP adresiniz böylece Avrupa Birliği üye ülkeler içerisinde veya Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki sözleşmeye taraf diğer ülkelerde Google tarafından kullanımından önce kısaltılır ve böylelikle daha da anonimleştirilmiş halde kullanılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi Google’ın bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Google bu bilgileri web mağazasını nasıl kullandığınızı değerlendirmek, web mağazası aktiviteleri hakkında raporlar düzenlemek ve web mağazası ve internet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri tarafımıza iletmek için kullanır.

Google Analytics tarafından tarayıcınızdan iletilmiş (kısaltılmış) olan IP adresi çerçevesinde Google’ın başka verileriyle bir araya getirilmez. Çerezlerin kaydını tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarı sayesinde engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda web mağazasının tüm fonksiyonlarını tamamen kullanamayacağınızı bilginize sunarız. Bunun haricinde çerez aracılığıyla oluşturulan ve web mağazasını kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’da toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıda (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) bulunan tarayıcı eklentisini indirmek ve yüklemek suretiyle engelleyebilirsiniz.

Web mağazası içerisinde Google Analytics tarafından toplanmasını ileride engellemek için tarayıcı eklentisine veya mobil cihazlardaki tarayıcılara alternatif olarak lütfen bu bağlantıya tıklayınız (Vazgeçme sadece tarayıcı içerisinde ve sadece bu alan adı için çalışır). Bundan dolayı cihazınıza bir Çerezden Vazgeç (Opt-Out-Cookie) yerleştirilir. Bu bağlantıya yeniden tıklamak zorundaysanız, tarayıcıda çerezlerinizi (Cookie'lerinizi)siliniz.

Google Analytics’in kullanım koşulları ve verilerin gizliliğiyle ilgili daha fazla bilgiyi https://www.google.de/intl/de/policies/ adresinde bulabilirsiniz.

Google reCAPTCHA

Ücretli geçiş ürünleri için internet sayfası, internet sayfasının otomatikleştirilmiş sorgularını engellemek ve meşru kullanıcıları teşhis etmek için Google Inc.’in reCAPTCHA hizmetini kullanmaktadır. Bunun için IP adresi, tarayıcıya ait önemli bilgiler, fare hareketleri, diğer Google hizmetlerinden elde edilen her türlü çerezler ve icabında reCAPTCHA hizmeti için gerekli bilgiler işlenmektedir. Ücretli geçiş ürünleri satış sitesi sadece kişiler tarafından gerçekleştirilen meşru sorgulara, daha doğrusu siparişlere açık olmak zorunda olduğundan dolayı reCAPTCHA kullanımı zorunludur. reCAPTCHA kullanım koşullarını https://www.google.de/intl/de/policies/adresinde bulabilirsiniz. Hizmetle ilgili detayları https://www.google.com/recaptcha/introadresinde bulabilirsiniz.

Çerezler

Aşağıda tarafımızca konmuş onay zorunluluğu bulunan çerezlerin bir listesini bulabilirsiniz.

Onay zorunluluğu bulunan çerezler Depolama süresi Fonksiyon
_utma  açıldıktan itibaren 2 yıl Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
açıldıktan itibaren 30 dakika
oturum sonuna kadar
açıldıktan itibaren 10 dakika
açıldıktan itibaren 12 saat
Bu çerezler web mağazası ziyaretçi sayısının, ziyaretçilerin hangi bilgileri aradığının ve hangi sayfaların ne kadar sıklıkla açıldığının analizi için kullanılır.
epslanguage 1 yıl Dil ayarı
NonEssentialCookiesAccepted 1 yıl Kullanıcının çerez kabulü

Aşağıda, onaylanmış çerezlerimizin bir listesi bulunmaktadır:

İzinsiz çerezin adı Depolama süresi Fonksiyon
ASP.NET_SessionId tarayıcı oturumu sonuna kadar Oturum çerezi
.AsfinagCustomerLogin tarayıcı oturumu sonuna kadar “Hesabım” dan kayıt

Ürünlerimizin çerezler olmadan kullanımı mümkün değildir. Çoğu tarayıcı çerezleri (Cookie'leri)otomatik kabul etmeleri için böyle ayarlanmıştır. Ancak çerezlerin (Cookie'lerin)kaydını devre dışı bıraktıysanız ürünlerimizi shop.asfinag.at adresinde kullanamazsınız.

Chatbot

İnternet sitesindeki bilgilerin bulunabilirliğini kolaylaştırmak için Chatbot bağlanmıştır. Bu Chatbot internet sitesi ziyaretçilerinin sorularını hızlı cevaplayabilir veya internet sitesi ziyaretçilerini müşteri yönetiminden bir çalışana yönlendirebilir.

Chatbot'un kullanımı kişisel bilgiler verilmeksizin mümkün olduğu sürece kişisel bilgilerin (örn. isim, taşıt plakası gibi) kullanımı her zaman serbesttir.

İşlemin hukuki dayanağı

Kişisel bilgilerin internet sitesinin Chatbot’unda işlenmesinin hukuki dayanağı, Bilgi Koruma Yönergesi Madde 6, Paragraf 1 b’ye göre internet sitesi ziyaretçisiyle yapılan ücretsiz hizmet sözleşmesidir.

Chatbot

Chatbot ASFINAG sayfasında kullanılabilir.

Chatbot sorularınızı Usuller ve Kurallar’ın Kullanımı’nda cevaplayabilen bir diyalog sistemidir. Chatbot uygun bir cevap bulamaz ise sizi müşteri yönetiminden bir çalışana yönlendirir. Hukuki dayanak ücretsiz bir hizmet sözleşmesidir. Sohbet (chat) akışları, yani sizin verdiğiniz bilgiler ve sohbetin işaretlenmesi için anonimleştirilmiş bir kimlik kaydedilir. Bu bilgiler 90 gün sonra silinir.

Yüksek bir kaliteyi, güvenliği ve kullanıma hazır bulunmayı garantileyebilmek için ASFINAG şu bilgi işlemcileri kullanmaktadır:

Firma IBM
Adres Obere Donaustraße 95
1020 Wien
AVUSTURYA
Veri işlemci kategorisi Software as a Service

Userlike

Web sayfamızda Live-Chat yazılımı Userlike kullanılır (https://www.userlike.com/en/). Bu yazılımın mülkiyeti Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Almanya firmasına aittir. Çalışanlarımız ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilmek için Live-Chat sürecin aynı bir iletişim formu gibi kullanabilirsiniz. Chat sürecinin başlatılmasında aşağıda açıklanan kişisel bilgilerin girilmesi gerekir:

  • Erişim tarihi ve saati
  • Tarayıcı tipi/ versiyonu
  • IP Adresi
  • kullanılan işletim sistemi
  • Önceki ziyaret edilen web sayfasının URL bilgisi
  • Gönderilen verilerin miktarı
  • Adı, Soyadı
  • E-posta adresi

Çalışanlarımız ile yaptığınız görüşmeye bağlı olarak Chat içinde tarafınızdan girilmesi gereken diğer bilgiler olabilir. Bu veriler sadece Avrupa Birliği içinde işlenir ve kaydedilir. Gerekli olan skript Amazon S3 Cloud (Frankfurt) üzerinden yüklenir. Bazı medya dosyaları Amazon-Cloudfront üzerinden entegre edilir.

Bunun için aşağıda açıklanan çerezler kullanılır:

İsim Host Kaydedilme süresi Amaç
uslk_s www.asfinag.at Tarayıcı oturumu sonuna kadar Bu çerez içinde Persisted State, Machine State, Session ID ve Chat istatistikleri ile ilgili bilgiler toplanır.
uslk_e www.asfinag.at 1. yıl Bu çerez içinde son kullanıcı ile ilgili bilgiler kaydedilir. Bu veriler soyadı, eposta adresi, User-ID ve sayfa ziyaret sayıları içerebilir.

Verilerin kullanımı ve iletilmesi ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit a uyarınca vermiş olduğunuz muvafakatname uyarınca düzenlenmiştir. Sizden alınacak bu onay çerezleri uygulamadan ve IP adresinizi iletmeden önce alınır. Verilerin toplanması ve kaydedilmesi müşterilerimize daha iyi hizmet ve destek sunmak içindir. Chat fonksiyonu ASFINAG görevlisi ile gerçek zamanlı iletişim kurmayı mümkün kılar ve böylece müşteri memnuniyetine katkı sağlar. Muvafakatnameyi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu çerezleri tarayıcınızdaki ayarlar üzerinden her zaman silebilirsiniz. Muvafakatnameyi iptal edinceye kadar gerçekleşen veri kullanımı hakkı saklıdır.

Dynatrace

Dynatrace web uygulamasının kullanımı hakkında bilgiler toplar ve aynı zamanda kullanıcılarımızın web sayfamız içindeki navigasyonunu sağlar. Dynatrace tıklama dizinleri, JavaScript hataları, tarayıcı tipi ve coğrafi bölgeler hakkında bilgi toplar fakat ödeme verileri gibi bilgileri kaydetmez. Bu veriler fonksiyonel sorunları çözmemizde yardımcı olur. Toplanan veriler 35 gün sonra otomatik olarak silinir.

Dynatrace Veri Koruma Beyanı

Taraf hakları hakkında bilgiler

DSG2000’in yasal durumuna göre taraflar bilgi edinme, düzeltme veya silme ve itiraz hakkına sahiptir. 25.5.2018’den itibaren Bilgi Koruma Yönetmeliği’ne göre şu taraf hakları geçerlidir:

Bilgi edinme hakkı

Bilgi işleme taraf olan her şahsın ASFINAG’tan, tarafın kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğine dair bir onay talep etme hakkı vardır; eğer işlenmiş ise taraf olan şahsın bu kişisel bilgiler (işlemin unsuru olan kişisel bilgilerin kopyası) hakkında bilgi edinme ve aşağıdaki bilgileri isteme hakkı vardır: (a) işlem amaçları; (b) işlenen kişisel bilgilerin kategorileri; (c) kişisel bilgilerinin gizliliği açıklanan veya açıklanmakta olan, özellikle üçüncü ülkelerde ve uluslararası organizasyonlarda bulunan alıcılar veya alıcıların kategorileri; (d) eğer mümkünse, kişisel bilgilerin kaydedilmesi planlanan süre, mümkün değilse de bu sürenin belirlenmesi için kriterler; (e) taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin doğrulanması veya silinmesi veya sorumlularca işlemin kısıtlanması ya da bu işleme karşı bir itiraz hakkının varlığı; (f) bir denetim makamına şikayet hakkının varlığı; (g) kişisel bilgiler taraf olan şahıstan alınmıyorsa, bilgilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler; (h) Profiling de dâhil olmak üzere otomatikleştirilmiş bir karar vermenin var(olmaması). ASFINAG işlemin unsuru olan kişisel bilgilerin bir kopyasını sunar. Taraf olan şahsın talep ettiği diğer tüm kopyalar için ASFINAG, yönetim giderleri temelinde uygun bir ücret talep edebilir. Taraf olan şahıs başvuruyu elektronik olarak gerçekleştiriyorsa, aksi belirtilmediği sürece bilgiler standart bir elektronik formatta sunulur.

Düzeltme ve silme hakkı

Taraf olan şahsın, şahısla ilgili doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesini ASFINAG’dan derhâl talep etme hakkı vardır. Taraf olan şahsın, işlem amacını hesaba katarak şahısla ilgili eksik bilgilerin – tamamlayıcı bir açıklama yoluyla da – tamamlanmasını talep etme hakkı vardır..

Ayrıca taraf olan şahsın, ASFINAG’tan kendisiyle ilgili bilgilerin derhâl silinmesini talep etme hakkı vardır; ASFINAG da şu durumlardan birisi söz konusuysa bu şahısla ilgili bilgileri derhâl silmek zorundadır: (a) Kişisel bilgiler, bu bilgilerin alındığı veya diğer biçimde işlendiği amaçlar için artık gerekli değil ise. (b) Taraf olan şahıs işlemden çekinerek rızasından vazgeçer ve işlem için başka bir hukuki dayanak eksik olur ise. (c) Taraf olan şahıs işleme karşı itirazda (aşağıya bakınız) bulunur ise. (d) Kişisel bilgiler yasa dışı işlenmiş ise. (e) Kişisel bilgilerin silinmesi, ASFINAG’ın tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu ise. (f) Kişisel bilgiler bilgi toplumunun sunduğu hizmetler (bir çocuğun rızası) bağlamında toplanmış ise. Silme hakkı, özellikle ASFINAG’ın hukuki bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi veya kamu ilgisinde bulunan ya da ASFINAG’a verilen ve/veya yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya korunması için zorunlu olan aleni gücün kullanımından doğan bir işin gerçekleştirilmesini sağladığı sürece olmaz.

İşlemin Kısıtlanması Hakkı

Taraf olan şahsın, aşağıdaki koşullardan biri söz konusuysa ASFINAG’tan işlemin kısıtlanmasını talep etme hakkı vardır: (a) taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin doğruluğu tartışmalıysa ve ASFINAG kişisel bilgilerin kontrol edilmesi için bir süre tanıyor ise, (b) işlem yasa dışı ise ve taraf olan şahıs kendisiyle ilgili bilgilerin silinmesini reddediyor ve bunun yerine bu bilgilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyor ise; (c) ASFINAG işlemin amacı için şahsa özel bilgilere artık ihtiyaç duymuyor, ancak taraf olan şahıs yasal hakların geçerli kılınmasına, uygulanmasına veya korunmasına ihtiyaç duyuyor ise, ya da (d) ASFINAG’ın haklı sebeplerinin taraf olan şahsın sebeplerinden daha geçerli olduğu henüz belli olmadığı müddetçe taraf olan şahıs işleme itiraz etmiş ise.

İşlem sınırlanmış ise, kişiye özel bu bilgiler – kaydedilmelerinin dışında – sadece taraf olan şahsın rızasıyla veya başka bir şahsın ya da tüzel kişiliğin haklarının geçerli kılınması, uygulanması veya korunmasıyla ya da birliğin veya bir üye devletin önemli bir kamu yararından dolayı işlenebilir.

İşlemin kısıtlanmasına etkisi bulunan taraf olan bir şahıs, kısıtlama ortadan kaldırılmadan ASFINAG tarafından haberdar edilir.

Bilgi devredilebilirlik hakkı

Taraf olan şahsın ASFINAG’a sunduğu kişisel bilgileri, düzenli, standart ve makinede okunabilir bir formatta bulundurma ve bu bilgileri bir başka yetkiliye verme hakkı vardır. Bilgi devredilebilirlik hakkının uygulanmasında taraf olan şahsın, şahsa ilişkin bilgilerin bir yetkiliden başka bir yetkiliye verilmesine etki etme hakkı vardır.

İtiraz hakkı

Taraf olan şahsın, kendisinin özel durumundan doğan sebeplerden dolayı bir görevin gerçekleştirilmesi için gerekli olan, kamu ilgisinde bulunan ya da ASFINAG’a verilen veya ASFINAG’ın ya da üçüncü bir tarafın yetkili çıkarlarının korunması için zorunlu olan aleni gücün kullanımından doğan bir işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kendisiyle ilgili kişisel bilgilerinin işlenmesine her an itirazda bulunma hakkı vardır. Bundan sonra ASFINAG artık kişisel bilgileri işlemez, şayet taraf olan şahsın işlem için çıkarları, hakları ve özgürlüklerinin ağır bastığı korunmaya değer zorlayıcı sebepleri kanıtlayabilir veya işlem yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya korunmasına hizmet eder.

Doğrudan reklam yapmak için kişisel bilgiler işlenirse, bu durumda taraf olan şahsın bu gibi reklam amaçları için kişisel bilgilerinin işlenmesine karşı her an itirazda bulunma hakkı vardır. Taraf olan şahıs doğrudan reklam amacı için işleme itirazda bulunursa, kişisel bilgiler bir daha bu amaçlar için kullanılmaz.

Denetim makamına itiraz hakkı

Taraf olan her şahsın, başka bir idari hukuk veya mahkeme kararına halel getirmeden, özellikle ikâmet ettiği, çalıştığı veya taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin işlenmesinin yasalara aykırı olduğu yerin bulunduğu üye ülkede bir denetim makamına itiraz hakkı vardır – bakınız https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.