Treści

Oświadczenie o ochronie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych opisanych poniżej jest ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wiedeń, Rotenturmstraße 5-9, PO Box 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (zwany dalej „ASFINAG”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ASFINAG można uzyskać pod adresem: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG | spółka ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Wprawdzie korzystanie z naszego sklepu internetowego bez podawania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail) nie jest możliwe, ale ich wykorzystanie jest zawsze dobrowolne i odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą. Odnosi się to również do przekazywania Twoich danych osobom trzecim (filie lub inne osoby trzecie)

Zgodnie z przepisami ustawowymi dot. łączności elektronicznej oraz ochrony danych zastosowaliśmy wszelkie wymagane środki organizacyjne i techniczne.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do uzyskiwania informacji, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych. W celu należytego funkcjonowania strony podczas wizyty w sklepie internetowym ASFINAG zostają pobrane informacje dot. adresu IP, daty, godziny oraz odwiedzanej strony. Służą one wyłącznie do celów technicznych, takich jak wykrycie przyczyny błędu w razie jego wystąpienia i jego usunięcie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Google Analytics/Universal Analytics

Nasz sklep internetowy (shop.asfinag.at) korzysta z Google Analytics, łącznie z funkcją Universal Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Nie wykorzystujemy przy tym funkcji reklamowych ani śledzenia ultradźwiękami Twoich danych poprzez ID użytkownika.

Google-Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na Twoim komputerze i umożliwiają dokonanie analizy dot. korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego. Informacje o korzystaniu ze sklepu internetowego stworzone przez plik cookie są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Anonimizacja adresów IP (maskowanie adresów IP): Ze względu na nie do końca jasną sytuację prawną odnośnie wykorzystania przez urządzenia analityczne pełnych adresów IP, Google Analytics działa na naszej stronie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” W ten sposób Twój adres IP jeszcze przed wykorzystaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przez Google, co zwiększa jego anonimizację. Jedynie w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te dane, aby uzyskać informacje o korzystaniu przez Ciebie ze sklepu internetowego w celu sporządzenia raportów o aktywnościach sklepu internetowego, a także wykonywać dla nas inne usługi, związane z korzystaniem ze sklepu internetowego i Internetu.

(Skrócony) adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku korzystanie w pełni z niektórych funkcji sklepu internetowego może okazać się niemożliwe. Ponadto możesz zapobiec rejestracji przez Google danych odnoszących się do korzystania ze sklepu internetowego stworzonych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczki do przeglądarki dostępnych pod poniższym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w obrębie przeglądarki na urządzeniach mobilnych kliknij ten link, aby w przyszłości zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics (wtyczka Opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla danej domeny). Na Twoim urządzeniu przechowywany jest wtedy plik cookie typu Opt-out. Jeżeli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć link.

Więcej informacji o warunkach korzystania oraz ochronie danych Google Analytics znajdziesz pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

Strona internetowa opłat drogowych wykorzystuje usługę Google Inc. reCAPTCHA, aby zapobiec wysyłaniu zautomatyzowanych zapytań i zidentyfikować uprawnionych użytkowników. Przetwarzane są przy tym adres IP, istotne dane przeglądarki, ruchy myszki, istniejące pliki cookie innych usług Google oraz ewentualnie pozostałe dane niezbędne dla usługi reCAPTCHA. Ponieważ strona sprzedażowa opłat drogowych powinna być dostępna wyłącznie dla uzasadnionych zapytań i zamówień dokonywanych przez osoby, wykorzystanie reCAPTCHA jest konieczne. Zasady korzystania z reCAPTCHA dostępne są na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/. Szczegóły dotyczące usługi dostępne są na stronie”https://www.google.com/recaptcha/intro.

Pliki cookie

Poniżej znajdziesz wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które wymagają Twojej zgody na wykorzystanie:

Nazwa pliku cookie wykorzystywanego do usług wymagających uwierzytelnienia Okres przechowywania Funkcja
_utma  2 lata od wyświetlenia Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
30 minut od wyświetlenia
do zakończenia sesji
10 minut od wyświetlenia
12 godzin od wyświetlenia
Te pliki cookie wykorzystywane są do analizy liczby osób odwiedzających sklep internetowy oraz wyszukiwanych przez nich informacji, a także częstotliwości i rodzaju wyświetlanych stron.
epslanguage 1 rok Ustawienia językowe
NonEssentialCookiesAccepted 1 rok Zgoda użytkownika na wykorzystanie plików cookie

Poniżej znajduje się lista naszych nieprzyzwolnych plików cookie:

Nazwa niedozwolonego pliku cookie Okres przechowywania Funkcja
ASP.NET_SessionId okres przechowywania do końca sesji przeglądarki Sesja plików cookie
.AsfinagCustomerLogin okres przechowywania do końca sesji przeglądarki Logowanie w zakładce „Moje konto”

Korzystanie z naszych produktów bez plików cookie nie jest możliwe. Większość przeglądarek posiada ustawienia, które pozwalają na automatyczne akceptowanie plików cookie. Jeżeli postanowisz dezaktywować zapisywanie plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z produktów w naszym sklepie shop.asfinag.at.

Chatbot

Do ułatwiania wyszukiwanie informacji na stronie można stosować tak zwany chatbot. Może on szybko odpowiedzieć na pytania odwiedzającego stronę lub skierować odwiedzającego stronę do pracownika obsługi klienta.

O ile korzystanie z chatbota nie jest możliwe bez podania danych osobowych, dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, numer rejestracyjny) są zawsze używane dobrowolnie. 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w chatbocie strony jest bezpłatna umowa serwisowa ze stronami internetowymi zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. B DSGVO (Ogólnego rozporządzenia o danych osobowych).

Chatbot

Z Chatbot można korzystać na stronie ASFINAG.

Chatbot to system dialogowy, który może odpowiedzieć na twoje pytania za pomocą rutyny i reguł. Jeśli chatbot nie będzie w stanie znaleźć odpowiedniej odpowiedzi, przekaże go pracownikowi obsługi klienta. Podstawą prawną jest bezpłatna umowa o świadczenie usług. Przechowywana jest historia rozmów, tzn. dostarczone przez ciebie dane oraz anonimowy identyfikator identyfikujący czaty. Dane te zostaną usunięte po upływie 90 dni.

Aby zapewnić odpowiednio wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność możliwego zastosowania, ASFINAG wykorzystuje następujący podmiot przetwarzający:

Firma IBM
Adres Obere Donaustraße 95
1020 Wien
AUSTRIA
Kategoria przetwarzania zamówień Software as a Service

Userlike

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane jest oprogramowanie do czatu na żywo Userlike (https://www.userlike.com/en/). Oprogramowanie jest obsługiwane przez firmę Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Z czatu na żywo można korzystać w podobny sposób jak z formularza kontaktowego w celu prowadzenia rozmowy z naszym współpracownikiem w czasie niemal rzeczywistym. W celu uruchomienia czatu wymagane są następujące dane osobowe:

  • data i godzina wywołania
  • typ i wersja przeglądarki
  • adres IP
  • stosowany system operacyjny
  • URL odwiedzonej wcześniej strony internetowej
  • ilość przesłanych danych
  • imię, nazwisko
  • adres e-mail

W zależności od przebiegu rozmowy z naszym współpracownikiem w trakcie czatu mogą zostać odnotowane inne dane osobowe, po ich wprowadzeniu przez użytkownika prowadzącego rozmowę. Dane są przetwarzane i zapisywane wyłącznie w Unii Europejskiej. Niezbędny w tym celu skrypt jest wczytywany za pośrednictwem Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Niektóre pliki multimedialne są zintegrowane przez Amazon-Cloudfront.

W tym celu wykorzystywane są następujące pliki cookie:

Nazwa Host Okres przechowywania Cel
uslk_s www.asfinag.at Do zakończenia sesji przeglądarki W tym pliku cookie zapisywane są informacje dotyczące stanu stałego, stanu urządzenia, ID sesji i statystyk czatu.
uslk_e www.asfinag.at 1 rok W tym pliku cookie zapisywane są informacje o użytkowniku końcowym. Mogą one zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, ID użytkownika i liczbę wizyt.

Podstawę prawną przetwarzania i przekazywania danych stanowi zgoda użytkownika, określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę uzyskuje się przed zapisaniem plików cookie oraz przed przekazaniem adresu IP użytkownika. Przetwarzanie służy zapewnieniu klientowi jeszcze lepszej obsługi i wsparcia. Funkcja czatu umożliwia prowadzenie rozmowy ze współpracownikiem ASFINAG w czasie rzeczywistym, przyczyniając się tym samym do wzrostu zadowolenia klienta. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Takie pliki cookie użytkownik może usunąć w każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się do momentu cofnięcia zgody.

Dynatrace

Dynatrace monitoruje wydajność aplikacji internetowej oraz nawigację naszych użytkowników na stronie. Dynatrace rejestruje ścieżki kliknięć, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne, natomiast nie rejestruje treści pól, takich jak dane płatności. Dane te pomagają nam rozpoznawać problemy związane z funkcjonowaniem. Zgromadzone dane są usuwane automatycznie po 35 dniach.

Polityka prywatności Dynatrace

Informacje o prawach podmiotów danych

Zgodnie z sytuacją prawną DSG2000 (Ustawa danych osobowych) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, sprostowania lub odwołania oraz sprzeciwu. Od 25.05.2018 obowiązywać będą następujące przepisy, dotyczące danych zgodnie z wchodzącym od tego dnia w życie Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Prawo do informacji

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wystąpić do ASFINAG o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą; w takim przypadku podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o takich danych osobowych (kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu) oraz do następujących informacji: (a) cele przetwarzania; (b) kategorie przetwarzanych danych osobowych; (c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe; (d) jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu; (e) prawo do poprawienia lub usuwania danych osobowych, które ich dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych, albo prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (f) prawo do odwołania się do organu nadzorczego; (g) jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby zainteresowanej, wszelkie informacje dostępne są u źródła danych; (h) istnienie (brak istnienia) automatycznego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem. ASFINAG dostarczy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. W przypadku wszystkich innych kopii wymaganych przez osobę, której dane dotyczą, ASFINAG może pobierać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa wniosek drogą elektroniczną, informacja musi być dostarczona w standardowym formacie elektronicznym, o ile nie zaznaczono inaczej.

Prawo do sprostowania i anulowania

Podmiot danych ma prawo zażądać od ASFINAG niezwłocznego skorygowania niepoprawnych danych osobowych, które go dotyczą. Mając na uwadze cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo zwrócić się do ASFINAG o natychmiastowe usunięcie danych osobowych, które jej dotyczą, a ASFINAG jest zobowiązany natychmiast usunąć dane osobowe, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn: (a) Dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób. (b) osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania. (c) Osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw (patrz poniżej) w odniesieniu do przetwarzania. (d) Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. (e) Skreślenie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega ASFINAG. (f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego (zgoda dziecka). Prawo do wykreślenia nie istnieje, w szczególności, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego ASFINAG lub do wykonania zadania interesu publicznego, albo do wykonywania władzy publicznej przekazanej ASFINAG i/lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmiot danych ma prawo zażądać, aby ASFINAG ograniczył przetwarzanie, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków: (a) podmiot danych kwestionował prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający ASFINAG sprawdzenie poprawności danych osobowych; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych; (c) ASFINAG nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; (d) osoba, której dotyczą dane, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile nie ma pewności, że uzasadnione powody ASFINAG przeważają nad tymi, z których korzysta podmiot danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane te mogą być przechowywane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, albo ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na istotny interes publiczny Unii lub w państwa członkowskiego.

Podmiot danych, który ma ograniczone przetwarzanie, zostanie powiadomiony przez ASFINAG przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymywania informacji identyfikujących dane osobowe dostarczanych ASFINAG (w ramach dobrowolnych usług dodatkowych) w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie, a także ma prawo do przekazywania tych informacji innej odpowiedzialnej osobie. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do innej odpowiedzialnej strony, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo, w każdym czasie i z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych związanych z wykonywaniem zadania w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, które zostały przekazane ASFINAG, lub jeżeli jest to konieczne, w celu ochrony uzasadnionych interesów ASFINAG lub strony trzeciej. ASFINAG nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba, że może ona wykazać ważne i uzasadnione powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo jeżeli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, dla celów takiej reklamy. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Nie zważając na żadne inne administracyjne lub sądowe środki zaradcze, każdy podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, naruszają te wytyczne prawne – zobacz https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.