Obsahy

Digitálne úsekové mýto

Streckenmaut_Logo.png

S digitálnym úsekovým mýtom ponúkame našim zákazníkom rýchly prejazd cez mýtne stanice. Digitálne úsekové mýto je viazané na evidenčné číslo vozidla a príslušný cestný úsek. Na niektorých úsekoch diaľnic a rýchlostných komunikácií sa vyberá úsekové mýto.

Je to spôsobené najmä mimoriadne vysokými zriaďovacími nákladmi pri špeciálnych typoch stavieb, napríklad tuneloch. Tieto vyššie náklady sú refinancované z týchto zdrojov. Mýtne úseky sa nachádzajú na diaľniciach A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karavanky, A 13 Brenner a na rýchlostnej komunikácii S 16 rýchlostnej komunikácií Arlberg. 

Digitálnu ročnú kartu pre úsekové mýto môžete kúpiť aj v rámci predplatného. Uzatvorením predplatného sa predĺži automaticky až do odvolania platnosť Vašej digitálnej ročnej karty pre úsekové mýto za aktuálne platné tarify a za cenových podmienok pri uzatvorení predplatného.

Aktivovať digitálne úsekové mýto FLEX

S touto službou môžete bezhotovostne a bez veľkej námahy zaplatiť úsekové mýto za prejazdy všetkými mýtnicami ASFINAG.

Podrobnosti o mýtnych úsekoch

Button Streckenmaut A13_klein.sk.pngButton Streckenmaut A9_klein.sk.pngButton Streckenmaut A10_klein.sk.pngButton Streckenmaut A11_klein.sk.pngButton Streckenmaut S16_klein.sk.png