Cuprins

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE („CGU”)
cu privire la achiziționarea vinietelor digitale, precum și a taxei digitale  de în magazinul online ASFINAG (inclusiv aplicația ASFINAG)

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE pentru serviciul „Taxă digitală de autostradă Flex” („CGU-Flex”)

Condițiile generale de utilizare pentru descărcare (cu versiunea din 08.11.2018)

Versiune 08.11. 2018


Termenii și denumirile specifice sexului, utilizate în aceste condiții de utilizare (CGU), includ fiecare în mod egal forma masculină și cea feminină.

 1.   ASFINAG și „Magazinul online ASFINAG”

  1. Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (pe scurt „ASFINAG“) administrează și este proprietarul media al „Magazinului online de viniete digitale” de pe internet la adresa https://shop.asfinag.at (pe scurt „Magazin online“), respectiv al aplicației ASFINAG „Unterwegs“ pentru iOS sau Android (pe scurt: „App”; dacă nu se diferențiază în cele ce urmează de magazinul online, pe scurt „Magazinul online ASFINAG”). ASFINAG este o societate pe acțiuni înființată pe baza legii ASFINAG, ale cărei acțiuni se află complet în proprietatea Republicii Austria: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; filială: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Viena, Austria, Contact: Tel +43 (0) 50 108-10000, Fax +43 (0) 50 108-10020, E-mail office@asfinag.at; Numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și Tribunalul Registrului Comerțului: FN 92191 a, Tribunalul Comercial Viena; Cod unic de identificare fiscală ATU 43143200; Obiectivul de activitate al firmei: Finanțarea, planificarea, construcția și întreținerea drumurilor naționale, inclusiv a infrastructurii necesare și utile, colectarea taxelor în funcție de timpul și kilometrii parcurși ai utilizatorilor acestor drumuri, precum și gestionarea datoriilor acumulate de către Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft cu autorizarea Ministerului Federal al Finanțelor, atât timp cât acestea au fost acumulate în scopul planificării, construcției și întreținerii drumurilor naționale, utilizarea și administrarea suprafețelor care nu servesc direct circulației precum terenuri și construcțiile de pe acestea, care au fost transferate în proprietatea Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft în baza Legii federale cu privire la  transferarea și transmiterea în administrare a drumurilor naționale (articolul 5 din legea privind transferul drumurilor naționale), precum și  punerea în aplicare a obiectivelor din agenda companiei în sistem pentru dispozitivele de control digitate din circulația rutieră; prevederile profesionale, respectiv deontologice: Legea ASFINAG, Legea de autorizare ASFINAG 1997, Legea taxelor drumurilor naționale împreună cu Legea de finanțare specială a drumurilor (Legea de finanțare a drumurilor expres Arlberg, Legea federală privind finanțarea autostrăzii Innsbruck-Brenner, Legea de finanțare a autostrăzii Karawanken, Legea de finanțare a autostrăzii Pyhrn și Legea de finanțare a autostrăzii Tauern), Regulamentul privind prețul vinietei și Regulamentul de taxare.

  2. Cu ajutorul contractului de uzufruct încheiat în baza Legii de autorizare ASFINAG 1997, dreptul de uzufruct asupra tuturor autostrăzilor și a drumurilor expres a fost transferat companiei ASFINAG. Astfel, ASFINAG are dreptul de a colecta taxele de la toți utilizatorii, acest drept fiind fundamentat – pe lângă principiile legale - de fiecare regulament de taxare aflat în vigoare, care reprezintă o parte integrantă a prezentelor Condiții Generale de Utilizare (CGU).

  3. Legea taxelor drumurilor naționale (BStMG) reglementează plata taxei în funcție de timp, respectiv a taxei de autostradă pentru autovehiculele cu o axă, precum și pentru autovehiculele cu două axe care nu au masa totală maximă admisă mai mare de 3,5 tone. Achiziționarea unei viniete digitale, respectiv a unei taxe digitale de autostradă este posibilă înregistrând numărul de înmatriculare în sistemul de taxare. ASFINAG administrează magazinul online ASFINAG pentru ca această înregistrare să fie posibilă, respectiv ca achiziționarea și administrarea vinietei digitale, respectiv a taxei digitale de autostradă să fie posibile.

  4. Magazinul online este disponibil în următoarele limbi: germană (standard), engleză, croată, slovenă, slovacă, italiană, cehă, maghiară, franceză, turcă, poloneză, olandeză, română și daneză.

  5. Din utilizarea magazinului online ASFINAG nu rezultă costuri suplimentare pentru utilizator. Costurile potențiale pentru utilizarea de date în legătură cu dispozitivele (mobile) de comunicație de la distanță ale utilizatorului se acumulează la furnizorul de servicii de telecomunicație al utilizatorului.

  6. Achiziționarea vinietei digitale și a taxei digitale de autostradă reprezintă o obligație legală. Achiziționarea online trebuie să se facă exclusiv prin intermediul magazinul online ASFINAG din cadrul Austriei, UE, statelor CEE, precum și Elveției și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Achiziționarea este efectuată exclusiv în baza acestor CGU, cu trimitere la documentele integrale și prevederile legale. Alte condiții – în special condiții de achiziție sau altele asemănătoare ale clientului – sunt excluse.

  7. CGU intră în vigoare în mod concret pentru plățile efectuate începând cu data de 08.11.2018. Aceste Condiții Generale de Utilizare (CGU) și cele anterioare (împreună cu perioada de valabilitate corespunzătoare) pot fi accesate la următorul link: https://shop.asfinag.at/de/anb, unde sunt puse la dispoziție pentru a putea fi salvate și printate de către utilizator.

 2. Vinieta adezivă sau vinieta digitală, respectiv taxa de autostradă sau taxa digitală de autostradă?

  1. Vinieta adezivă și vinieta digitală au aceeași durată de valabilitate, același preț și ambele sunt disponibile sub forma unei viniete anuale, viniete pe două luni și vinietei pe zece zile. Acestea se diferențiază însă una de cealaltă prin faptul că vinieta adezivă trebuie aplicată pe autovehicul, în timp ce în cazul vinietei digitale, numărul de înmatriculare al autovehiculului este înregistrat în sistemul de taxare, în conformitate cu specificațiile BStMG. Această înregistrare reprezintă achiziționarea vinietei digitale. În conformitate cu regulamentul de taxare, la consumatori, vinieta digitală poate deveni valabilă cel mai devreme în 18 zile de la cumpărare, în cazul cumpărării de la distanță. În caz contrar, la vinieta de două luni și la vinieta de zece zile, începutul valabilității poate fi selectat în mod liber în cadrul anului de vinietă curent și - în cazul în care se deține deja o vinietă - în cadrul următorului an (1 decembrie până la 30 noiembrie al anului următor), la tariful de taxare aflat în vigoare. Clienții pot opta pentru oricare variantă a plății taxei de drum, în funcție de cea care le oferă acestora cele mai multe avantaje.

  2. Taxa de autostradă convențională și taxa de drum digitală au același preț și sunt disponibile pentru o călătorie unică sau sub formă de card anual. BStMG prevede faptul că la deținerea unei viniete anuale (digitale sau adezive), la cumpărarea unui card anual cu durata de valabilitate a vinietei digitale este redusă suma 40 de EURO (inclusiv TVA) din prețul cardului anual aflat în vigoare, lucru care este specificat și în timpul procesului de comandă. În conformitate cu regulamentul de taxare, la consumatori, cardul anual digital poate deveni valabil cel mai devreme în 18 zile de la cumpărare, în cazul cumpărării de la distanță, în caz contrar începutul valabilității poate fi ales în mod liber în cadrul oricărui an calendaristic. În cazul călătoriei unice, clientul trebuie să confirme valabilitatea imediată (consultați Detalii, punctul 6.3).

  3. În magazinul online, ASFINAG permite inclusiv achiziționarea unui abonament pentru viniete anuale digitale, respectiv pentru carduri anuale digitale (individual sau împreună, pe scurt: „Abonament digital”). Cu abonamentul digital, clientul achiziționează pe viitor vinietele anuale digitale, respectiv cardurile anuale digitale la prețul de achiziție aferent și în mod analog unui contract pentru un abonament pe o perioadă nedeterminată, până la reziliere. Vinieta anuală digitală actuală, respectiv cardul anual digital cu prețul actual de achiziție se pot achiziționa pentru prima dată conform contractului de abonament.

 3. Achiziționarea vinietei digitale de către consumator

  1. Consultați generalitățile cu privire la achiziționarea de la distanță a vinietei digitale sau cu privire la achiziționarea de la automatele ASFINAG sau centrele de vânzare ASFINAG la punctul 2.

  2. Consumatorul este cel care achiziționează vinietele digitale și achiziționarea nu aparține de activitatea firmei sale, respectiv în procesul de achiziționare nu se declară contractor (consultați punctul 5). Firma este o organizație întemeiată pe termen lung cu activitate economică independentă, care nu poate fi orientată spre profit; persoanele juridice de drept public sunt considerate întotdeauna contractori. La achiziționarea unei viniete digitale de către o persoană fizică înainte de înregistrarea întreprinderii firmei sale pentru crearea condițiilor preliminare necesare în acest sens, achiziția nu aparține încă întreprinderii menționate mai sus.

  3. La începutul procesului de comandă consumatorul este informat clar și precis cu privire la mijloacele de plată care sunt acceptate. Fiecare dintre etapele tehnice sunt reprezentate în mod clar și explicit în magazinul online ASFINAG, și anume prin etapa de selecție.

   • Selectarea produsului (inclusiv diferențierea între autovehicul, resp. motocicletă): După selectarea produsului Vinietă trebuie introdus statul emitent și numărul de înmatriculare (fiecare de două ori pentru evitarea erorilor de introducere). Opțional, clientul poate indica anonim în scopuri statistice dacă numărul de înmatriculare introdus este un număr de înmatriculare interschimbabil. În cazul în care clientul nu are un număr de înmatriculare standard, sintaxa numărului de înmatriculare nu mai este verificată. Clientul poate selecta, în funcție de specificația produsului (consultați punctul 2.1), inclusiv începutul valabilității. În cazul în care clientul dispune de un cod de înregistrare, acesta poate fi introdus aici.

   • Datele mele: Pentru a fi posibilă transmiterea către client în special a confirmării comenzii (consultați punctul 3.4), respectiv a unui memento opțional cu privire la expirarea valabilității, este necesară introducerea unei adrese de e-mail (fiecare de două ori pentru evitarea erorilor de introducere). În continuare, clientul trebuie să indice metoda de plată. Opțional (obligatoriu la achiziționarea în valoare de peste 400 EURO (brut)), pot fi introduse datele cu privire la destinatarul facturii.

   • Descriere comandă: Pe această pagină, clientului îi sunt afișate costurile totale (inclusiv cu și fără taxa legală pe valoare adăugată), produsele selectate, adresa de e-mail indicată, datele potențiale ale destinatarului facturii și metoda de plată. Clientul poate șterge produse, respectiv poate modifica numărul de înmatriculare, adresa de e-mail, datele destinatarului facturii și metoda de plată. Prin această etapă, clientul dispune de un instrument adecvat, eficient și accesibil din punct de vedere tehnic, cu ajutorul căruia poate identifica și remedia erorile de introducere înainte de emiterea declarației sale de achiziționare. Clientul trebuie să confirme acordul său cu privire la CGU prin activarea unei căsuțe de selectare. Prin activarea butonului „COMANDĂ CONTRA COST” este efectuată declarația de achiziționare de către client.

   • Plata: Clientul este redirecționat la un furnizor de plată în funcție de metoda de plată selectată, unde clientul trebuie să efectueze tranzacția plății. Întregul proces este efectuat exclusiv prin intermediul furnizorului de plată, astfel încât condițiile suplimentare ale furnizorului de plată în legătură cu acest aspect să poată fi aplicate și asupra cărora ASFINAG să nu aibă nicio influență.

   • Confirmare: Imediat ce ASFINAG a primit confirmarea de la furnizorul de plată, în ceea ce privește faptul că plata a fost efectuată cu succes, clientul este direcționat la pagina de confirmare. Acolo, clientului îi sunt afișate inclusiv codurile ID ale produselor și confirmarea achiziției poate fi imprimată, respectiv salvată. În plus, acolo factura poate fi afișată, respectiv descărcată.

  4. După încheierea achiziționării, clientul primește imediat o confirmare cu privire la declarația sa de achiziționare, respectiv confirmarea comenzii vinietei(lor) digitale aferente, pe adresa de e-mail specificată de el. Acest e-mail trimis clientului conține inclusiv condițiile generale de utilizare (ANB) aplicabile, împreună cu formularul model de revocare pentru consumator (consultați inclusiv punctul 4) și factura.

  5. Procesul de achiziționare este salvat de către ASFINAG (consultați în acest sens inclusiv punctul 14). După ce clientul s-a înregistrat în magazinul online ASFINAG, la secțiunea „Contul meu”, acesta primește acces la datele sale de achiziționare, precum și diferite posibilități de editare și modificare în legătură cu produsele sale selectate. Înregistrarea în „Contul meu” este posibilă oricând online.

 4. Dreptul la retur al consumatorului în cazul achiziționării vinietei digitale

  1. Conform regulamentului de taxare, consumatorilor le este oferit dreptul de a returna vinieta digitală aflată în legătură cu achiziționarea sa de la distanță în cadrul a paisprezece zile, fără specificarea motivelor. Perioada de retur începe din ziua achiziționării.

  2. Pentru a-și exercita dreptul la retur, consumatorul trebuie să informeze ASFINAG cu privire la decizia sa de a returna achiziționarea, prin intermediul unei declarații clare (de ex. prin e-mail la widerruf-shop@asfinag.at, o scrisoare trimisă prin poștă, telefax). În principiu, declarația de retur nu trebuie efectuată în format standard. Pentru aceasta, consumatorii pot utiliza formularul model de revocare pus la dispoziție la sfârșitul acestor CGU, însă acesta nu este obligatoriu. Perioada de retur este păstrată dacă declarația de retur este trimisă în cadrul perioadei aferente. Vă rugăm să precizați clar codul(rile) ID al(e) produsului(elor) respectiv(e) pentru ca declarația de retur corespunzătoare să poată fi prelucrată rapid și eficient.

  3. Pentru a garanta prelucrarea cât mai rapidă și mai eficientă a declarațiilor de returnare, ASFINAG are rugămintea ca declarațiile de retur să fie adresate prin e-mail și cu specificarea datelor menționate în formularul model de revocare pus la dispoziție la finalul acestor CGU la widerruf-shop@asfinag.at.

  4. În cazul unei anulări efectuate la termen, toate plățile efectuate de către consumator sunt rambursate imediat și cel mai târziu în decursul a 14 zile de la primirea declarației de anulare, urmând ca pentru plata sumei rambursate să fie utilizat același mijloc de plată pe care l-a utilizat consumatorul pentru efectuarea plății sale.

 5. Achiziționarea vinietei digitale de către contractor

  1. În general, pentru achiziționarea vinietei digitale, consultați punctul 2.

  2. Întreprinzătorii confirmă calitatea lor de întreprinzător în timpul procesului de achiziționare. Astfel, întreprinzătorul confirmă faptul că achiziționează vinieta(ele) digitală(e) în cadrul activității sale de întreprinzător. Pentru achiziționarea vinietei digitale, aspectele din punctul 3.3 până la 3.5 reglementate pentru consumatori se aplică în mod analog și pentru întreprinzători, cu următoarele excepții: În cazul întreprinzătorilor, vinieta digitală poate deveni valabilă imediat după achiziționare. Întreprinzătorii nu au dreptul la anulare în conformitate cu punctul 4.

 6. Achiziționarea taxei digitale de autostradă de către consummator

  1. În general, pentru achiziționarea de la distanță a taxei digitale de autostradă, consultați punctul 2.

  2. Persoana care este consumator, este definită la punctul 3.2 inclusiv pentru taxa digitală de autostradă. .

  3. Pentru achiziționarea taxei digitale de autostradă de către consumator se aplică în mod analog aspectele stabilite la punctul 3.3 până la 3.5, cu următoarele particularități pentru taxa de autostradă:

   • Selectarea produsului: Aici, clientul cu card anual poate alege începutul duratei de valabilitate de un an în conformitate cu punctul 2.2 sau se poate decide pentru o călătorie individuală. După selectarea produsului Taxă de autostradă trebuie introdus statul emitent și numărul de înmatriculare (fiecare de două ori pentru evitarea erorilor de introducere). În cazul în care deține o vinietă anuală adezivă, pentru a obține reducerea de 40 EURO (inclusiv TVA) la prețul cardului anual digital, clientul trebuie să introducă numărul corespunzător codului de bare al vinietei anuale. În cazul unei achiziționări simultane sau anterioare a unei viniete anuale digitale, reducerea este efectuată prin intermediul sistemului pentru numărul de înmatriculare identic.

   • În cazul achiziționării unei călătorii unice, prin intermediul activării unei căsuțe de selectare corespunzătoare, consumatorul își declară cererea sa explicită ca aceasta să poată fi începută imediat, și în special înainte de expirarea perioadei de anulare (consultați punctul 7). Astfel, consumatorul poate intra imediat în posesia călătoriei unice și astfel o poate folosi complet. O dată cu intrarea în posesia călătoriei unice/ trecerea prin stația de taxare nu mai există niciun drept de retur.

 7. Dreptul de retur al consumatorului la achiziționarea taxei digitale de autostradă

  1. Consumatorii au dreptul de a returna taxa digitală de autostradă aflată în legătură cu achiziționarea, în cadrul a paisprezece zile, fără specificarea motivelor. Perioada de anulare începe din ziua achiziționării.

  2. Dreptul la anulare nu se aplică în conformitate cu punctul 6.3 în cazul călătoriilor unice care sunt consumate complet de către consumator în cadrul perioadei de anulare.

  3. În caz contrar, se aplică în mod analog aspectele stabilite la punctul 4 în cazul dreptului de anulare la achiziționarea taxei digitale de autostradă.

 8. Achiziționarea taxei digitale de autostradă de către contractor

  1. În general, pentru achiziționarea taxei digitale de autostradă, consultați punctul 2.

  2. Întreprinzătorii confirmă calitatea lor de întreprinzător în timpul procesului de achiziționare. Astfel, întreprinzătorul confirmă faptul că achiziționează taxa de autostradă digitală în cadrul activității sale de întreprinzător. În cazul întreprinzătorilor, cardul anual digital poate deveni valabil imediat după achiziționare – spre deosebire de consumatori (consultați punctul 6.3). Totuși întreprinzătorii nu au dreptul la anulare în conformitate cu punctul 7.

  3. În caz contrar, aspectele de la punctul 6 reglementate pentru consumatori se aplică în mod analog și pentru contractori.

 9. Achiziționarea abonamentelor digitale de către consumatori și dreptul de anulare al consumatorului

  1. Pentru achiziționarea abonamentelor digitale de către consumatori în magazinul online ASFINAG, pentru vinietele anuale digitale se aplică aspectele stabilite la punctul 3, iar pentru cardurile anuale digitale aspectele stabilite la punctul 6, cu următoarele particularități:

   • Selectarea produsului: Pentru a putea achiziționa abonamente digitale, este necesar ca respectivul client să fie înregistrat în „Contul meu” (consultați punctul 11). În cazul abonamentului digital, este vorba despre achiziționarea pe termen nelimitat a vinietelor anuale digitale, respectiv a cardurilor anuale digitale în mod analog unui contract de abonament. 

   • Valabilitatea în cazul primei achiziționări: Începutul perioadei de valabilitate în cazul primei achiziționări a vinietei anuale digitale în cadrul unui abonament digital se realizează conform punctului 2.1. Începutul perioadei de valabilitate în cazul primei achiziționări a cardului anual digital în cadrul unui abonament digital se realizează conform punctului 2.2.

   • Valabilitatea următoarei achiziționări: o vinietă anuală digitală achiziționată în cadrul unui abonament digital este valabilă începând de la debitarea directă a prețului de achiziționare (7 ianuarie din anul următor). Un card anual digital achiziționat în cadrul unui abonament digital este valabil începând din ziua următoare ultimei zile de valabilitate a cardului anual precedent.

   • Prețuri: Pentru abonamentul digital nu se aplică taxe suplimentare. Este debitat direct exclusiv prețul respectiv valabil pentru vinietele digitale anuale, respectiv pentru cardul anual.

   • La prima încheiere a unui abonament digital este plătit prețul pentru vinieta digitală anuală actuală, respectiv cardul anual în cadrul procesului de achiziționare. În anii următori, debitarea directă a vinietelor digitale anuale este efectuată pe data de 7 ianuarie, iar în cazul cardurilor anuale digitale cu 20 de zile înainte de începutul perioadei de valabilitate a noului card anual.

   • Clientul unui abonament digital ASFINAG este informat prin e-mail cu suficient timp înainte de expirarea duratei actuale de valabilitate cu privire la abonamentul său digital, dreptul la reziliere, modificările din CGU sau alte funcționalități legate de abonamentul digital.

   • Abonamentul digital nu are o durată minimă de valabilitate și poate fi reziliat în orice moment și fără specificarea motivelor, cu cel mult 3 zile înainte de debitarea directă (pentru data plății, consultați detaliile de mai sus) exclusiv în „Contul meu“. Imediat ce în cadrul abonamentului digital este efectuată debitarea directă, nu mai este posibilă anularea vinietelor anuale digitale sau a cardului anual respectiv. O debitare directă care nu poate fi efectuată cu succes se consideră reziliere la termen a abonamentului digital. Clientul este informat la adresa de e-mail furnizată în „Contul meu“ cu privire la debitarea directă efectuată sau cu privire la eșuarea efectuării acesteia.

  2. ASFINAG le oferă consumatorilor dreptul de a anula încheierea (prima achiziționare) a abonamentului digital în termen de 14 zile, fără specificarea motivelor. Perioada de anulare începe din ziua primei achiziționări a abonamentului digital. Pentru exercitarea și urmările dreptului de anulare a achiziționării abonamentului digital se aplică reglementările descrise la punctul 4. Dreptul de anulare este valabil exclusiv pentru încheierea abonamentului digital și nu se aplică pentru achiziționările ulterioare ale vinietelor anuale digitale, respectiv ale cardurilor anuale efectuate în cadrul abonamentului digital.

 10. Achiziționarea abonamentului digital de către întreprinzător 

  1. În acest caz întreprinzătorii sunt obligați să confirme activitatea firmei în timpul procesului de achiziționare, prin intermediul unei căsuțe de selectare corespunzătoare.

  2. Pentru achiziționarea și rezilierea de către întreprinzători se aplică aspectele de la punctul 9 reglementate pentru consumatori, cu următoarele excepții: În cazul întreprinzătorilor, prima achiziționare a vinietei anuale digitale, respectiv a cardului anual digital (inclusiv) în cadrul abonamentului digital poate deveni valabilă imediat după achiziționare. Întreprinzătorii nu au dreptul la anulare în conformitate cu punctul 9.4.

 11. „Contul meu”

  1. Înainte de începerea valabilității unei viniete digitale sau a taxei digitale de autostradă (în cazul vinietelor anuale digitale achiziționate în afara unui abonament digital) la „Contul meu” sau în punctele de vânzare ASFINAG pot fi modificate următoarele date conform regulamentului de taxare:

   • Numărul de înmatriculare și statul emitent, și

   • prima zi a valabilității (doar în cazul unei viniete pe zece zile și celei pe două luni, precum și în cazul unui card anual). .
    Pentru achiziționarea și rezilierea de către întreprinzători se aplică aspectele de la punctul 9 reglementate pentru consumatori, cu următoarele excepții: În cazul întreprinzătorilor, prima achiziționare a vinietei anuale digitale, respectiv a cardului anual digital (inclusiv) în cadrul abonamentului digital poate deveni valabilă imediat după achiziționare. Întreprinzătorii nu au dreptul la anulare în conformitate cu punctul 9.4.

  2. De la începutul valabilității unei viniete anuale digitale sau a unui card anual pentru taxa de autostradă (inclusiv în cadrul unui abonament digital) în magazinul online sau în punctele de vânzare ASFINAG poate fi modificat numărul de înmatriculare, precum și statul emitent al unei viniete anuale digitale, respectiv al unui card anual digital pentru taxa de autostradă deja achiziționat. Conform regulamentului de taxare, o modificare este posibilă din următoarele mobile:

    • Mutare în alt județ (contracost, în prezent 18 euro)

    • Fuzionarea județelor (contracost sau rambursabil)

    • Pierderea sau furtul numărului de înmatriculare (gratuit sau rambursabil)

    • Daună totală a autovehiculului (gratuit sau rambursabil)

    • Furtul autovehiculului (gratuit sau rambursabil).

   La cerere trebuie anexate dovezile corespunzătoare. Pentru informații suplimentare în acest sens consultați regulamentul de taxare partea A I, punctul 3.6, respectiv partea A II, punctul 4.8.

  3. Clienții înregistrați se pot autentifica oricând în „Contul meu” din magazinul online ASFINAG, prin introducerea adresei de e-mail și a parolei. Datele de acces la „Contul meu” trebuie păstrate în siguranță și trebuie menținute confidențiale.

  4. Clienții sunt rugați să își mențină în permanență în stare actuală, completă și corectă datele incluse în „Contul meu”, în special datele de contact.

  5. „Contul meu“ oferă și posibilitatea ca respectivul client să își poată salva metoda sa de plată în cadrul achiziționării pentru utilizare viitoare. 

 12. Registrul public de evidență a vinietelor

  1. Evidența vinietelor este un registru public care poate fi consultat de orice persoană pentru a verifica dacă pentru un anumit autovehicul (număr de înmatriculare) a fost achiziționată o vinietă digitală/o taxă digitală de autostradă cu o anumită perioadă de valabilitate și, astfel, dacă este permisă utilizarea acestui autovehicul pe drumurile naționale (autostrăzi și drumuri expres). Această posibilitate de verificare corespunde verificării vizuale a autorizării de utilizare de la autovehicul, în cazul vinietei adezive. Aceasta folosește intereselor utilizatorului drumurilor naționale. Fără aceasta, șoferul nu ar putea să evalueze în mod credibil dacă acesta poate utiliza drumurile naționale cu autovehiculul.

  2. Din acest motiv, prin introducerea unui număr de înmatriculare în Evidența vinietei online gestionată de către ASFINAG, oricine poate verifica gratuit dacă un autovehicul dispune de o vinietă digitală sau de o taxă digitală de autostradă și pentru ce perioadă de timp este aceasta valabilă.

  3. În evidența vinietelor nu se poate verifica dacă există un abonament digital.

 13. Garanția și compensarea daunelor aflate în legătură cu achiziționarea

  1.  Față de consumatori se aplică prevederile legale generale în ceea ce privește garanția, care sunt reglementate în §§ 922 până la 932a din Codul Civil General German („ABGB”).

  2. Față de contractori, pe lângă acestea, se aplică obligația de control și obligația de investigare a reclamației conform § 377 a Codului Comercial („UGB”).  3. Responsabilitatea pentru compensarea daunelor în ceea ce privește culpabilitățile minore este exclusă atât față de consumatori, cât și față de întreprinzători, însă această excludere a responsabilității nu se aplică pentru vătămări ale persoanelor, asigurări de răspundere civilă obligatorii și nici față de consumatori pentru obligațiile principale contractuale cu privire la vătămări. Față de întreprinzători, responsabilitatea este limitată la neglijență gravă, pe lângă acestea cu pagube efective (lat. Damnum emergens), caz în care se aplică și excepțiile cu privire la excluderea responsabilității.

 14. Interdicția revânzării

  1. Este interzisă revânzarea comercială a produselor asociate vinietelor digitale și taxei digitale de autostradă fără aprobarea în scris din partea ASFINAG.

 15. Informații cu privire la prelucrarea datelor 

  1. Se aplică prevederile conform informațiilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele de taxare ale ASFINAG.


 16. Informațiile cu privire la posibilitatea de a trimite plângeri și soluționarea litigiilor pentru consumatori 

  1. Găsiți platforma online de soluționare a litigiilor a UE pentru încheierea tratatelor online cu consumatorul, la http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Curtea Austriacă de Arbitraj pentru tranzacțiile consumatorilor o găsiți la http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG nu este obligat să se implice într-o astfel de procedură alternativă de soluționare a litigiilor.

  4. Cerințele, sugestiile și plângerile trebuie trimise la: info@asfinag.at

 17. Legea aplicabilă și instanța competentă în cazul contractorilor

  1. Se aplică exclusiv legislația austriacă cu excluderea normelor de referință și a codului comercial UN ale acesteia. Prin această lege aplicabilă, clientul unei viniete digitale și/sau unei taxe digitale de autostradă, al cărei consumator este, nu este restricționat de legislația obligatorie a țării căreia îi aparține consumatorul în cauză.

  2. Atât timp cât clientul unei viniete digitale și/sau al unei taxe digitale de autostradă nu este consumator, instanța competentă exclusivă pentru toate pretențiile și disputele pe baza acestei relații legale și în legătură cu tranzacția sa, este tribunalul competent responsabil pentru primul district din Viena, Austria

 18. Clauză de salvgardare în cazul contractorilor

  1.  Față de contractori, însă nu și față de consumatori, se aplică: Prevederile nule sau fără titlu executoriu din aceste condiții de utilizare nu prejudiciază valabilitatea prevederilor rămase. O prevedere nulă sau fără titlu executoriu trebuie înlocuită cu una validă, care să se aproprie de semnificația și scopul economic inițial al acesteia. Aceasta se aplică și pentru eventualele lacune.

Anexa: Formular model de revocare pentru consumator

În cazul în care sunteți consumator și doriți anularea achiziționării vinietei digitale sau a taxei digitale de autostradă, atunci vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi – posibil, însă nu obligatoriu, prin E-mail:

La

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Viena

E-mail: widerruf-shop@asfinag.at

Fax: +43 (0) 50 108-10020

Prin prezenta anulez(ăm) (*) achiziționarea efectuată de mine/noi (*) a vinietei(lor) digitale/taxei digitale de autostradă (*), comandată pe: ___________________.

Numărul de înmatriculare al autovehiculului și statul emitent: ____________________________.

ID produs: ______________________________________.

Numele consumatorului/consumatorilor: ______________________________________.

Adresa consumatorului/consumatorilor: ______________________________________.

Semnătura consumatorului/consumatorilor (doar la comunicările pe suport hârtie):

______________________________________.

Data: ___________________.

(*) Se va șterge cu o linie ceea ce nu corespunde.


Arhivă Condiții generale de utilizare

Aici găsiți toate versiunile vechi ale Condițiilor generale de utilizare Pentru citirea acestor documente este necesar un program adecvat pentru citirea documentelor în format PDF.

Condiții generale de utilizare cu versiunea din 01.11.2017