Tartalom

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK („ÁHF”)
a Digitális matrica, valamint a Digitális útszakaszdíj használatához
az ASFINAG webáruházban(beleértve az ASFINAG alkalmazást)

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK a „Flex digitális útdíjfizetés” szolgáltatáshoz („Flex-ÁHF“)

Az Általános felhasználási feltételek letöltése (2018.11.08-i állapot)

2018.11.08-i állapot

Ezen ÁHF-ben használt nemre jellemző fogalmak és megnevezések egyaránt magukban foglalják a hím- és nőnemű formát.

 

1. ASFINAG és „ASFINAG webáruház“

1.1.      Az Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (rövidítése „ASFINAG“) a https://shop.asfinag.at internetcímű „Digitális matrica webáruház“ (röviden: „webáruház“), illetve az iOS vagy Android verziójú „Unterwegs“ ASFINAG alkalmazás üzemeltetője és médiatulajdonosa (röviden: „Alkalmazás“, amennyiben nem kerül megkülönböztetésre, minden esetben röviden: ASFINAG webáruház”). Az ASFINAG az ASFINAG törvény alapján létrehozott részvénytársaság, melynek részvényei teljes egészben az Osztrák Köztársaság tulajdonában vannak: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft; Székhely: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Bécs, Ausztria; Kapcsolat: Tel +43 (0) 50 108-10000, Fax +43 (0) 50 108-10020, E-mail office@asfinag.at; Cégjegyzékszám és cégbíróság: FN 92191 a, Bécsi cégbíróság; Közösségi adószám ATU 43143200; Vállalat tevékenységi köre: A szövetségi utak finanszírozása, tervezése, építése és fenntartása, beleértve az ehhez szükséges és célirányos infrastruktúrát, ezen utak a használóitól az időtől és a megtett úttól függő útdíj beszedése, valamint a szövetségi pénzügyminiszter felhatalmazása alapján az Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft felmerülő kötelezettségeinek teljesítése, amilyen mértékig azok a szövetségi utak tervezése, építése és fenntartása céljából merültek fel, valamint hasznosítása és kezelése a nem közvetlenül közlekedéssel kapcsolatos felületek esetében, a szövetségi törvény alapján azon ingatlanok és épületek esetében, melyek az Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft tulajdonában állnak és a Szövetségi utak tulajdonjogának átruházás és átadására vonatkozó szövetségi törvény alapján (Szövetségi utak átadásáról szóló törvény 5. cikke) kerültek átadásra, valamint a közúti közlekedésben használt digitális adatrögzítő berendezés rendszerben az üzemeltetési feladatok egyes részeinek elvégzése; alkalmazható szakmai, illetve jogi előírások: ASFINAG törvény, ASFINAG felhatalmazási törvény 1997, Szövetségi úthálózat útdíj törvény  az utak különleges finanszírozási törvényével (Arlbergi gyorsforgalmi utak finanszírozásáról szóló törvény, Innsbruck-Brenner autópálya finanszírozásáról szóló említett szövetségi törvény, Karawanken autópálya finanszírozásáról szóló törvény, Pyhrn finanszírozásáról szóló törvény és Tauern autópálya finanszírozásáról szóló törvény), Matricadíj rendelet és Útdíj rendelet.

1.2.      Az 1997. évi ASFINAG felhatalmazási törvény alapján kötött haszonélvezeti szerződés által valamennyi autópálya és gyorsforgalmi út haszonélvezeti joga átruházásra került az ASFINAG-ra. Tehát az ASFINAG-nak joga van valamennyi használói útdíj behajtására; melyhez – a törvényes alapok mellett - a mindenkori hatályos útdíj rendelet szolgál alapul, amelynek ezen ÁHF is része.

1.3.      A szövetségi utakon fizetendő autóútdíjakról szóló törvény (BStMG) szabályozza az időkorlátos útdíj, illetve az útdíj megfizetését olyan egy, illetve több nyomvonalú gépjárművek estében, melyek megengedett összsúlya nem haladja meg a 3,5 tonnát. A Digitális matrica, ill. Digitális útszakaszdíj megvásárlása úgy lehetséges, ha a rendszámot a díjfizetési rendszerben regisztrálják. E regisztrálás, továbbá a digitális matrica, illetve digitális útdíjfizetés lehetővé tétele érdekében működteti az ASFINAG az ASFINAG webáruházat.

1.4.      A webáruház a következő nyelveken áll rendelkezésre: Német (normál), angol, horvát, szlovén, szlovák, olasz, cseh, magyar, francia, török, lengyel, holland, román és dán.

1.5.      Az ASFINAG-webáruház használatával összefüggésben nem keletkeznek a felhasználót terhelő további költségek. A használónak (mobil) kommunikációval összefüggő esetleges adatforgalmi költségeit a távközlési szolgáltatójánál kell rendeznie.

1.6.    A Digitális matrica, ill. Digitális útszakaszdíj megvásárlása jogi kötelezettség. Az online vásárlás kizárólag az ASFINAG webáruházon keresztül, Ausztriában, az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint Svájcban és Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságban történhet. Kizárólag ezen ÁHF alapján lehetséges a beszerzés, amelyre a teljes dokumentumokban és a törvényi rendelkezésekben van hivatkozás. Más feltételek – különösen a vásárlókra vonatkozó feltételek vagy hasonlók – ki vannak zárva.

1.7.      2018.11.08-től vonatkozik a beszerzére az ÁHF. Ez és az előző ÁHF (a megfelelő érvényességi idővel együtt) a következő hivatkozás használatával tekinthető meg: https://shop.asfinag.at/de/anb, ahol azok úgy állnak rendelkezésre, hogy a használó által menthető és olvasható legyen.

2. Öntapadós vagy digitális matrica, illetve hagyományos vagy digitális útdíjfizetés?

2.1.      Azonos az öntapadós és a digitális matrica érvényességi ideje, ára, továbbá éves, kéthónapos és tíznapos matricaként áll rendelkezésre. Az a különbség a kettő között, hogy míg az öntapadós matricát járművön kell elhelyezni, addig a digitális matrica esetében a gépjármű rendszámát a Szövetségi útdíjtörvénynek megfelelő adatokkal együtt az útdíjrendszer tárolja. E regisztrálás jelzi a digitális matrica beszerzését. Az útdíjrendeletnek megfelelően, távértékesítés esetén legkorábban a vásárlást követő 18. nap elteltével lehet a digitális matricát aktiválni a fogyasztók számára. Egyébként a kéthónapos és tíznapos matrica érvényességének kezdete a mindenkori és – ha már beszerezhető – a következő matricaévben (december 1-től a következő év november 30-ig.) a mindenkori díjtarifának megfelelően szabadon választható. A vásárló dönthet, hogy azon díjfizetési módot választja, mely a legelőnyösebb a számára.

2.2.      A hagyományos útszakaszdíj és digitális útszakaszdíj költségei megegyeznek, melyek egyszeri utazás vagy éves kártya formájában állnak rendelkezésre. Az szerepel a Szövetségi útdíjtörvényben, hogy egy éves matrica (digitális vagy öntapadós matrica) birtokában, az éves matrica érvényességi idején belül, éves kártya vásárlása esetén  40 euró (forgalmi adót beleértve) az éves kártya érvényes árából minden esetben jóváírásra kerül; ez a rendelési eljárásban szerepel. Az útdíjrendelet szerint a digitális matrica távértékesítéssel történő fogyasztói beszerzése esetén legkorábban a beszerzést követő 18 nap elteltével válik érvényessé; egyébként az érvényesség kezdete a mindenkori naptári éven belül szabadon választható. Az egyszeri utazás esetén azonnali érvényességet biztosítanak a vásárlónak (részletekért lásd 6.3 pont).

2.3.     Az ASFINAG a webáruházban lehetőséget nyújt Digitális éves matricához, ill. Digitális éves kártyához előfizetés megvásárlására is (külön vagy együtt röviden: „Digitális előfizetés”). A Digitális előfizetéssel a beszerzőnek egyidejűleg tulajdonába kerül egy határozatlan idejű előfizetési szerződés is, és annak felmondásáig automatikusan a jövőbeni Digitális éves matricák, ill. Digitális éves kártyák a mindenkori beszerzési áron. Az aktuális Digitális éves matricát, ill. Digitális éves kártyát az aktuális beszerzési áron első vásárlásként az előfizetési szerződés szerint tartalmazza.

3. A digitális matrica fogyasztó általi beszerzése

3.1.      Lásd a Digitális matrica távértékesítéssel vagy ASFINAG-automatákból vagy ASFINAG értékesítő helyeken történő megvásárlására vonatkozó általános tudnivalókat a 2. pontban.

3.2.      A fogyasztó az, aki beszerzi a digitális matricát és a beszerzés nem a vállalkozásával kapcsolatos, illetve a beszerzési folyamatban nem vállalkozóként szerepel (lásd 5. pont). Vállalkozásnak tekintendő minden állandó, önálló gazdasági tevékenységre létrehozott szervezet akkor is, ha a működése nem nyereségszerzésre irányul; a közjogi jogi személyek mindig vállalkozónak számítanak. Ha egy természetes személy szerezi be a digitális matricát, a működés megkezdése előtt a vállalkozásuk számára az előfeltételek teljesítése céljából,  akkor a beszerzés még nem jelenti a fent említett működést.

3.3.      A rendelési eljárás megkezdésekor világos és érthető tájékoztatást kap a fogyasztó arról, hogy melyek az elfogadott fizetési módok. Az egyes technikai lépéseket az ASFINAG webáruház áttekinthetően és magától értetődően szemlélteti, nevezetesen

 • Termékiválasztás (beleértve a gépjármű és motorkerékpár megkülönböztetését): A matricatermék kiválasztását követően be kell írni a forgalmi engedélyt kiállító országot és a rendszámot (mindkettőt kétszer a beírási hibák megakadályozása érdekében). Választhatóan a vásárló névtelen statisztikai célokból beírhatja, hogy változó rendszám-e a rendszám. Ha nem rendelkezik normál rendszámmal a vásárló, akkor nem kell a rendszám szintaxisát ellenőrizni. A termékspecifikációtól függően (lásd 2.1 pont) az érvényesség kezdetét is megválaszthatja a vásárló. Amennyiben a beszerző személy rendelkezik regisztrációs kóddal, akkor itt megadhatja a regisztrációs kódot.
 • Adataim: Annak érdekében, hogy a vásárló, különösen a rendelése visszaigazolását (lásd 3.4 pont), ill. egy opcionális folyamat-emlékeztetőt megkaphasson, egy e-mail címet kell beírni (meg van duplázva a beírási hibák megakadályozása érdekében). Továbbá a vásárlónak meg kell adnia a fizetési módot. Választhatóan a számlabefogadó adatainak a megadása (400 euró (bruttó) értéket meghaladó beszerzés esetén ez kötelező).
 • Rendelés áttekintés: Ezen az oldalon jelennek meg a vásárló számára az összköltségek (forgalmi adóval vagy anélkül), a kiválasztott termékek, a megadott e-mail cím és bármely számlabefogadó adat és a fizetési mód. A vasárló törölhet termékeket, illetve rendszámokat, e-mail címet, bármely számlabefogadó adatot és fizetési módot megváltoztathat. E lépéssel a vásárló kap egy megfelelő, hatékony és elérhető műszaki eszközt, melynek segítségével a beírási hibák a beírás előtt a beszerzési nyilatkozat segítségével felismerhetőek és kijavíthatóak A vásárló egy jelölőnégyzet bejelölésével erősítheti meg az ÁHF érvényességét. A „FIZETÉSKÖTELES RENDELÉSEK“ gomb működtetésével történik a vásárló általi beszerzési nyilatkozat megtétele.
 • Fizetés: A vásárlót a fizetésszolgáltató segítségével vezeti a választott fizetési módhoz, ahol a vásárló lebonyolíthatja a fizetést. E teljes folyamat kizárólag a fizetésszolgáltatón keresztül bonyolítható, hogy a fizetési szolgáltató erre vonatkozó kiegészítő feltételei alkalmazhatóak legyenek, melyre az ASFINAG-nak nincsen hatása.
 • Megerősítés: Mihelyt az ASFINAG a fizetésszolgáltatótól megkapta a megerősítést, hogy sikeresen megtörtént a fizetés a vasárlót a megerősítés oldalra vezeti. Ott a vásárlónak a termékazonosító is megjelenik, melynek segítségével a beszerzés megerősítés kinyomtatható, illetve elmenthető. Továbbá a számla megjeleníthető, illetve letölthető.

3.4.      A beszerzés befejezését követően a vásárló haladéktalanul kap az általa megadott e-mail címre egy megerősítést, mely a megrendelt digitális matrica vagy matricák beszerzési nyilatkozatára, illetve rendelés megerősítésére vonatkozik. A vásárló számára küldött e-mail tartalmazza az ÁHF minta visszalépési űrlapját (lásd 4. pont) és a számlát.

3.5.      A beszerzés folyamatát az ASFINAG menti (lásd ehhez a 14. pontot). Azt követően, hogy az előfizető az ASFINAG webáruházban a „Saját fiók” pontban regisztrálta magát, hozzáfér előfizetői adataihoz, valamint az általa kiválasztott termékre vonatkozó különböző feldolgozási és módosítási lehetőségekhez. Online bármikor lehetséges a „Saját fiók“ regisztrálása.

4. A fogyasztó visszalépése digitális matrica vásárlását követően

4.1.      Az útdíjrendelet értelmében a fogyasztóknak joguk van az adott digitális matrica távértékesítésben történő beszerzéstől számított tizennégy napon belül indoklás nélkül visszalépni. A beszerzés napjával kezdődik a visszalépési határidő.

4.2.      A visszalépési jog gyakorlásához a fogyasztónak egyértelmű nyilatkozat útján tájékoztatnia kell az ASFINAG-ot (pl. a widerruf-shop@asfinag.at címre küldött e-mailben, egy postai levélben, telefaxon) azon döntéséről, hogy visszalép a beszerzéstől. Alapvetően formai előírások betartása nélkül készíthető el a visszalépési nyilatkozat. A fogyasztónak ezen ÁHF végén rendelkezésre áll egy minta visszalépési nyilatkozat, azonban nem kötelező a használata. Akkor tekinthető betartottnak a visszalépési határidő, ha a határidőn belül történik a visszalépési nyilatkozat elküldése. Kérjük, hogy adja meg az érintett termék(ek) azonosítóját, hogy ezzel gyorsan és hatékonyan megtörténhessen a feldolgozás.

4.3.      Hogy garantálható legyen a visszalépési nyilatkozatok lehetőség szerinti gyors és hatékony feldolgozása, arra kéri az ASFINAG, hogy lehetőleg e-mailben és olyan adattartalommal készítse el a visszalépési nyilatkozatot, mely ezen ÁHF végén rendelkezésre álló minta visszalépési nyilatkozatban szerepel, majd a widerruf-shop@asfinag.at címre küldjék el azt.

4.4.      Egy határidőn belüli visszalépés esetén haladéktalanul és legkésőbb a beérkezést követő 14 napon belül megtörténik valamennyi fogyasztó teljesített befizetésének a visszatérítése, ekkor a visszatérítés ugyanazzal a fizetőeszközzel történik, melyet a fogyasztó használt a fizetésekor.

5. A digitális matrica vállalkozó általi beszerzése

5.1.      Lásd 2. pont, mely általánosságban ismerteti a digitális matrica beszerzésének menetét.

5.2.      A vállalkozók vállalkozói minőségüket a vásárlási folyamat közben erősíthetik meg. Ezáltal a vállalkozó megerősíti azt, hogy a Digitális matricát(kat) vállalkozása keretében szerzi be. A Digitális matrica beszerzésére a vállalkozók esetében is értelem szerint a fogyasztókra vonatkozó 3.3 - 3.5 pontban szabályozottak vonatkoznak, a következő kivételekkel: A vállalkozó a beszerzést követően azonnal aktiválhatja a Digitális matricát. A vállalkozó nem jogosult a 4. pont szerinti visszalépésre.

6. A digitális útdíj vállalkozó általi fizetése

6.1.      Lásd 2. pont, mely általánosságban ismerteti a digitális útdíjfizetés távértékesítésben történő lebonyolítását.

6.2.      Aki fogyasztó a 3.2 pontban a digitális útdíjfizetés szempontjából is azonos elbírálás alá esik.

6.3.     A fogyasztó általi digitális útdíjfizetésre ugyanazok a pontok vonatkoznak, melyek a 3.3 - 3.5 pontban szerepelnek az útdíjra vonatkozó következő sajátosságokkal:

 • Termékválasztás: Itt az Éves kártya előfizetője a 2.2 pontban megadott feltételek szerint kiválaszthatja az egy éves érvényességi idő kezdetét vagy dönthet egyszeri áthaladás mellett. Az útdíjtermék kiválasztása után be kell írni a forgalmi engedélyt kiállító országot és a rendszámot (mindkettőt kétszer a beírási hibák megakadályozása érdekében). Annak érdekében, hogy egy öntapadós éves matrica birtokában, vásárláskor 40 eurós engedményt kapjon (forgalmi adót beleértve) a digitális éves kártya díjából, a vásárlónak be kell írnia az éves matrica elismervény részén található számot. Egy digitális éves matrica egyidejű vagy korábbi beszerzése esetén rendszer végzi azonos rendszámok esetén az engedmény adását.
 • Abban az esetben, amikor az egyszeri utazás díjának fizetésekor, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a fogyasztó egyértelmű nyilatkozatot tesz, akkor ezzel azonnal és különösen még a visszalépési határidő előtt (lásd 7. pont) megkezdheti az utazást. Azért, hogy az egyszeri útdíjfizetője azonnal útra kelhessen és így ezzel akadálytalanul használhassa azt. Az egyszeri utazás megkezdésével a díjfizetési helyen áthaladással megszűnik a visszalépés lehetősége.

7. A fogyasztó visszalépése digitális útszakaszdíj fizetését követően

7.1.      A fogyasztóknak joguk van az illető digitális útszakaszdíj fizetéstől számított tizennégy napon belül indoklás nélkül visszalépni. A beszerzés napjával kezdődik a visszalépési határidő.

7.2.      A visszalépési jog megszűnik a 6.3 pont szerint olyan egyszeri utazások esetén, melyet a fogyasztó a visszalépési határidőn belül maradéktalanul felhasznált.

7.3.      Egyébként érvényes a digitális útszakaszdíj megfizetését követően a 4. pontban meghatározott a visszalépési jog.

8. A digitális útszakaszdíj vállalkozó általi fizetése

8.1.      Lásd 2. pont, mely általánosságban ismerteti a digitális útszakaszdíj fizetés menetét.

8.2.      A vállalkozók vállalkozói minőségüket a vásárlási folyamat közben erősíthetik meg. Ezáltal a vállalkozó megerősíti azt, hogy a Digitális útszakaszdíjat vállalkozása keretében szerzi be. A vállalkozások a digitális éves kártyát – a fogyasztóktól eltérően (lásd különösen 6.3 pont) – a beszerzést követően azonnal aktiválhatják. A vállalkozó nem jogosult a 7. pont szerinti visszalépésre.

8.3.      Egyébként a fogyasztókra érvényes 6. pont értelemszerűen a vállalkozókra is vonatkozik.

9. Digitális előfizetés felhasználó általi megvásárlása és a felhasználó visszalépési joga

9.1.      A Digitális előfizetések felhasználó általi ASFINAG webáruházban történő megvásárlásakor a Digitális éves matricákra a 3. pontban és a Digitális éves kártyákra vonatkozóan a 6. pontban meghatározottak érvényesek, a következő különleges feltételekkel:

 • Termékválasztás: A digitális előfizetések megvásárlásához szükséges, hogy a vásárló a „Saját fiók” pontban regisztráljon (lásd 11. pont). A Digitális előfizetés esetében a Digitális éves matricák, ill. Digitális éves kártyák korlátlan idejű beszerzéséről van szó, egy előfizetői szerződéssel megegyező módon.
 • Érvényesség az első vásárláskor: Az érvényesség kezdete a Digitális éves matrica Digitális előfizetés keretében történő első vásárláskor a 2.1 pont feltételei szerint történik. Az érvényesség kezdete a Digitális éves kártya Digitális előfizetés keretében történő első vásárláskor a 2.2 pont feltételei szerint történik.
 • A további vásárlások érvényessége: egy Digitális előfizetés keretében beszerzett Digitális éves matrica a beszerzési ár leemelésétől érvényes (következő év január 7-e). Egy Digitális előfizetés keretében beszerzett Digitális éves kártya attól a naptól érvényes, amely az előző éves kártya utolsó érvényességi napja után következik.
 • Árak: A Digitális előfizetést nem terheli semmilyen különleges térítési díj. A leemelésben kizárólag a Digitális éves matrica, ill. Digitális éves kártya mindenkori érvényes díja foglaltatik benne.
 • A Digitális előfizetés első zárásakor az aktuális Digitális éves matrica, ill. Éves kártya díját emelik le a vásárlási folyamat során. A rákövetkező években a Digitális éves matricák díjának leemelése január 7-én, és a Digitális éves kártyák esetében 20 nappal az új Éves kártya érvényességi ideje előtt történik.
 • A Digitális előfizetés beszerzőjét az ASFINAG e-mail útján időben értesíti a Digitális előfizetés aktuális érvényességi idejének lejártáról, a felmondási jogáról, az ÁHF-ben történt módosításokról vagy a Digitális előfizetéssel összefüggő egyéb funkciókról.
 • A Digitális előfizetésnek nincs minimális futamideje, és az az okok megadása nélkül a leemelést megelőző harmadik napig (időpontot lásd fent), kizárólag a „Saját fiókom” pontban bármikor lemondható. Amint a leemelés a Digitális előfizetés keretén belül megtörtént, az aktuális Digitális éves matrica, ill. Éves kártya felmondása nem lehetséges. A sikertelen leemelés a Digitális előfizetés azonnali hatályú felmondásának minősül. A vásárlót e-mailben a „Saját fiókom” pontban megadott e-mail címem értesítjük a sikeres, ill. sikertelen leemelésről.

9.2.      A fogyasztóknak az ASFINAG biztosítja az arra vonatkozó jogot, hogy a Digitális előfizetés távértékesítésben történő beszerzéstől (első beszerzés) számított tizennégy napon belül indoklás nélkül visszalépjen. A Digitális előfizetés beszerzésének napjával kezdődik a visszalépési határidő. A Digitális előfizetéstől való visszalépési jog gyakorlására, valamint következményeire a 4. pontban meghatározottak érvényesek. A visszalépési jog kizárólag a Digitális előfizetés megkötésére érvényes, és nem érvényes a Digitális előfizetés keretében létrejövő következő Digitális éves matricák, ill. Éves kártyák vásárlására.

10. Digitális előfizetés vállalkozó általi beszerzése

10.1.      A vállalkozó köteles a vállalkozói adatait a beszerzési folyamatban egy vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével megerősíteni.

10.2.      A vállalkozók általi beszerzésre és visszalépésre értelem szerűen a 9. pontban a fogyasztókra meghatározottak érvényesek, a következő kivételekkel: A vállalkozók esetében a Digitális éves matrica, ill. Digitális éves kártya első beszerzése a Digitális előfizetés keretében (is) a megvásárlást követően azonnal érvényesíthető. A vállalkozó nem jogosult a 9.4. pont szerinti visszalépésre.

11. „Saját fiók“

11.1.      A Digitális matrica vagy a Digitális útszakaszdíj (a Digitális éves matricák esetében azonban nem vonatkozik az egy Éves előfizetés keretében történő vásárlásra) érvényességének kezdete előtt a „Saját fiók” pontban vagy a megfelelő ASFINAG értékesítési helyeken az Útdíjrendelet rendelkezései értelmében a következő adatok módosíthatók:

 • (i) rendszám és a forgalmi engedélyt kiállító ország; és
 • (ii) az érvényesség első napja (csak tíznapos, kéthónapos matrica és éves kártya esetén).

Egyszeri utazásnál az útszakaszdíj útszakaszának használat előtt a rendszám és a forgalmi engedélyt kiállító ország változtatható meg.

11.2.      Egy Digitális éves matrica, valamint egy Útszakaszdíj éves kártya érvényességének kezdetétől (egy Digitális előfizetés keretén belül is) a webboltban vagy a megfelelő ASFINAG értékesítési helyeken egy már megvásárolt Digitális éves matrica, ill. Útszakaszdíj éves kártya rendszáma, valamint a kibocsátás országa módosítható. Az Útdíjrendelet értelmében a módosítás a következő okokból lehetséges:

 • Költözés egy másik politikai kerületbe (költségtérítéses, pillanatnyilag 18,- Euro)
 • Körzetösszevonás (díjmentes, ill. visszatéríthető)
 • Rendszám elvesztése vagy ellopása (díjmentes, ill. visszatéríthető)
 • Totálkáros jármű (díjmentes, ill. visszatéríthető)
 • Jármű ellopása (díjmentes, ill. visszatéríthető).

A kérelemhez be kell nyújtani a megfelelő igazolásokat. Az erre vonatkozó további tudnivalókat lásd az Útdíjrendelet A I része, 3.6 pontjában, ill. A II része 4.8 pontjában.

11.3.      A regisztrált vásárló minden esetben az e-mail cím és a jelszó megadásával jelentkezhet be az ASFINAG webáruház „Saját fiók“ pontjába. Biztonságosan kell tárolni és titokban kell tartani a „Saját számla“ hozzáférési adatait.

11.4.      Kérjük a vásárlót, hogy a „Saját számla“ pontban tárolt adatokat és különösen a kapcsolattartási adatokat mindig aktuális, teljes és valóságnak megfelelő állapotban tartsa.

11.5.      A „Saját fiók” olyan szolgáltatást is nyújt, miszerint a vásárló a fizetési eszközt a jövőbeni vásárlások keretében történő felhasználásra mentheti.

12. Nyilvános matricanyilvántartás

12.1.   A matricanyilvántartás egy közhiteles nyilvántartás, amelybe bárki betekinthet annak ellenőrzésére, hogy meghatározott időszakra, megadott gépjármű (rendszám) számára megtörtént-e digitális matrica beszerzése/digitális útdíjfizetés és a gépjármű használhatja-e a szövetségi utakat (autópályákat és gyorsforgalmi utakat). Ezen ellenőrzési lehetőség a gépjárműre ragasztott öntapadós matrica használati jogosultságának szemmel történő ellenőrzésének felel meg. A szövetségi utak használóinak az érdekeit is szolgálja: Enélkül a vezetők nem tudnák megbízhatóan eldönteni, hogy a gépjárművel használhatják-e a szövetségi utakat.

12.2.   Ennélfogva bárki egy rendszámnak az ASFINAG által üzemeltetett Vignettenevidenz (matricanyilvántartás) programba beírása által az interneten keresztül lekérdezheti, hogy rendelkezik-e a jármű digitális matricával vagy megfizetett digitális útszakaszdíjjal és ezek mely időtartamra érvényesek.

12.3.   A matricanyilvántartásban nem látható, hogy birtokol-e Digitális előfizetést.

13. Beszerzéssel kapcsolatos garancia és kártalanítás

13.1.   A fogyasztók esetében érvényesek az általános törvényes garanciális rendelkezések, melyek az Általános polgári törvénykönyv („ABGB“) 922 - 932. §-ában vannak szabályozva.

13.2.   Vállalkozók esetében ezenkívül fennáll az ellenőrzési kötelezettség, valamint a Vállalkozási Törvénykönyv („UGB“) 377. §-Ának megfelelően kifogásolás megtételének kötelezettsége.

13.3.   A kevésbé súlyos vétségekért a kártalanítási felelősség mind a fogyasztók, mind a vállalkozók esetében kizárt, amely mellett nem érvényes e felelősségkizárás személyi sérülések, kötelező érvényű kártérítési felelősség előfordulásakor és a fogyasztók esetében elsődleges szerződéses kötelezettségek megszegésekor. A vállalkozók estében a felelősség durva gondatlanságra, ezenkívül a pozitív károkra korlátozódik, miközben itt is megelőző kivételek érvényesek a felelősségkizárásra.

14. Tovább eladás tiltása

14.1.   A beszerzett digitális matrica és digitális útszakaszdíj termékek üzletszerű tovább eladása az ASFINAG írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

15. Adatfeldolgozási információk

Tájékoztató a személyes adatoknak az ASFINAG útdíj-rendszerében történő feldolgozásához rendelkezései érvényesek.

16. A fogyasztó panasz lehetőségére és vitarendezésére vonatkozó információk

16.1.   Az EU fogyasztókkal interneten keresztül kötött szerződésekkel kapcsolatos Online vitarendezés című platformjának címe http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.2.   Az osztrák áruvásárlási ügyekkel kapcsolatos egyeztető hivatal címe http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

16.3.   Az ASFINAG nem kötelezett arra, hogy egy alternatív vitarendezési eljárásban részt vegyen.

16.4.   Kéréseit, javaslatait és panaszait a következő címre küldje: info@asfinag.at.

17. Vállalkozók általi jog és tárgyalási helyszín választás

17.1.   Kizárólag az osztrák jog hatálya alá esik, kivéve a hivatkozási normákat és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezmény alapján egyéb jog hatálya alá eső eseteket. Ezen jogválasztás alapján, ha a vásárló a digitális matrica fogyasztója és/vagy útdíjfizetője, akkor nincs megkötve a lakhelye szerinti állam kötelező joga által.

17.2.   Ha nem fogyasztó a digitális matrica vásárló és/vagy útszakaszdíj fizető, akkor kizárólagos tárgyalási helyszín minden követelés és esetleges vita esetén e jogviszony alapján, továbbá a lebonyolítására Ausztriában, Bécs első kerületében található az ügyben illetékes bíróság.

18. Érvényességi záradék vállalkozók esetében

18.1.   Vállalkozók esetében igen, de fogyasztók esetében nem érvényes: E használati feltétek egyes rendelkezéseinek hatályon kívülisége vagy végrehajthatatlansága nem korlátozza a fennmaradó rendelkezések érvényét. Egy hatályon kívüli vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan hatályossal kell helyettesíteni, melynek gazdasági értelme és célja a legközelebb esik ahhoz. Ugyanez érvényes esetleges hiányosságok esetében.


függelék: Minta fogyasztó visszavonási űrlap

Ha fogyasztó és vissza akar lépni a digitális matrica vásárlásától vagy digitális útdíj fizetésétől, akkor kérjük, hogy ezen űrlapot töltse ki és küldje vissza – lehetőség szerint, de nem kötelezően e-mailben:

Címzett

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Wien

E-Mail: widerruf-shop@asfinag.at

Fax: +43 (0) 50 108-10020

Ezennel visszalépek/visszalépünk (*) az általam/általunk (*) által kifizetett digitális matrica/digitális útdíj (*) rendeléstől, mely: ___________________.

Gépjármű rendszáma és a forgalmi engedélyt kiállító ország: ______________________________________.

Termékazonosító: ______________________________________.

Fogyasztó(k) neve: ______________________________________.

Fogyasztó(k) címe: ______________________________________.

Fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú nyilatkozat esetén):

______________________________________.

Dátum: ___________________.

(*) Nem kívánt rész törlendő.


 Archív általános használati feltételek

Itt találja az összes korábbi verziót és az általános használati feltételeket. Ezen dokumentumok olvasásához PDF-olvasó szükséges.

  Általános használati feltételek 2018.11.08-i állapot