Cuprins

Casetă redacțională

ASFINAG
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-
FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

AUSTRIA, 1011 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 5-9, POSTFACH 983
TEL +43 50 108-10000
FAX +43 50 108-10020
E-MAIL office@asfinag.at

Formă legală: societate pe acțiuni cu sediul în Viena, FN 92191 a
Tribunalul comercial este Tribunalul Comercial din Viena
Cod unic de identificare fiscală: ATU 43143200

Declinarea responsabilității

ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft a ales cu grijă informațiile și datele conținute în paginile magazinului online ASFINAG. Așadar, ASFINAG nu își asumă nicio răspundere sau vină (cu excepția Directivei privind plata publicată pe www.asfinag.at) pentru actualitatea, integritatea și corectitudinea informațiilor, și își rezervă dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge informații, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Hiperlinkurile către site-uri externe sunt referințe care servesc ca prestări de servicii curate. Prin crearea de linkuri către site-uri străine, conținutul paginii / paginilor nu devine parte integrantă din site. Orice răspundere pentru site-urile străine este, așadar, exclusă în mod explicit.

ASFINAG nu răspunde pentru pagubele directe sau indirecte de orice natură, care s-ar putea produce ca urmare a utilizării acestor site-uri.