Treści

Wykorzystanie karty zdrapki oraz kodu

Kart zdrapek nie można zakupić – można je otrzymać w ramach promocji. Karty zdrapki oferowane są w formie kuponów na winietę roczną podczas zamawiania rocznej prenumeraty. Po dokonanej płatności za roczną prenumeratę klient otrzymuje kartę zdrapkę. Należy wówczas zdrapać kod z przedniej strony karty zdrapki. Kod znajdujący się na karcie zdrapce należy podać razem z krajem rejestracji oraz numerem rejestracyjnym.

Wskazówka: Winieta elektroniczna nabyta przy pomocy kodu jest ważna natychmiast – w tym wypadku prawo do odstąpienia nie obowiązuje!

Klikając w link, można wykorzystać swój kod