Obsahy

Impresum

ASFINAG
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-
FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

RAKÚSKO, 1011 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 5-9, POSTFACH 983
TEL +43 50 108-10000
FAX +43 50 108-10020
E-MAIL office@asfinag.at 

Právna forma: akciová spoločnosť, sídlo: Viedeň, FN 92191 a
Registrový súd: Obchodný súd Viedeň
IČ-DPH: ATU 43143200

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft starostlivo vyselektovala údaje a informácie, nachádzajúce sa na stránkach internetového obchodu ASFINAG. Spoločnosť ASFINAG však nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku (s výnimkou nariadenia o vyberaní mýta publikovaného na www.asfinag.at) za aktuálnosť, úplnosť a správnosť informácií a vyhradzuje si právo záznamy kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť záznamy bez predchádzajúceho upozornenia.

Hypertextové odkazy na cudzie webové stránky sú miesta výskytov odkazov, ktoré slúžia len ako servisná služba. Definovaním odkazu na cudzie internetové stránky sa obsahy prepojených stránok kliknutím nestávajú súčasťou našej stránky. Preto výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť alebo záruku za obsahy cudzích internetových stránok.

Spoločnosť ASFINAG nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania týchto internetových stránok.