Obsahy

Výber produktov

Konfiguration des Produkts: Ročnáznámka

EUR 91,10

vrátane 20% DPH.

Zvoľte, prosím, variantu produktu
Výber produktu
Zadajte, prosím, údaje Vášho evidenčného čísla vozidla.
Namiesto erbu/plakety použite, prosím, spojovník.
Platnosť Vašej digitálnej diaľničnej známky
Platnosť Vášho produktu:
12.11.2020 - 31.01.2021
Platnosť predplatného
až do odvolania
Čiastka
EUR 91,10 (vrátane 20% DPH.)

Ročná diaľničná známka

 • Pri kúpe digitálnej ročnej diaľničnej známky môžete len jedným kliknutím tiež aktivovať predplatné. Takto sa platnosť ročnej diaľničnej známky automaticky predĺži až do odvolania.
 • Ak ste k Vášmu predplatnému na časopisy alebo od ministerstva sociálnych vecí dostali stieraciu kartu, môžete tu do zadávacieho poľa zadať zotretý kód. Potom je aj pre spotrebiteľov ročná diaľničná známka platná okamžite.

Upozornenie: Kombinácia predplatného so stieracou kartou žiaľ nie je možná.

K zákazníckym dátam

Toto by ste mali vedieť!


Tu nájdete najčastejšie kladené otázky k výberu produktov.

Viac často kladených otázok (FAQ) o digitálnych mýtnych produktoch

Každá krajina má svoje vlastné normy pre evidenčné čísla vozidiel.

pre Rakúsko
Štandardné evidenčné čísla vozidiel na rakúskych evidenčných číslach vozidiel začínajú skratkou registrujúceho úradu a krajinským erbom. Prenosné evidenčné čísla vozidiel, evidenčné čísla vozidiel na želanie a zelené evidenčné čísla vozidiel pre elektromobily patria tiež k štandardným evidenčným číslam vozidiel. Neštandardné evidenčné čísla vozidiel sú takzvané špeciálne evidenčné čísla vozidiel.
K rakúskym špeciálnym evidenčným číslam vozidiel patria napríklad všetky evidenčné čísla vozidiel pred rokom 1990, evidenčné čísla vozidiel pre úrady, evidenčné čísla vozidiel diplomatov, prenosné evidenčné čísla vozidiel, denné registrácie, exportné evidenčné čísla vozidiel, časovo obmedzené evidenčné čísla vozidiel atď.

pre Nemecko
 Štandardné evidenčné čísla vozidiel v Nemecku pozostávajú z rozlišovacej značky (jedno, až tri písmená, napr.: HH pre Hamburg) a identifikačného čísla (jedno alebo dve písmená a maximálne štyri číslice, napr.: KL 8136). E-evidenčné čísla pre elektrické vozidlá, H-evidenčné čísla pre historické vozidlá ako aj prenosné evidenčné čísla patria k štandardným evidenčným číslam vozidiel.
K nemeckým špeciálnym evidenčným číslam vozidiel patria: sezónne / krátkodobé evidenčné čísla vozidiel, vývozné/exportné evidenčné čísla vozidiel, červené historické evidenčné čísla vozidiel, diplomatické evidenčné čísla vozidiel, prevozné evidenčné čísla vozidiel, prenosné evidenčné čísla obchodníkov, evidenčné čísla vozidiel pre úrady a pod.

Ak Vašu krajinu v zozname nenájdete, zvoľte „Other Countries“ (iné krajiny)

Áno, to je v podstate ako registrovaná osoba tu vo webovom obchode možné. Pokiaľ Vaša digitálna diaľničná známka, resp. digitálna ročná karta pre úsekové mýto ešte nie je platná, môžete pred začiatkom platnosti zmeniť dobu platnosti a zmeniť evidenčné číslo vozidla.

Zmeny evidenčného čísla vozidla po začiatku platnosti nie sú za obvyklých okolností možné. Pre ročnú diaľničnú známku a digitálnu ročnú kartu pre úsekové mýto sa môže za nasledovných podmienok a pri poskytnutí nevyhnutných dokladov však podať žiadosť o zmenu. Každá zmena bude spoplatnená čiastkou za náhradu nákladov vo výške 18 eur.  

 • Presťahovanie do nového politického okresu
 • Zlúčenie okresov
 • Odcudzenie motorového vozidla
 • Odcudzenie/strata evidenčného čísla vozidla
 • úplne zničenie Vášho motorového vozidla
 • Zánik evidenčného číslo vozidla na želanie.

Pri strate, odcudzení a úplnom zničení Vám bude čiastka za náhradu nákladov vo výške 18 eur zase vrátená. 

Môžete zvoliť digitálnu ročnú diaľničnú známku príp. pre zvolený úsek, digitálnu ročnú kartu pre úsekové mýto.

Ako registrovaná zákazníčka a zákazník môžete uzatvoriť predplatné pre Vašu digitálnu ročnú diaľničnú známku, príp. digitálnu ročnú kartu pre úsekové mýto. Vytvorte, prosím, nový účet alebo sa prihláste

 • Kliknite na úvodnej stránke na príslušný symbol pre ročnú diaľničnú známku príp. úsekové mýto
 • Pre digitálnu ročnú diaľničnú známku v predplatnom zvoľte na stránke "Výber produktu" vo variante produktu "Kúpiť diaľničnú známku + predplatné".
 • Pre digitálnu ročnú kartu pre úsekové mýto  zvoľte pri počte ciest tlačidlo  "Predplatné ročnej karty".
 • Potom zadajte údaje Vášho evidenčného čísla vozidla.
 • Pre zúčtovanie zvoľte pri „Spôsobe úhrady“ požadovanú kreditnú kartu alebo platbu prevodom Klarna.
 • Potvrďte podmienky používania a uzatvorte Vaše predplatné.
 • Následne dostanete e-mailom Vaše potvrdenie objednávky predplatného a faktúru.

Tip: Vaše nové predplatné si môžete nechať po uzatvorení pohodlne zobraziť a spravovať v sekcii Môj účet / Moje predplatné .

Uzatvorením predplatného sa predĺži Vaša digitálna ročná diaľničná známka, príp. digitálna ročná karta pre úsekové mýto za aktuálne platné tarify a cenové podmienky uzatvorenia predplatného automaticky až do odvolania.

Predplatné môžete kedykoľvek vypovedať v sekcii „Moje predplatné“ - výpovedná lehota sú 3 dni bez uvedenia dôvodov.

Chcete byť priebežne informovaný?