Obsahy

Vyhlásenie o ochrane údajov

Za spracovanie údajov uvedených nižšie je zodpovedná spoločnosť ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, Tel.: +43 50 108-10000, Fax: +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (ďalej nazvanej ako „ASFINAG“).

Pracovník spoločnosti ASFINAG zodpovedný za ochranu údajov je k dispozícii na: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, Tel.: +43 1 955 1266, Fax: +43 1 955 1277.

Spoločnosť ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft kladie veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pokiaľ nie je používanie nášho internetového obchodu bez uvedenia osobných údajov možné, realizuje sa používanie Vašich osobných údajov (napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy) vždy na dobrovoľnej báze a je možné len s Vaším súhlasom. To isté platí aj pre prenos Vašich osobných údajov tretím stranám (dcérskym spoločnostiam alebo iným tretím stranám).

V súlade s právnymi predpismi pre elektronickú komunikáciu a ochranu údajov sme prijali predpísané technické a organizačné opatrenia.

Kedykoľvek máte právo na informáciu, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Pre účely technickej prevádzky internetového obchodu je pri návšteve internetového obchodu ASFINAG uložená IP adresa, dátum, čas a navštívené stránky. Tieto slúžia výlučne na sledovateľnosť v prípade poruchy a odstraňovanie problémov z technického hľadiska. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím stranám.

Google Analytics/Universal Analytics

Náš internetový obchod (shop.asfinag.at) používa službu Google Analytics vrátane funkcií služby Universal Analytics, webovej analytickej služby spoločnosti Google, Inc. („Google“). Pritom nepoužívame žiadne reklamné funkcie a žiadne sledovanie Vašich údajov naprieč zariadeniami na základe ID používateľa.

Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu ako používate tento internetový obchod. Informácie vygenerované pomocou cookies o používaní internetového obchodu sú spravidla prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Anonymizácia IP (maskovanie IP): Vzhľadom na nejasné právne postavenie pre používanie analytických nástrojov s úplnými IP adresami sa v našom internetovom obchode používa služba Google Analytics s príponou „_anonymizeIp ()“. Z tohto dôvodu spoločnosť Google ďalej skracuje Vašu IP adresu pred ďalším používaním ešte v rámci členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a táto sa teda používa v ešte viac anonymizovanej podobe. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti.

Z nášho poverenia bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania internetového obchodu, za účelom zostavenia správ o aktivitách internetového obchodu a aby nám poskytli ďalšie služby spojené s používaním internetového obchodu a používaním internetu.

Vašim prehliadačom sprostredkovaná (skrátená) IP adresa v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Môžete odmietnuť uloženie cookies príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tohto internetového obchodu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom „cookie“ a údajom vzťahujúcim sa na využívanie internetového obchodu (vrátane Vašej IP adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete moodul plug-in prehliadača na  nasledujúcom odkaze (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatívne k prehliadaču plug-in prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach, kliknite, prosím, na tento odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics v rámci internetového obchodu (výslovný nesúhlas je funkčný len v tomto prehliadači a len pre túto doménu). Pritom sa vo Vašom zariadení uloží cookies výslovného nesúhlasu. Ak v tomto prehliadači odstránite súbory cookie, musíte opätovne kliknúť na tento odkaz znova.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

Webová stránka pre mýtne produkty využíva službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc., aby sa zabránilo automatickému overovaniu na webovej stránke a aby sa identifikovali oprávnení používatelia. Pritom sa spracujú IP adresa, kľúčové parametre prehliadača, pohyby myšou, všetky existujúce súbory cookie z ostatných služieb Google a príp. ďalej spoločnosťou Google spracované údaje potrebné pre službu reCAPTCHA. Pretože webstránka na predaj mýtnych produktov má byť prístupná osobám len pre legitímne overovanie, prípadne objednávky, je používanie reCAPTCHA nevyhnutné. Podmienky používania pre reCAPTCHA nájdete taktiež na https://www.google.de/intl/de/policies/. Detaily o službe sú uvedené na stránke https://www.google.com/recaptcha/intro.

Cookies

Nižšie nájdete zoznam nami stanovených cookies vyžadujúcich súhlas:

Názov cookies vyžadujúcich súhlas Doba uloženia Funkcia
_utma  2 roky od vyvolania Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
30 minút od vyvolania
do konca relácie
10 minút od vyvolania
12 hodín od vyvolania
Tieto súbory cookie sa používajú na analýzu počtu návštevníkov internetového obchodu, a aké informácie tam návštevníci hľadali a ktoré stránky boli ako často vyvolávané.
epslanguage 1 rok Nastavenie jazyka
NonEssentialCookiesAccepted 1 rok Súhlas používateľa s používaním cookies

Nižšie je uvedený zoznam našich neprípustných súborov cookie:

Názov súboru cookie, ktorý nie je platný Doba uchovávania Funkcia
ASP.NET_SessionId až do konca relácie prehliadača Session Cookie
.AsfinagCustomerLogin až do konca relácie prehliadača Prihlásenie na „Môj účet“

Používanie našich produktov bez cookies nie je možné. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby automaticky akceptovala cookies. Ak však máte deaktivované uloženie súborov cookies, nebudete môcť naše produkty na shop.asfinag.at používať.

Aplikácia chatbot

Za spracovanie údajov uvedených nižšie je zodpovedná spoločnosť ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, Tel.: +43 50 108-10000, Fax: +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (ďalej nazvanej ako „ASFINAG“).

Pracovník spoločnosti ASFINAG zodpovedný za ochranu údajov je k dispozícii na: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, Tel.: +43 1 955 1266, Fax: +43 1 955 1277.

Pre uľahčenie vyhľadávania informácii na webovej stránke je zapracovaná tzv. aplikácia chatbot Táto môže rýchle zodpovedať otázky návštevníka webovej stránky alebo ho môže odkázať na zamestnanca manažmentu zákazníkov.

Pokiaľ používanie aplikácie chatbot nie je možné bez poskytnutia osobných údajov, nasleduje použitie osobných údajov (napr. mena, evidenčného čísla vozidla) vždy na dobrovoľnej báze.

Právne základy pre spracovanie

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v aplikácii chatbot webovej stránky je bezplatná zmluva o poskytovaní služieb s návštevníkom webovej stránky podľa článku 6 odseku 1 písmena b Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Aplikácia chatbot

Aplikáciu chatbot môžete používať na webovej stránke spoločnosti ASFINAG.

Aplikácia chatbot je dialógový systém, ktorý môže zodpovedať Vaše otázky pri použití rutinných programov a pravidiel. Ak aplikácia chatbot nemôže nájsť vhodnú odpoveď, odkáže Vás na zamestnanca zákazníckeho manažmentu. Právnym základom je bezplatná zmluva o poskytovaní služieb. Ukladajú sa histórie konverzácií, tzn. Vami uvedené údaje a anonymizované ID pre označenie konverzácie (chatu). Tieto údaje sa po 90 dňoch vymažú.

Aby sa zabezpečila primerane vysoká kvalita, bezpečnosť a dostupnosť možného používania, využíva spoločnosť ASFINAG služby nasledujúceho spracovateľa zákaziek:

Firma IBM
Adresa Obere Donaustraße 95
1020 Wien
AUSTRIA
Kategória spracovania objednávky Softvér poskytovaný ako služba

Userlike

Na našej webovej stránke používame softvér na komunikáciu v reálnom čase Userlike (https://www.userlike.com/en/). Tento softvér prevádzkuje spoločnosť Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Nemecko. Použiť môžete komunikáciu v reálnom čase ako aj kontaktný formulár, aby ste takmer v reálnom čase mohli chatovať s našimi zamestnancami. Pri spustení chatovania budú vy6iadané nasledujúce osobné údaje:

  • dátum a čas vyvolania
  • typ/verzia prehliadača
  • IP adresa
  • používaný operačný systém
  • URL predtým navštívenej webovej stránky
  • množstvo odoslaných údajov
  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa

V závislosti od histórie konverzácie s našimi zamestnancami, môžu byť v chate vyžiadané ďalšie osobné údaje, ktoré budú Vami zaznamenané. Údaje budú výhradne spracovávané a uchovávané v Európskej únii. K tomu potrebný skript sa načíta prostredníctvom cloudu Amazon S3 (Frankfurt). Niektoré mediálne súbory sa integrujú cez Amazon CloudFront.

Z tohto dôvodu sa nastavia nasledujúce súbory cookie:

Meno Hostiteľ Doba uchovávania Účel
uslk_s www.asfinag.at Až do konca relácie prehliadača V tomto súbore cookie sa uchovávajú informácie o Persisted State, Machine State, Session ID a štatistike chatovania.
uslk_e www.asfinag.at 1 rok V tomto súbore cookie sa uchovávajú informácie o koncovom používateľovi. Tie môžu obsahovať meno, e-mailovú adresu, ID používateľa a počet návštev.

Právnym základom pre spracovanie a prenos údajov je udelenie súhlasu podľa článku 6 odsek 1. písmeno a GDPR. Tieto sa vyžiadajú pred nastavením súborov cookie a prenosom Vašej IP adresy. Spracovanie slúži k tomu, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť ešte lepšie služby a podporu. Chatovacia funkcia umožňuje konverzáciu so zamestnancom spoločnosti ASFINAG v reálnom čase, čo prispieva k spokojnosti zákazníkov. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Tieto súbory cookie môžete prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači kedykoľvek vymazať. Spracovanie v súlade so zásadou zákonnosti až do okamihu Vášho odvolania týmto nebude dotknutá.

Dynatrace

Dynatrace získava prehľad o výkonnosti webovej aplikácie a o navigácii naších používateľov na webovej stránke. Dynatrace zaznamenáva cesty klikania, chyby JavaScript, typy prehliadačov a geografické regióny, avšak žiadne obsahy polí, napr. údaje o platbe. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať funkčné problémy. Získané údaje sa po 35 dňoch automaticky vymažú.

Vyhlásenie o ochrane údajov Dynatrace