Vsebine

SPLOŠNI POGOJI UPORABE ("SPU")
za nakup digitalnih vinjet in digitalne cestnine po odsekih v 
ASFINAG-ovi spletni prodajalni (vključno z ASFINAG-ovo aplikacijo)

SPLOŠNI POGOJI UPORABE za storitev "Digitalna cestnina po odsekih Flex" ("SPU Flex")

Splošni pogoji uporabe za prenos (stanje z dne 08.11.2018)

Stanje: 08.11.2018


Izrazi in oznake, specifični za vsakokratni spol, uporabljeni v teh splošnih pogojih uporabe, veljajo tako za moško kot tudi žensko obliko nagovora.

 1. ASFINAG in „ASFINAG-ova spletna prodajalna"

  1. Delniška družba Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (na kratko "ASFINAG") upravlja in je medijski lastnik "spletne prodajalne za digitalne vinjete" na spletnem naslovu https://shop.asfinag.at (na kratko: "spletna prodajalna") oz. ASFINAG-ove aplikacije "Unterwegs" za iOS ali Android (na kratko: "aplikacija); v kolikor v nadaljevanju ni navedeno drugače, vselej na kratko: "ASFINAG-ova spletna prodajalna"). ASFINAG je na osnovi zakona družbe ASFINAG ustanovljena delniška družba, katere delnice so v celoti last Republike Avstrije: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; podružnica: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Dunaj, Avstrija; stik: tel +43 (0) 50 108-10000, faks +43 (0) 50 108-10020, e-pošta office@asfinag.at; številka sodnega registra in pristojno sodišče: FN 92191 a, gospodarsko sodišče Dunaj; ID za DDV ATU 43143200; predmet podjetja: financiranje, načrtovanje, izgradnja in vzdrževanje državnih cest, vključno z za to potrebno in namensko infrastrukturo, izterjava cestnin, obračunanih glede na čas ali prevožene kilometre, od uporabnikov teh cest ter upravljanje obveznosti, ki jih družbi ASFINAG določa Zvezno ministrstvo za finance, če so bile prejete v namene načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja državnih cest, uporaba in upravljanje površin, zemljišč in visokih gradenj, ki ne služijo neposredno prometu in sodijo so bila na osnovi zveznega zakona o opustitvi in prenosu državnih cest (5. člen Zakona o prenosu državnih cest) opuščene v last družbi ASFINAG, ter izvedba delov obratovalnega dnevnega reda v sistemu za digitalne kontrolne naprave v cestnem prometu; uporabni predpisi po obrtnem oz. poklicnem pravu: Zakon družbe ASFINAG, Zakon o posebnih pooblastilih družbe ASFINAG 1997, Zakon o cestninjenju na državnih cestah skupaj z zakonom o posebnem financiranju cest ( Zakon o financiranju hitrih cest v Arlbergu, Zvezni zakon o financuranju avtoceste Innsbruck-Brenner, Zakon o financiranju avtoceste Karavanke, Zakon o financiranju avtoceste Pyhrn in Zakon o financiranju avtoceste Tauern), Uredba o cenah vinjet in Predpisi za cestninjenje.

  2. S pogodbo o uživanju, sklenjeno leta 1997 na osnovi Zakona o posebnih pooblastilih družbe ASFINAG, so bile družbi ASFINAG prenesene pravice uživanja za vse avtoceste in hitre ceste. Družba ASFINAG ima tako pravico, na teh cestah od vseh uporabnikov terjati cestnino, pri čemer mora poleg zakonskih podlag upoštevati tudi veljavne Predpise o cestninjenju, ki so sestavni del teh splošnih pogojev.

  3. Avstrijski Zakon o cestninjenju na državnih cestah (BStMG) uravnava plačevanje časovno odvisne cestnine oz. cestnine po odsekih za dvokolesna motorna vozila ter večkolesna motorna vozila, katerih največja skupna dovoljena masa ne presega 3,5 ton. Nakup digitalne vinjete oz. digitalne cestnine po odsekih je mogoč z registracijo številke registrske tablice v cestninskem sistemu. V ta namen je družba ASFINAG ustanovila ASFINAG-ovo spletno prodajalno, ki omogoča to registracijo oz. nakup in upravljanje digitalne vinjete oz. digitalne cestnine po odsekih. 

  4. Spletna prodajalna je na voljo v naslednjih jezikih: nemški (standardno), angleški, hrvaški, slovensko, slovaški, italijanski, češki, madžarski, francoski, turški, poljski, nizozemski, romunski in danski. 

  5. V povezavi z uporabo ASFINAG-ove spletne prodajalne za uporabnika ni dodatnih stroškov. Morebitni stroški za uporabo podatkov v povezavi z (mobilnimi) komunikacijskimi sredstvi uporabnika nastanejo do uporabnikovega izbranega ponudnika telefonskih storitev.

  6. Nakup digitalne vinjete oz. digitalne cestnine po odsekih je zakonsko dolžinsko razmerje. Spletni nakup je dovoljen izključno prek ASFINAG-ove spletne trgovine v Avstriji, EU, državah EGP, Švici, Združenem kraljestvu in Severni Irski. Nakup poteka izključno na osnovi teh splošnih pogojev uporabe, prek sklicev vključenih dokumentov ter zakonskih določil. Drugi pogoji, predvsem pogoji nakupa ipd. naročnika, so izključeni.

  7. Zadevni splošni pogoji uporabe veljajo za nakupe od 08.11.2018. Te in predhodne splošne pogoje uporabe (skupaj z ustreznim obdobjem veljavnosti) si lahko ogledate na povezavi: https://shop.asfinag.at/de/anb, pri čemer so razpoložljivi tako, da si jih lahko uporabnik shrani in ponovno prebere.

 2. Lepilna vinjeta ali digitalna vinjeta oz. cestnina po odsekih ali digitalna vinjeta po odsekih?

  1. Lepilna in digitalna vinjeta imata enako obdobje veljavnosti, staneta enako in sta vselej na voljo kot letna, dvomesečna in desetdnevna vinjeta. Vendar pa se razlikujeta po tem, da je treba lepilno vinjeto prilepiti na avto, medtem ko pri digitalni vinjeti v skladu z določili zakona BStMG registrirate registrsko številko vozila v cestninskem sistemu. Ta registracija predstavlja nakup digitalne vinjete. V skladu s predpisi o cestninjenju pri fizičnih osebah digitalna vinjeta pri nakupu na daljavo začne veljati najhitreje 18 dni po nakupu. Pri dvomesečni in desetdnevni vinjeti pa je mogoče obdobje začetka veljavnosti izbrati poljubno v vsakokratnem naslednjem letu veljavnosti vinjete (1. december do 30. november naslednjega leta), če je nakup že mogoč, po vselej veljavni cestninski tarifi. Naročniki se lahko odločijo za tisto različico plačevanja cestnine, ki jim nudi največ prednosti.

  2. Običajna cestnina po odsekih in digitalna cestnina po odsekih staneta enako, na voljo pa sta za posamezne vožnje ali kot letna karta. BStMG predvideva, da se v primeru, da ima naročnik letno vinjeto (digitalno ali lepilno vinjeto) ob nakupu letne karte v obdobju veljavnosti letne vinjete na vsakokratno veljavno ceno letne karte prišteje 40,00 EUR (vklj. DDV), kar je tudi ponazorjeno pri postopku naročanja. V skladu s predpisi o cestninjenju lahko digitalna letna karta pri nakupu na daljavo za fizične osebe začne veljati najhitreje 18 dni po nakupu; drugače pa je mogoče začetek veljavnosti poljubno izbirati v vsakokratnem koledarskem letu. Pri posamezni vožnji mora naročnik potrditi takojšnjo veljavnost (glejte podrobnosti v točki 6.3).

  3. ASFINAG v spletni prodajalni omogoča tudi nakup naročniškega paketa za digitalne letne vinjete oz. digitalne letne karte (posebej ali skupaj na kratko: "digitalni naročniški paket"). Prek tega digitalnega naročniškega paketa stranka v skladu z naročniško pogodbo za nedoločen čas, ki samodejno velja do odpovedi, kupuje prihodnje digitalne letne vinjete oz. digitalne letne karte. Trenutna digitalna letna vinjeta oz. digitalna letna karta po trenutni nabavni ceni je vsebovana kot prvi nakup v skladu z naročniško pogodbo.

 3. Nakup digitalne vinjete s strani potrošnikov

  1. Splošne informacije o nakupu digitalne vinjete na daljavo ali ASFINAG-ovih avtomatih ali prodajnih mestih najdete pod točko

  2. Potrošnik je oseba, ki digitalno vinjeto kupi in nakup ne šteje med obratovalne stroške njenega podjetja oz. če se ta oseba pri nakupu ne identificira kot podjetje (glejte 5. točko). Podjetje je vsaka registrirana organizacija s samostojno gospodarsko dejavnostjo, četudi morda ni usmerjena v dobiček; pravne osebe javnega prava vedno štejejo kot podjetja. Če fizična oseba kupi digitalno vinjeto pred ustanovitvijo svojega podjetja v sklopu ustvarjanja pogojev zanj, nakup še ne šteje med zgoraj imenovano obratovanje.

  3. Na začetku postopka naročanja je potrošnik jasno obveščen o tem, katera plačila sredstva so sprejemljiva. Posamezni tehnični koraki so v ASFINAG-ovi spletni prodajalni prikazani pregledno in razločno in sicer z naslednjimi koraki:

   • Izbor izdelka (vključno z odločitvijo, ali gre za vozilo ali motorno kolo): Po izboru ustrezne vinjete je treba vnesti državo registracije in registrsko številko (vsako dva krat, da se preprečijo tipkarske napake). Po želji lahko potrošnik v anonimne statistične namene vnese, ali gre pri vneseni registrski številki za prenosno registrsko tablico. Če potrošnik nima standardne registracije, se stavčna struktura registracije več ne bo preverjala. Glede na specifikacijo izdelka (glejte točko 2.1) lahko potrošnik izbere tudi začetek veljavnosti. Če ima potrošnik registrsko kodo, jo lahko tukaj vnese.

   • Moji podatki: Da lahko potrošnik prejme potrdilo o naročilu (glejte točko 3.4) oz. opcijski opomnik o poteku naročnine, mora vnesti e-poštni naslov (vselej dva krat, da se preprečijo tipkarske napake). Nadaljnje mora potrošnik vnesti način plačila. Po želji se lahko vnesejo tudi podatki prejemnika račun (pri nakupu nad vrednostjo 400,00 EUR (bruto) je to obvezno).

   • Pregled naročila: Na tej strani so potrošniku prikazani skupni stroški (z DDV-jem in brez), izbrani izdelki, vnesen e-poštni naslov, morebitni podatki prejemnika računa in način plačila. Potrošnik lahko sedaj izdelke oz. registracijo izbriše, spremeni e-poštni naslov, podatke prejemnika računa ali način plačila. S tem korakom potrošnik prejme ustrezno, učinkovito in dostopno tehnično sredstvo, s katerim lahko prepozna in popravi morebitne napake pri vnosih, preden odda svoje naročilo. Z aktivacijo potrditvenega polja mora potrošnik potrditi splošne pogoje uporabe. S pritiskom na gumb "OBVEZUJOČE NAROČILO PROTI PLAČILU" potrošnik potrdi svoje naročilo.

   • Plačilo: Glede na izbran način plačila bo potrošnik preusmerjen na stran ustreznega ponudnika tovrstnega načina plačila, kjer opravi plačilni postopek. Ta celoten postopek izvaja ponudnik vsakokratnega načina plačila, zaradi česar lahko pri tem veljajo dopolnilni pogoji vsakokratnega plačilnega ponudnika, na katere družba ASFINAG nima vpliva.

   • Potrditev: Takoj, ko družba ASFINAG od plačilnega ponudnika prejme potrditev o uspešno izpeljanem plačilu, bo potrošnik preusmerjen na potrditveno stran. Na tej strani so prikazani ID-ji izdelkov, potrdilo o nakupu pa si lahko tukaj potrošnik tudi natisne oz. ga shrani. Nadaljnje si lahko tukaj ogleda račun oz. ga prenese.

  4. Po zaključku nakupa potrošnik na registriran e-poštni naslov nemudoma prejme potrdilo o svojem nakupu oz. potrdilo naročila o kupljeni digitalni vinjeti oz. vinjetah. V tej e-pošti, poslani potrošniku, so tudi veljavni splošni pogoji uporabe, vzorčni odstopni obrazec za potrošnika (glejte tudi 4. točko) in račun.

  5. ASFINAG shrani postopek nakupa (glejte tudi točko 14). Ko se potrošnik v ASFINAG-ovi spletni prodajalni prijavi pod "Moj račun", ima dostop do svojih podatkov o nakupu ter različnih možnosti za obdelavo in spreminjanje svojih izbranih izdelkov. Registracija za "Moj račun" je mogoča kadar koli preko spleta.

 4. Odstopna pravica potrošnika od nakupa digitalne vinjete

  1. V skladu s predpisi o cestninjenju imajo potrošniki pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razloga odstopijo od nakupa zadevne digitalne vinjete na daljavo. Rok odstopne pravice se začne z dnevom nakupa.

  2. Za uveljavitev svoje odstopne pravice mora potrošnik o tem družbo ASFINAG obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. po e-pošti na widerruf-shop@asfinag.at, s pismom po pošti, faksom) o svoji odločitvi, da želi odstopiti od nakupa. Izjava o odstopu nima predpisane oblike. V ta namen lahko potrošniki uporabniki vzorčni odstopni obrazec, ki je na koncu teh splošnih pogojev uporabe, vendar pa ta ni obvezujoč. Odstopni rok je veljaven, če odstopno izjavo pošljete v navedenem roku. V izjavi je treba navesti zadevne ID-je izdelkov, da je mogoče odstopno izjavo obdelati hitro in učinkovito.

  3. Za zagotovitev hitre in učinkovite obdelave odstopnih izjav, vas družba ASFINAG prosi, da odstopne izjave po možnosti pošljete po e-pošti na naslov widerruf-shop@asfinag.at ob navedbi podatkov, ki jih najdete v vzorčni odstopni izjavi na koncu teh splošnih pogojev uporabe.

  4. V primeru pravočasnega odstopa bodo potrošniku nemudoma in najpozneje v 14 dneh od prejema odstopne izjave vrnjeni vsi stroški, pri čemer se bo za vračilo le-teh uporabil enak način plačila, s katerim je potrošnik izvedel plačilo.

 5. Nakup digitalne vinjete s strani podjetij

  1. Splošne informacije o nakupu digitalne vinjete najdete v 2. točki.

  2. Med postopkom nakupa morajo podjetniki potrditi lastnost svojega podjetja. S tem podjetnik potrdi, da digitalno(e) vinjeto(e) kupuje za poslovne namene. Za nakup digitalne vinjete smiselno tudi za podjetja veljajo določila v točkah 3.3 do 3.5 za potrošnike z naslednjimi izjemami: Podjetja lahko digitalno vinjeto začnejo uporabljati takoj po nakupu. Podjetja nimajo odstopne pravice v skladu s 4. točko.

 6. Nakup digitalne cestnine po odsekih s strani fizičnih oseb

  1. Splošne informacije o nakupu digitalne cestnine po odsekih na daljavo najdete v 2. točki.

  2. Kdo je potrošnik, je opredeljeno v točki 3.2 tudi za digitalno cestnino po odsekih.

  3. Za nakup digitalne cestnine po odsekih s strani potrošnika smiselno veljajo določila v točki 3.3 do 3.5 z naslednjimi posebnostmi za cestnino po odsekih: 

   • Izbor izdelka: Tukaj lahko kupec letne karte tudi v primeru točke 2.2 izbere začetek enoletnega obdobja veljavnosti ali pa se odloči za posamezno vožnjo. Po izboru ustreznega izdelka za cestnino po odsekih je treba vnesti državo registracije in registrsko številko (vsako dva krat, da se preprečijo tipkarske napake). Če želite, da se vam v primeru, če imate lepilno letno vinjeto, na ceno digitalne letne karte obračuna 40,00 EUR (vklj. DDV), mora naročnik vnesti številko alonše računa letne vinjete. Pri hkratnem ali predhodnem nakupu digitalne letne vinjete sistem ta znesek samodejno poračuna pri identični registrski številki. 

   • V primeru nakupa posamezne vožnje potrošnik z aktivacijo ustreznega potrditvenega polja izrecno izrazi svojo željo, da lahko ta začne veljati takoj in predvsem še pred iztekom odstopnega roka (glejte 7. točko). Tako lahko potrošnik takoj začne z uporabo posamezne vožnje in jo tako povsem porabi. Z nastopom posamezne vožnje/prehodom skozi cestninsko postajo potrošnikove odstopne pravice ne veljajo več.

 7. Odstopna pravica potrošnika od nakupa digitalne cestnine po odsekih

  1. Potrošniki imajo pravico, da v roku štirinajstih dni brez navedbe razloga odstopijo od nakupa digitalne cestnine po odsekih. Rok odstopne pravice se začne z dnevom nakupa.

  2. Odstopna pravica ne velja v primeru točke 6.3 pri posameznih vožnjah, ki jih potrošnik v odstopnem roku v celoti porabi.

  3. Sicer velja pri odstopni pravici od nakupa digitalne cestnine po odsekih 4. točka.

 8. Nakup digitalne cestnine po odsekih s strani podjetja

  1. Splošne informacije o nakupu digitalne cestnine po odsekih najdete v 2. točki.

  2. Med postopkom nakupa morajo podjetniki potrditi lastnost svojega podjetja. S tem podjetnik potrdi, da digitalno cestnino po odsekih kupuje za poslovne namene. Podjetja lahko za razliko od potrošnikov (glejte predvsem točko 6.3) digitalno letno karto začnejo uporabljati takoj po nakupu. Vendar pa podjetja nimajo odstopne pravice v skladu s 7. točko.

  3. Sicer veljajo določila 6. točke za potrošnike smiselno tudi za podjetja.

 9. Nakup digitalnega naročniškega paketa s strani potrošnika in odstopna pravica potrošnika

  1. Ob nakupu digitalnega naročniškega paketa za potrošnike v ASFINAG-ovi spletni prodajalni za digitalne letne vinjete velja točka 3, za digitalne letne karte pa točka 6, z naslednjimi posebnostmi:

   • Izbor izdelka: Za nakup digitalnega naročniškega paketa, se mora potrošnik registrirati pod "Moj račun" (glejte točko 11). Pri digitalnem naročniškem paketu gre za neomejen nakup digitalnih letnih vinjet oz. digitalnih letnih kart v skladu z naročniško pogodbo. 

   • Veljavnost ob prvem nakupu: Začetek veljavnosti ob prvem nakupu digitalne letne vinjete v sklopu digitalnega naročniškega paketa poteka v skladu z navedbami v točki 2.1. Začetek veljavnosti ob prvem nakupu digitalne letne karte v sklopu digitalnega naročniškega paketa poteka v skladu z navedbami v točki 2.2.

   • Veljavnost nadaljnjih nakupov: digitalna letna vinjeta, kupljena v okviru digitalnega naročniškega paketa, velja od izknjižbe oz. plačila nabavne cene (7. januar naslednjega leta). Digitalna letna karta, kupljena v sklopu digitalnega naročniškega paketa, velja od dne, ki sledi zadnjemu dnevu veljavnosti letne karte predhodnega leta. 

   • Cene: Za digitalni naročniški paket posebno doplačilo ni potrebno. Za izknjižbo velja izključno vselej veljavna cena za digitalne letne vinjete oz. letno karto. 

   • Ob prvotni sklenitvi digitalnega naročniškega paketa se izknjiži cena za digitalno letno vinjeto oz. letno karto v sklopu nakupa. V naslednjih letih se izknjiženje pri digitalnih letnih vinjetah izvede 7. januarja, pri digitalnih letnih kartah pa 20 dni prek začetkom veljavnosti nove letne karte. 

   • Družba ASFINAG lastnika digitalnega naročniškega paketa po e-pošti pravočasno pred potekom trenutnega obdobja veljavnosti obvesti o njegovem digitalnem naročniškem paketu, pravici odpovedi, spremembah splošnih pogojev uporabe in drugih funkcij v povezavi z digitalnim naročniškim paketom. 

   • Digitalni naročniški paket nima minimalnega časa veljavnosti in ga je mogoče brez navedbe razloga prekiniti najpozneje do 3 dni pred izknjižbo (trenutek je naveden zgoraj) in izključno pod "Moj račun". Ko se enkrat izvede izknjižba v sklopu digitalnega naročniškega paketa, odpoved za trenutno digitalno letno vinjeto oz. letno karto ni več mogoča. Neuspešna izknjižba velja kot pravočasna odpoved digitalnega naročniškega paketa. O uspešni oz. neuspešni izknjižbi je strank obveščena po e-pošti, poslani na e-poštni naslov, shranjen v "Moj račun". 

  2. Družba ASFINAG potrošnikom omogoča, da v 14 dneh brez navedbe razloga odstopijo od sklenitve (prvega nakupa) digitalnega naročniškega paketa na daljavo. Rok odstopne pravice se začne z dnevom prvega nakupa digitalnega naročniškega paketa. Za uveljavljanje odstopne pravice pri nakupu digitalnega naročniškega paketa veljajo ureditve v točki 4. Odstopna pravica je na voljo izključno pri sklenitvi digitalnega naročniškega paketa in ne velja za nadaljnje nakupe digitalnih letnih vinjet oz. letnih kart, izvedene v okviru digitalnega naročniškega paketa.

 10. Nakup digitalnega naročniškega paketa s strani podjetja

  1. Podjetja so obvezana, lastnost svojega podjetja med postopkom nakupa potrditi z ustreznim potrditvenim poljem.

  2. Za nakup in odpoved za podjetje veljajo ureditve za potrošnike v točki 9 z naslednjimi izjemami: Pri podjetjih je mogoče prvotni nakup digitalne letne vinjete oz. digitalne letne karte (tudi) v okviru naročniškega paketa začeti uporabljati takoj. Podjetja nimajo odstopne pravice v skladu s 9.4. točko.

 11. „Moj račun“

  1. Pred začetkom veljavnosti digitalne vinjete ali digitalne cestnine po odsekih (ne velja pri digitalnih letnih vinjetah, kupljenih v okviru digitalnega naročniškega paketa) je mogoče pod "Moj račun" ali na ustreznih ASFINAG-ovih prodajnih mestih v skladu s Predpisi o cestninjenju spremeniti naslednje podatke:

   • (i) registrska številka in država registracije in

   • (ii) prvi dan veljavnosti (samo pri desetdnevni in dvomesečni vinjeti in letni karti).
    Pri posamezni vožnji je mogoče pred uporabo cestninskega odseka spremeniti registrsko številko in državo registracije.

  2. Z začetkom veljavnosti digitalne letne vinjete in letne karte za cestnino po odsekih (tudi v okviru digitalnega naročniškega paketa) je mogoče v spletni prodajalni ali na ustreznih ASFINAG-ovih prodajnih mestih spremeniti registrsko številko ter državo registracije že kupljene digitalne letne vinjete oz. letne karte za cestnino po odsekih. V skladu s Predpisi o cestninjenju je sprememba mogoča iz naslednjih razlogov:

     • selitev v drug politični okraj (plačljivo, trenutno 18,00 EUR);

     • združitev okraja (brezplačno oz. vračilo stroškov);

     • izguba ali kraja registrske tablice (brezplačno oz. vračilo stroškov);

     • totalka vozila (brezplačno oz. vračilo stroškov);

     • kraja vozila (brezplačno oz. vračilo stroškov).

      Ob zahtevku je treba predložiti potrebna dokazila. Podrobnejše informacije najdete v Predpisih o cestninjenju, del A I, točka 3.6 oz. del A II, točka 4.8.
  3. Registrirani naročniki se lahko z navedbo e-poštnega naslova in gesla kadarkoli prijavijo v "Moj račun" v ASFINAG-ovi spletni prodajalni. Dostopne podatke za "Moj račun" je treba hraniti zaupne in na varnem.

  4. Naročniki bodo pozvani, da svoje podatke pod "Moj račun", predvsem podatke za stik, stalno vzdržujejo aktualne, popolne in pravilne.

  5. "Moj račun" nudi tudi storitev, ki uporabniku omogoča, da shrani svoje plačilno sredstvo za prihodnjo uporabo v sklopu nakupa.

 12. Javni register za evidenco vinjet

  1. Evidenca vinjet je javni register, vpogled v katerega ima vsaka oseba, da lahko preveri, ali je bila za določeno vozilo (registrsko številko) kupljena digitalna vinjeta/digitalna cestnina na odsek z določenim obdobjem veljavnosti in se lahko to vozilo uporablja na državnih cestah (avtoceste in hitre ceste). Ta možnost preverjanja ustreza vizualni kontroli lepilnih vinjet na vozilu. Seveda pa služi tudi interesom uporabnikov državnih cest: Brez njega vozniki namreč ne bi mogli preveriti, ali lahko s svojim vozilom uporabljajo državne ceste.

  2. Tako lahko vsak z vnosom svoje registrske številke v evidenco vinjet ki jo vodi družba ASFINAG, na spletu brezplačno preveri, ali ima določeno vozilo digitalno vinjeto ali digitalno cestnino po odsekih in za katera časovna obdobja veljajo.

  3. V evidenci vinjet je razvidno, ali je sklenjen digitalni naročniški paket.

 13. Jamstvo in nadomestilo škode za nakup

  1. Za potrošnike veljajo splošna zakonska garancijska določila, ki so uravnavana v členih 922 do 932a splošnega civilnega zakonika.

  2. Za podjetja poleg tega velja dolžnost preverjanja ter dolžnost prijave reklamacij v skladu s členom 377 Zakonika za podjetja.

  3. Jamstvo za nadomestilo škode za manjše krivde je izključeno tako do potrošnikov kot tudi podjetij, pri čemer ta izključitev jamstva ne velja za telesne poškodbe, nujne zakone o odgovornosti in do potrošnikov tudi ne za kršitve glavnih pogodbenih dolžnosti. Do podjetij je poleg tega jamstvo v primeru grobe malomarnosti omejeno s pozitivno škodo, pri čemer tudi tukaj veljajo omenjene izjeme za izključitev odgovornosti.

 14. Prepoved nadaljnje prodaje

  1. Nadaljnja prodaja kupljenih digitalnih vinjet in digitalne cestnine po odsekih je brez pisnega dovoljenja družbe ASFINAG prepovedana.

 15. Informacije o obdelavi podatkov

  Veljajo določila v skladu z informacijami o obdelavi osebnih podatkov v cestninskih sistemih družbe ASFINAG.

 16. Informacije o možnosti pritožb in reševanju sporov za potrošnika

  1. Spletno okolje za reševanje sporov EU za spletne pogodbe s potrošniki najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Avstrijski poravnalni svet za potrošniške posle najdete na http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. Družba ASFINAG se ni dolžna udeležiti teh alternativnih postopkov za reševanje sporov.

  4. Želje, pobude in pritožbe nam pošljite na: info@asfinag.at.

 17. Izbrano pravo in sodna pristojnost pri podjetjih

  1. Velja izključno avstrijsko pravo ob izključitvi njegovih referenčnih standardov in kupnega prava ZN. Z izborom tega prava naročnik digitalne vinjete in/ali digitalne cestnine po odsekih, ki je potrošnik, ni omejen s svojimi nujnimi pravicami svoje matične države.

  2. Če naročnik digitalne vinjete in/ali digitalne cestnine po odsekih ni potrošnik, ima izključno sodno pristojnost za vse zahtevke in morebitne spore, ki izhajajo iz in na osnovi tega pravnega razmerja in v povezavi z njegovim potekom, sodišče, pristojno za prvo okrožje na Dunaju, Avstrija.

 18. Salvatorična klavzula pri podjetjih

  1. Za podjetja, ne pa tudi za potrošnike, velja: Če katero od določil teh pogojev uporabe preneha velja ali ni izvedljivo, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določil. Neučinkovito ali neizvedljivo določilo se mora nadomestiti z učinkovitim, ki mu je po smislu in namenu čim bolj podobno. Enako velja za morebitne vrzeli.

Priloga: Vzorčni odstopni obrazec za potrošnike

Če ste potrošnik in želite odstopiti od nakupa digitalne vinjete ali digitalne cestnine po odsekih, izpolnite ta obrazec in nam ga vrnite – po možnosti, vendar ne nujno, po e-pošti:

Za

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-pošta: widerruf-shop@asfinag.at

Faks: +43 (0) 50 108-10020

S tem odstopam(o) (*) od sklenjenega nakupa digitalne vinjet(e)/digitalne cestnine po odsekih (*), naročene dne: ___________________.

Registrska številka in država registracije: ______________________________________.

ID izdelka: ______________________________________.

Ime potrošnika(ov): ______________________________________.

Naslov potrošnika(ov): ______________________________________.

Podpis potrošnika(ov) (samo pri sporočilu na papirju): ______________________________________.

Datum: ___________________.

(*) Neustrezno prečrtajte.


 Arhiv splošnih pogojev uporabe

  Tukaj boste našli vse stare različice splošnih pogojev uporabe. Za branje teh dokumentov potrebujete program PDF-Reader..

  Splošnih pogojev uporabe stanje z dne 01.11.2017