İçerikler

GENEL KULLANIM ŞARTLARI („ANB“) ASFINAG Webshop (ASFINAG uygulaması dahil) sayfasından satın alınabilen dijital vinyet ve dijital mesafe geçiş ücreti için geçerlidir

„Dijital Mesafe Geçiş Ücreti Flex“ („ANB-Flex“) servis hizmeti için geçerli GENEL KULLANIM ŞARTLARI

İndirme ile ilgili Genel Kullanım Şartları (son güncelleme 08.11.2018)

Son güncelleme: 08.11.2018


Bu GKŞ’de kullanılan cinsiyete özel kavramlar ve tanımlamalar eril ve dişil formları eşit olarak kapsar.

 1. ASFINAG ve „ASFINAG-Webshop"

  1. Kısaca „ASFINAG“ olarak anılan Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft şirketi, https://shop.asfinag.at internet adresindeki „Dijital Vinyet Webshop“ sayfası (kısaca: „Webshop“) ile iOS veya Android sistemli cep telefonlarındaki „Yolda“ başlıklı ASFINAG Uygulamasının (kısaca: „Uygulama“ işleticisi ve medya sahibidir; ileride farklı bir şekilde tanımlanmaması halinde kısaca: „ASFINAG Webshop“) olarak anılacaktır. ASFINAG, hisseleri tamamen Avusturya Cumhuriyeti’ne ait olan, ASFINAG Kanunları’na göre oluşturulmuş bir anonim şirkettir: Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi; Adres: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Viyana, Avusturya; İletişim: Tel +43 (0) 50 108-10000, Faks +43 (0) 50 108-10020, E-posta office@asfinag.at; Ticaret Sicil Numarası ve Mahkemesi: FN 92191 a, Viyana Ticaret Mahkemesi; KDV No ATU 43143200; Faaliyet türü: Federal karayollarının, önemli ve amaca uygun olan altyapı da dâhil olmak üzere finansmanı, planlanması, inşası ve bakımı, kullanıcılardan zamana ve sürüş mesafesine bağlı geçiş ücretlerinin tahsili, ayrıca federal karayollarının planlama, inşa ve bakım amacı olduğu müddetçe Federal Maliye Bakanlığı’nın yetkisiyle Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi’nin yönetimi, mülkiyeti Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi’ne devredilmiş olan (Federal Karayolları Devir Kanunları Madde 5) doğrudan trafiğe hizmet etmeyen alanların, arsaların ve yüksek yapıların değerlendirilmesi ve yönetimi, ayrıca yol trafiğindeki kontrol cihazları için sistemdeki işletim programı bölümlerinin uygulamaya konması; tatbik edilebilir ticari ve mesleki yönergeler: ASFINAG-Kanunu, ASFINAG-Yetki Kanunu 1997, Federal Karayolları Ücretli Geçiş Kanunu tüm yol özel finansman kanunları ( Arlberg Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Kanunu, Innsbruck-Brenner Otoyolu’nun Finansmanına Dair Federal Kanun, Karawanken Otoyolu Finansmanı Kanunu, Pyhrn Otoyolu Finansmanı Kanunu ve Pyhrn Otoyolu Finansmanı Kanunu), Vinyet Ücret Yönetmeliği ve Geçiş Ücreti Talimatnamesi.

  2. 1997 tarihli ASFINAG Yetkilendirme Kanunu çerçevesinde imzalanan otoyol geçiş ücreti tahsilatı sözleşmesi uyarınca, bütün otoyol ve çift şeritli şehirlerarası yollardan geçiş ücretlerini tahsil etme hakkı ASFINAG şirketine devredildi. Bu sözleşme uyarınca ASFINAG şirketi, bütün kullanıcılardan geçiş ücreti toplama hakkına sahiptir; yasal mevzuat ile birlikte işbu şartnamenin (ANB) bir parçası olan Ücretli Geçiş Yönetmeliği uygulanır.

  3. Karayolları Geçiş Ücreti Kanunu (BStMG) tek izli araçlar ile azami toplam ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen çok izli araçlardan ücretli geçiş ve mesafe geçiş ücretinin zamana bağlı olarak ödenmesini düzenler. Dijital vinyet ve dijital mesafe geçiş ücreti ödeme ürünü plakanın ücretli geçiş sistemine kaydedilmesi sonucunda satın alınabilir. ASFINAG şirketi sözkonusu dijital vinyet ve dijital mesafe geçiş ücreti ödeme ürününün kaydı ve satın alınması için ASFINAG Webshop sayfasını kullanıma sunar.

  4. Webshop sayfası aşağıda açıklanan dillerde hizmet verir: Almanca (standart), İngilizce, Hırvatça, Slovence, Slovakça, İtalyanca, Çek dili, Macarca, Fransızca, Türkçe, Polonyaca, Hollandaca, Romence ve Danimarkaca.

  5. Kullanıcı, ASFINAG Webshop'u kullanımı nedeniyle herhangi ilave bir ücret ödemeyecektir. Kullanıcının cep telefonundan yapacağı veri kullanımı için Telekom servis sağlayıcısına bir ücret ödemesi gerekir.

  6. Dijital veya dijital Mesafe Geçiş ücretlerinin tahsilatı, yasal bir borçlu ve alacaklı ilişkisidir. Ürünlerin Online olarak satın alınması Avusturya, AB, AET ülkeleri, İsviçre, İngiltere ve İrlanda'da sadece ASFINAG Webshop üzerinden mümkündür. Kayıt işlemi sadece, işbu GKŞ temelinde ve diğer atıfta bulunulan doküman ve yasal mevzuat uyarınca yapılır. Diğer koşullar - özellikle alıcının satın alma koşulları ya da benzerleri- mümkün değildir.

  7. Dijital vinyet ve dijital mesafe geçiş ücreti ödeme ürününün satın alınmasında yasal bir borçlu alacaklı ilişkisi oluşur. Ürünlerin çevrimiçi satın alınması EWR ülkeleri ve İsviçre'de sadece ASFINAG Webshop üzerinden yapılabilir. Ürünün satın alınması sadece, entegre doküman ve yasal düzenlemelere atıfta bulunan bu şartname (ANB) temelinde gerçekleşir. Özellikle alıcının satın alma koşulları gibi diğer koşullar geçerli değildir. https://shop.asfinag.at/de/anb.

 2. Yapışkan Vinyet mi, Dijital Vinyet, daha doğrusu Dijital Mesafe Geçiş Ücreti ya da Dijital Geçiş Ücreti mi?

  1. Yapışkan Vinyet ve Dijital Vinyet aynı geçerlik süresine ve aynı fiyata sahiptir ve her biri Yıllık Vinyet, İki Aylık Vinyet ve On Günlük Vinyet olarak mevcuttur. Fakat birbirlerinden farklı oldukları nokta, Dijital Vinyetin Federal Karayolları Ücretli Geçiş Kanunu (BStMG) yönergelerine göre binek otomobilin plakasının geçiş ücreti sistemine kaydedilirken Yapışkan Vinyetin taşıta yapıştırılmasıdır. Bu kayıt Dijital Vinyetin kaydını gösterir. Geçiş Ücreti Talimatnamesi’ne göre tüketiciler Dijital Vinyeti uzaktan satışla satın aldıktan en erken 18 gün sonra kullanabilirler. Aksi takdirde İki Aylık ve İki Yıllık Vinyetlerde geçerlik süresi başlangıcı ilgili ve -halihazırda alınabiliyor ise- takip eden vinyet yılı (1 Aralık’tan bir sonraki yıl 30 Kasım’a kadar) içerisinde geçerli geçiş ücreti tarifesinden isteğe göre seçilebilir. Alıcılar, kendilerine daha fazla avantaj sunan ödeme türüne karar verme opsiyonuna sahiptirler.

  2. Alışılagelmiş Mesafe Geçiş Ücreti ve Dijital Mesafe Geçiş Ücreti aynı ücrete sahiptir ve Tek Gidiş veya Yıllık Kart olarak mevcuttur. Federal Karayolları Ücretli Geçiş Kanunu (BStMG), bir Yıllık Kart satın alarak bir Yıllık Vinyete (Dijital Vinyet veya Yapışkan Vinyet) sahip olma durumunda Yıllık Vinyetin geçerlik süresi içerisinde Yıllık Kart alındığında, Yıllık Kartın geçerli fiyatına 40,- avro (KDV dâhil) eklenmesini ön görmektedir; bu sipariş sürecinde gösterilir. Geçiş Ücreti Talimatnamesi’ne göre tüketiciler Dijital Yıllık Kartı uzaktan satışla satın aldıktan en erken 18 gün sonra kullanabilirler; aksi takdirde geçerlik süresi başlangıcı ilgili takvim yılında isteğe göre seçilebilir. Tek Gidişte alıcı, alır almaz geçerli olmasını onaylamalıdır (bkz. Madde 6.3’teki detaylar).

  3. ASFINAG, Webshop sayfasında ayrıca dijital yıllık vinyet ve dijital yıllık kart abonelikleri (tek veya birlikte kısaca: „Dijital Abonelik“ olarak anılır) de sunar. Alıcı, abonelik sözleşmesi çerçevesinde belirsiz bir süre geçerli olan ve abonelik iptal edilinceye kadar otomatik olarak uzatılan dijital yıllık vinyet ve dijital yıllık kart aboneliklerini açıklanan ücrete satın alır. Güncel fiyata satılan dijital yıllık vinyet ve dijital yıllık kart ürünleri abone sözleşmesi uyarınca kullanıcılara sunulmuştur.

 3. Dijital Vinyetin Kullanıcı Tarafından Satın Alınması

  1. Mesafeli satış yolu veya ASFINAG otomatları veya ASFINAG satış noktalarından satın alınabilen dijital vinyet ürünü için geçerli genel bilgiler bölümünde 2 nolu maddeye bakınız.

  2. Kullanıcı, Dijital Vinyetleri satın alan ve satın almanın işletmesinin faaliyetine ait olmadığını, daha doğrusu satın alma sürecinde işletme sahibi olarak deklare eden kişidir. İşletme, serbest ticari faaliyet yürüten her türlü kalıcı organizasyondur, kâr amacı gütmek zorunda değildir; kamu hukukunun tüzel kişilikleri de her zaman işletme sahibidir. Yasal bir kişi tarafından, bu kişinin işletme faaliyetinin başlamasından önce koşulları oluşturmak için bir Dijital Vinyet satın alımında, satın alım yukarıda belirtilen işleme ait değildir.

  3. Sipariş sürecinin başlangıcında kullanıcı, net ve açık bir biçimde hangi ödeme aracının kabul edildiği konusunda bilgilendirilir. Tek tek teknik adımlar ASFINAG Sanal Mağaza’da belirgin ve açıklayıcı bir biçimde, yani ürün seçim adımları.

   • Ürün seçimi (otomobil ve motosiklet ayrımı dahil): Vinyet ürünü seçimi yapıldıktan sonra aracın tescil edildiği ülke ve plaka bilgileri (veri giriş hatalarını önlemek için bilgiler iki kez girilecektir) girilecektir. Opsiyonel olarak alıcı, anonim olarak yapılan istatistik çalışmalarına katkı sağlamak için girilen plaka bilgisinin geçici plaka olup olmadığını belirtebilir. Alıcının plakası standart bir plaka olmadığında plakanın Syntax bilgisi kontrol edilmez. Alıcı, ürün spesifikasyonuna bağlı olarak (bakınız Madde 2.1) geçerlilik başlangıç tarihini de seçebilir. Alıcı kayıt koduna sahip olduğunda bu kodu burada girebilir.

   • Bilgilerim: Alıcıya özellikle sipariş teyidinin (bakınız Madde 3.4) ve opsiyonel olarak geçerlilik bitiş tarihini hatırlatma bilgisini gönderebilmek için eposta adresinin ((veri giriş hatalarını önlemek için bilgiler iki kez girilecektir) belirtilmesi gereklidir. Bunun dışında alıcının ödeme metodunu girmesi gerekir. Opsiyonel olarak (400,- EURO (brüt) üzerinde alınan ürünler için zorunludur) fatura sahibinin bilgileri de girilecektir.

   • Sipariş özeti: Bu sayfada alıcıya, toplam ücret (KDV dâhil ve hariç), seçili ürünler, belirtilen e-posta adresi ve yaklaşık fatura alıcı bilgileri ve ödeme yöntemi gösterilir. Alıcı ürünleri silebilir, yani plakaları, e-posta adresini, yaklaşık fatura alıcı bilgilerini ve ödeme yöntemini değiştirebilir. Bu adımla alıcı, giriş hatalarını satın alma beyanını kabul etmeden önce görmesini ve düzenlemesini sağlayan etkili ve kullanılabilir teknik bir araca sahip olmaktadır. Alıcı bir işaretleme kutusunu (check-box) etkinleştirerek GKŞ’nin geçerliğini onaylamalıdır. Satın alma beyanı, alıcının „ÖDEMEYİ YAP“ butonunun etkinleştirilmesiyle ortaya çıkar.

   • Ödeme: Alıcı, ödemeyi gerçekleştirebilmesi için seçili ödeme yöntemine sahip ilgili ödeme sunucularına yönlendirilir. Bütün bu süreç, ödeme sunucusunun bununla ilgili ilave koşullarına başvurulabilir olur olunmaz, ASFINAG’ın bir etkiye sahip olmadığı ödeme sunucusu tarafından tamamlanır.

   • Onay: ASFINAG ödeme sunucudan ödemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğinin onayını alır almaz, alıcı onay sayfasına yönlendirilir. Satın alma onayı yazdırılabilir veya kaydedilebilir olsa da, onay sayfasında alıcıya ürün kimlik numarası da gösterilir. Ayrıca onay sayfasında fatura gösterilir, daha doğrusu bilgisayara indirilebilir.

  4. Satın almanın tamamlanmasından sonra alıcı, belirtmiş olduğu e-posta adresine, satın alma açıklamasıyla daha doğrusu satın alınan Dijital Vinyet(ler)in sipariş onayıyla ilgili bir onayı hemen alır. Alıcıya gönderilen bu e-posta tüketici için örnek iptal formuyla beraber başvurulan GKŞ’yi (ayrıca bakınız Madde 4) ve faturayı da içerir.

  5. Satın alma işlemi ASFINAG tarafından sistemde kaydedilir (bakınız Madde 14). Alıcı, ASFINAG Webshop sayfasında „Hesabım“ menüsünde kaydolduktan sonra satın alma işlemlerini yapabilmesi için gerekli yetkiye sahip olur; ayrıca seçmiş olduğu ürünler ile ilgili çeşitli işlem ve değişiklik yapma olanakları da bulunur. „Hesabım“ menüsünde her zaman çevrimiçi kaydolmak mümkündür.

 4. Tüketicinin Dijital Vinyet Satın Alımından Vazgeçme Hakkı

  1. Tüketicilere Geçiş Ücreti Talimatnamesi’ne göre satın aldıkları Dijital Vinyetten on dört gün içerisinde sebep belirtmeksizin vazgeçme hakkı verilmiştir. Vazgeçme süresinin son günü hesaplanırken satın alma günü başlangıç kabul edilir.

  2. Vazgeçme hakkını kullanabilmesi için kullanıcı ASFINAG’a anlaşılır bir açıklama ile (örn. widerruf-shop@asfinag.at, adresine bir e-posta, posta ile gönderilen bir mektup, telefaks ile) satın almadan vazgeçtiği kararını bildirmelidir. Satın almadan vazgeçme temel olarak form gerektirmeksizin gerçekleşebilir. Tüketiciler bunun için bu GKŞ’nin sonunda sunulan örnek iptal formunu kullanabilirler, ancak kullanmak zorunda değillerdir. Vazgeçme beyanı son günden önce gönderildiğinde vazgeçme süresine uyulmuş olur. İlgili vazgeçme beyanlarının hızlı ve etkin bir biçimde işleme konabilmeleri için lütfen ilgili ürün kimlik numara(lar)ını belirtiniz.
  3. Vazgeçme beyanlarının mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir biçimde işleme konabilmeleri için ASFINAG, vazgeçme beyanlarının mümkün olduğunca e-posta ile ve bu GKŞ’nin sonunda sunulan örnek iptal formuna uygun olarak widerruf-shop@asfinag.at adresine gönderilmelerini rica etmektedir.

  4. Son tarihten önce vazgeçme durumunda tüketici tarafından gerçekleştirilmiş olan tüm ödemelerin iadesi, hemen ve vazgeçme beyanının ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde tüketicinin ödemesini gerçekleştirdiği ödeme aracı kullanılarak yapılır.

 5. Dijital Vinyetin İşletme Sahipleri Tarafından Satın Alınması

  1. Dijital Vinyetin satın alımına dair genel bilgiler için bakınız Madde 2.

  2. Şirketler ilgili şirket özelliğini satın alma işlemi esnasında tasdik ederler. Böylece şirket sahibi dijital vinyeti (vinyetleri) şirket özelliği çerçevesinde satın aldığını tasdik eder. Dijital vinyeti satın alma için Madde 3.3'den Madde 3.5'e kadar açıklanan ve tüketiciler için düzenlenen hükümler aşağıda açıklanan istisnalar ile birlikte şirketler için de geçerlidir: Şirketlerin satın aldığı dijital vinyetlerin geçerliliği satın alındıktan hemen sonra başlar. Şirketler, Madde 4 uyarınca sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip değildir.

 6. Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin Tüketici Tarafından Satın Alınması

  1. Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin uzaktan satışla satın alımına dair genel kuralları için bakınız Madde 2.

  2. Tüketicinin kim olduğu, Madde 3.2’de Dijital Mesafe Geçiş Ücreti için de tanımlanmaktadır.

  3. Dijital mesafe geçiş ücreti kartının tüketiciler tarafından satın alınması için Madde 3.3'den Madde 3.5'e kadar açıklanan hükümler aşağıda açıklanan istisnalar ile birlikte mesafe geçiş ücreti için geçerlidir:

   • Ürün seçimi: Alıcı burada Madde 2.2 uyarınca bir yıllık kartın geçerlilik tarihi başlangıcını seçebilir veya tek seferlik geçiş şeklinde düzenlenmesine karar verebilir. Mesafe geçiş ücreti kartı ürünü seçimi yapıldıktan sonra aracın tescil edildiği ülke ve plaka bilgileri (veri giriş hatalarını önlemek için bilgiler iki kez girilecektir) girilecektir. Cama yapıştırılan yıllık vinyet sahipleri dijital yıllık kart aldıklarında, yılık kart ücretinden 40.- EUR (KDV dahil) düşülmesini sağlamak için elinde bulundurdukları yıllık vinyetin fatura numarasını sisteme girmeleri gerekir. Dijital vinyeti önceden veya cama yapıştırılan kart ile aynı zamanda aldıklarında aynı plaka için gerçekleşecek ücret mahsuplaşması sistem tarafından yapılır.

   • Bir Tek Gidiş satın alımı durumunda, tüketici ilgili işaret kutusunu (checkbox) etkinleştirerek, hemen ve özellikle vazgeçme süresi bitiminden önce (bakınız 7. Madde) başlayabileceğine dair açık isteğini belirtir. Böylece tüketici Tek Gidişe hemen başlayabilir ve gidişi tamamen yerine getirebilir. Ücretli Geçiş Noktasından Tek Gidiş/Geçişe başlamakla vazgeçme hakkı ortadan kalkar.

 7. Tüketicinin Dijital Mesafe Geçiş Ücreti Satın Alımından Vazgeçme Hakkı

  1. Tüketiciler, bir neden belirtmeksizin Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin satın alımından sonraki on dört gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçme süresinin son günü hesaplanırken satın alma günü başlangıç kabul edilir.

  2. Vazgeçme hakkı Madde 6.3’e göre, vazgeçmek süresinin son gününe kadar tamamen kullanılan Tek Gidişlerde, ortadan kalkar.

  3. Aksi takdirde, Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin satın alımından vazgeçme hakkı Madde 4’te belirtildiği biçimde geçerlidir.

 8. Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin İşletme Sahipleri Tarafından Satın Alımı

  1. Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin satın alımıyla ilgili genel bilgiler için bakınız Madde 2.

  2. Şirketler ilgili şirket özelliğini satın alma işlemi esnasında tasdik ederler. Böylece şirket sahibi dijital mesafe geçiş ücreti kartını şirket özelliği çerçevesinde satın aldığını tasdik eder. Şirketlerin satın aldığı dijital yıllık kartın geçerliliği tüketicilerden farklı olarak (bakınız Madde 6.3) satın alındıktan hemen sonra başlar. Fakat şirketler, Madde 7 uyarınca sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip değildir.

  3. Aksi takdirde Madde 6’da tüketici için belirtildiği şekilde işletme sahibi için de geçerlidir.

 9. Tüketicilerin dijital aboneliği satın alması ve tüketicilerin sözleşmeyi fesh etme hakkı

  1. Tüketicilerin ASFINAG Webshop sayfasından dijital aboneliği satın alması çerçevesinde, aşağıdaki özel hükümler ile birlikte dijital yıllık vinyet için Madde 3 ve dijital yılık kart için Madde 6'da belirlenen hükümler geçerlidir:

   • Ürün seçimi: Dijital aboneliği satın alabilmek için alıcının „Hesabım“ menüsünde kaydolması gerekir (bakınız Madde 11). Dijital abonelik, dijital yıllık vinyet ve dijital yıllık kartların abonelik sözleşmesi çerçevesinde süresiz bir dönem için satın alınmasıdır.

   • İlk satın almadaki geçerlilik: Dijital abonelik çerçevesinde dijital yıllık vinyetin ilk satın alınmasındaki geçerliliği Madde 2.1'de düzenlenen hüküm şeklindedir. Dijital abonelik çerçevesinde dijital yıllık kartın ilk satın alınmasındaki geçerliliği Madde 2.2'de düzenlenen hüküm şeklindedir.

   • Müteakip satın almadaki geçerlilik: Dijital abonelik çerçevesinde satın alınan dijital yıllık kartın geçerliliği, kart ücretinin hesaptan çekilmesi anında başlar (müteakip yılın 7 Ocak tarihinde). Dijital abonelik çerçevesinde satın alınan dijital yıllık kartın geçerliliği, geçmiş yılın son geçerlilik tarihini takip eden günden itibaren başlar.

   • Ücretler: Dijital abonelik için herhangi bir ücret talep edilmez. Hesaptan sadece, güncel olarak geçerli dijital yıllık vinyet veya yıllık kart ücreti çekilir.

   • İlk kez yapılacak dijital abonelik sözleşmesinde güncel olarak geçerli dijital yıllık vinyet veya yıllık kart ücreti, satın alma işlemi sürecinde hesaptan çekilir. Dijital yıllık vinyetin ücreti müteakip yıllarda 7 Ocak tarihinde ve dijital yıllık kartlarda kart ücreti geçerlilik tarihinin başlamasından 20 gün önce hesaptan çekilir.

   • Dijital abonelik sahibi ASFINAG tarafından, güncel dijital aboneliği sona ermeden zamanında sözleşmeyi fesh etme hakkı, Genel Şartname (ANB) değişikliği veya dijital abonelik ile ilgili diğer konularda eposta yolu ile bilgilendirilir.

   • Dijital aboneliğin asgari geçerlilik süresi yoktur ve abonelik her zaman, herhangi bir sebep bildirmeksizin, ücretin hesaptan çekiminden en geç 3 gün öncesine kadar (hesaptan çekim tarihi için yukarıya bakınız) sadece „Hesabım“ menüsünde iptal edilebilir. Dijital abonelik çerçevesinde ücretin hesaptan çekilmiş olması halinde güncel dijital yıllık vinyet veya dijital yıllık kartın iptal edilmesi mümkün değildir. Ücretin hesaptan başarı ile çekilememiş olması dijital aboneliğin süresi içinde iptal edilmesi demektir. Abone sahibi, ücretin hesaptan başarı ile çekilip çekilemediği konusunda „Hesabım“ menüsünde kayıtlı eposta adresine eposta gönderilerek bilgilendirilir.

  2. ASFINAG tüketicilere, mesafeli satış sistemi üzerinden satın aldıkları aboneliği (ilk satın alma) herhangi bir sebep bildirmeksizin 14 gün içinde iptal etme hakkı tanır. İptal etme süresi, dijital aboneliğin satın alındığı ilk günden itibaren başlar. Dijital aboneliği iptal etme hakkının kullanılması ve sonuçları için Madde 4'de açıklanan hükümler geçerlidir. Dijital aboneliği iptal etme hakkı sadece aboneliğin satın alınması için geçerli olup dijital abonelik çerçevesinde satın alınacak müteakip dijital vinyet veya yıllık kartları kapsamaz.

 10. Şirketlerin dijital aboneliği satın alması

  1. Şirketler, ürünü satın alma esnasında şirket özelliklerini ilgili Checkbox ile tasdik etmekle yükümlüdür.

  2. Dijital aboneliğin şirketler tarafından satın alınması için Madde 9'da tüketiciler için düzenlenen hükümler aşağıda açıklanan istisnalar ile birlikte şirketler için de geçerlidir: Şirketlerin dijital abonelik çerçevesinde ilk kez satın aldıkları dijital vinyet veya dijital yıllık kartların geçerliliği satın alındıktan hemen sonra başlar. Şirketler, Madde 9.4 uyarınca sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip değildir.

 11. “Hesabım”

  1. Dijital vinyet veya dijital mesafe geçiş ücreti kartının geçerliliği başlamadan önce „Hesabım“ menüsünde veya ASFINAG satış noktalarında ücretli geçiş talimatnamesi uyarınca aşağıda açıklanan bilgilerin değiştirilmesi mümkündür (dijital yıllık vinyetlerde dijital abonelik satın almada geçerli değildir):

   (i)           Plaka ve düzenleyen devlet; ve

   (ii)           geçerlik başlangıcı (sadece 10 Günlük ve 2 Ayık Vinyette, Yıllık Kartta).

   Tek Gidişte Mesafe Geçiş Ücreti Bölümü’nün kullanımından önce plaka ve bu plakayı düzenleyen devlet değiştirilebilir.

  2. Dijital vinyet veya dijital mesafe geçiş ücreti kartının geçerliliği başlamadan önce „Hesabım“ menüsünde veya ASFINAG satış noktalarında ücretli geçiş talimatnamesi uyarınca aşağıda açıklanan bilgilerin değiştirilmesi mümkündür (dijital yıllık vinyetlerde dijital abonelik satın almada geçerli değildir):

   • Başka bir siyasi bölgeye taşınma (ücrete tabidir, güncel değişiklik ücreti: 18,- Euro)

   • Bölgelerin birleştirilmesi (ücretsizdir veya ücret iadesi yapılabilir)

   • Plakanın kaybedilmesi veya çalınması (ücretsizdir veya ücret iadesi yapılabilir)

   • Aracın pert olması (ücretsizdir veya ücret iadesi yapılabilir)

   • Aracın çalınması (ücretsizdir veya ücret iadesi yapılabilir)

   Başvuru için gerekli ispat belgeleri ibraz edilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız Ücretli Geçiş Talimatnamesi Kısım A I, Madde 3.6 veya Kısım A II, Madde 4.8.

  3. Kayıtlı alıcılar her zaman ASFINAG Webshop sayfası üzerinden eposta adresi ve şifre ile „Hesabım“ menüsüne giriş yapabilirler. „Hesabım“ menüsüne giriş bilgileri güvenli saklanmalı ve gizli tutulmalıdır.

  4. Abone sahiplerinin „Hesabım“ menüsünde kayıtlı bilgileri ve özellikle iletişim bilgilerini daima güncel, eksiksiz ve doğru tutmaları talep edilir.

  5. „Hesabım“ menüsünde, abone sahiplerinin ürünleri gelecekte kullanmak için ürün ücretini ödeme araçlarını kaydetme olanağı sunulur.

 12. Vinyet Kanıtının Ticari Kaydı

  1. Vinyet kaydı herkesin bilgi edinebileceği resmi bir sicildir, bu kayıt sisteminden belirli bir aracın (plakanın) bir geçerlilik dönemi için dijital vinyet/dijital mesafeli geçiş ücret kartının satın alınıp alınmadığı ve böylece bu aracın karayollarında (otoyol ve çift şeritli şehirlerarası yollar) kullanımına izin verilip verilmediği kontrol edilebilir. Bu kontrol olanağı, cama yapıştırılan vinyetin gözle kontrol edildiği işlem ile aynıdır. Ayrıca bu karayolları kullanıcılarının da çıkarına olan bir işlemdir. Araç kullanıcıları bu olanak bulunmadığında, aracı karayollarında kullanma izinlerinin olup olmadığına kesin olarak karar veremezler.

  2. Bu yüzden herkes, bir plakayı girerek, bir taşıtın bir Dijital Vinyete mi yoksa bir Dijital Geçiş Ücretine mi sahip olduğunu ve hangi zaman aralıklarında geçerli olduklarını ASFINAG tarafından sunulan Vignettenevidenz internette ücretsiz olarak sorgulayabilir.

  3. Vinyet kayıt sisteminde dijital aboneliğin bulunup bulunmadığı görülemez.

 13. Satın Alımla İlgili Güvence ve Zarar Tazmini

  1. Tüketiciler için, Avusturya Medeni Kanunu’nun (“ABGB”) §§ 922 ile 932a maddeleri arasında tanımlanmış olan genel yasal güvenceler geçerlidir.

  2. İşletme sahipleri için bunun dışında kontrol zorunluluğu ve Avusturya Ticaret Kanunu’nun (“UGB”) § 377 Maddesi’ne göre Kusurun İhbarının Ortadan Kaldırılması Yükümlülüğü geçerlidir.

  3. Hafif kusur için tüketicilere ve şirketlere tazminat hakkı ödenmesi sorumluluğu yoktur, bu sorumluluk muafiyeti kişilerin zarar görmesi, zorunlu mali mesuliyet kanunları ve tüketicilere karşı önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihall edilmesi durumunda da geçerli değildir. Şirketlere karşı ağır kusur halinde ödenecek tazminat pozitif hasar ile sınırlıdır, burada da yukarıda açıklanan sorumluluk muafiyeti istisnaları geçerli olur.

 14. Ürünlerin satılması yasağı

  1. ASFINAG şirketinin yazılı onayı alınmadan, satın alınan dijital yıllık vinyet ve mesafeli geçiş ücreti kartının ticari faaliyetler kapsamında satışının yapılması yasaktır.

 15. Verilerin İşlenmesine Dair Bilgiler

  ASFINAG’ın ücretli geçiş sistemlerindeki kişiyeilişkin bilgilerin işlenmesiyle ilgili bilgilereuygun kurallar geçerlidir

 16. Kullanıcı İçin Şikâyet İmkânları ve İhtilaf Çözümüne Dair Bilgiler

  1. Tüketicilerle sanal sözleşmeler için AB’nin sanal ihtilaf çözüm platformunu http://ec.europa.eu/consumers/odr/adresinde bulabilirsiniz.

  2. Tüketici işlemlleriyle ilgili Avusturya Arabuluculuk Kurumu’nu şu adreste bulabilirsiniz http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG bu alternatif ihtilaf çözüm süreçlerinden birine dâhil olmak zorunda değildir.

  4. Dilekler, yorumlar ve şikâyet ler şuraya iletilebilir: info@asfinag.at.

 17. İşletme Sahiplerinde Yargı Seçimi ve Yetkili Mahkeme Yeri

  1. Sadece Avusturya kanunlarının ilgili uygulanabilir hükümleri ve BM alım hakkı geçerlidir. Bu yargı seçimiyle bir Dijital Vinyet ve/veya bir Dijital Mesafe Geçiş Ücreti alıcısı, yani tüketici, ait olduğu ülkenin cebri kanunlarıyla sınırlı değildir.

  2. Bir Dijital Vinyetin ve/veya Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin alıcısı tüketici olmadığı sürece, bu yasal ilişkiden doğan tüm şikâyetler ve tüm anlaşmazlıklar için tek yetkili mahkeme Viyana’daki 1. Bölge Mahkemesidir.

 18. İşletme Sahiplerinde Ciddi Zarar Kuralı

  1. Tüketiciler için geçerli olmayıp işletme sahipleri için geçerli olanlar: Bu kullanım şartlarının tek tek hükümlerinin hükümsüzlüğü ve uygulanmazlığı, geri kalan hükümlerin uygulanabilirliğine etki etmez. Hükümsüz veya uygulanamaz bir hüküm, ticari anlamda ve amaçta bir sonra gelen uygulanabilir bir hükümle değiştirilebilir. Aynısı aşağı yukarı boşluklar için geçerlidir.

Ek: Tüketiciler İçin Örnek İptal Formu

Tüketici iseniz ve Dijital Vinyetin veya Dijital Mesafe Geçiş Ücretinin satın alımından vazgeçmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurunuz ve bize – mümkün olduğunca, ancak zorunluluk hissetmeden e-posta ile – geri gönderiniz:

Alıcı

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-posta: widerruf-shop@asfinag.at

Faks: +43 (0) 50 108-10020

Böylelikle tarafım(ız)ca (*) şu tarihte satın alınan Dijital Vinyet(ler)i/ Dijital Mesafe Geçiş Ücretleri(ni) (*), iade ediyorum: ___________________.

Binek otomobil plakası ve düzenleyen devlet: ______________________________________.

Ürün kimlik numarası: ______________________________________.

Tüketicinin adı: ______________________________________.

Tüketicinin adresi: ______________________________________.

Tüketicinin imzası (sadece kağıt üzerinde): ______________________________________.

Tarih: ___________________.

(*) İlgisizlerin üzerini çiziniz


Genel Kullanım Şartları arşivi 

 

Burada bütün Genel Kullanım Şartlarının eski versiyonları bulunur. Bu dokümanların okunabilmesi için uygun bir PDF Reader programı gereklidir. 

Kullanım Şartları arşivi (Son güncelleme: 01.11.2017)