Treści

Elektroniczna opłata odcinkowa

Streckenmaut_Logo.png

Elektroniczna opłata odcinkowa pozwala klientom na szybki przejazd przez miejsca poboru opłat. Elektroniczna opłata odcinkowa obowiązuje dla konkretnego numeru rejestracyjnego i odcinka trasy. Niektóre odcinki autostrad i dróg ekspresowych wymagają opłaty odcinkowej.

Powodem są wyjątkowo wysokie koszty budowy obiektów specjalnych, takich jak np. tunele. Te koszty refinansowane są właśnie przez opłaty odcinkowe. Płatne odcinki dróg znajdują się na autostradach A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken, A 13 Brenner i drodze ekspresowej S 16 Arlberg. 

Elektroniczny odcinkowy karnet roczny można również zakupić w formie abonamentu. Wraz z zawarciem abonamentu Twój elektroniczny odcinkowy karnet roczny przedłuża się automatycznie aż do odwołania zgodnie z aktualnie obowiązującymi taryfami i warunkami zawarcia abonamentu.

Aktywacja Elektronicznej opłaty odcinkowej FLEX

Usługa ta pozwala na bezgotówkowe i łatwe uiszczanie opłat odcinkowych za przejazdy przez miejsca poboru opłat ASFINAG. 

Szczegóły dotyczące płatnych odcinków dróg

Button Streckenmaut A13_klein.polski.pngButton Streckenmaut A9_klein.polski.pngButton Streckenmaut A10_klein.polski.pngButton Streckenmaut A11_klein.polski.pngButton Streckenmaut S16_klein.polski.png