Sadržaji

Digitalna posebna cestarina FLEX

Digitale Streckenmaut Flex

ASFINAG svojim kupcima nudi plaćanje digitalne posebne cestarine pomoću nove usluge Digitalna posebna cestarina FLEX.

S uslugom Digitalna posebna cestarina FLEX možete platiti bezgotovinski i bez mnogo napora prolaske kroz sve naplatne postaje operatora ASFINAG na dionicama s posebnom cestarinom. Trebate se samo prijaviti pod „Moj račun” i aktivirati uslugu Digitalna posebna cestarina FLEX. Napravili samo za vas sažetak gdje se nalaze dionice s naplatom posebne cestarine, koje su pogodnosti i i kako točno funkcionira usluga Digitalna posebna cestarina FLEX.

Na kojim dionicama moram platiti cestarinu?

Dionice s naplatom posebne cestarine nalaze se na autocestama A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karavanke, A 13 Brenner i na brzoj cesti S 16 Arlberg.

Uslugom Digitalna posebna cestarina Flex možete se koristiti na svim dionicama s naplatom posebne cestarine - one su na našoj karti cestovne mreže označene zelenom bojom. Na preostalom dijelu mreže glavnih cesta potrebna vam je vinjeta - na karti cestovne mreže označeno narančastom bojom.

asfinag_strecken_201905_Streckenmaut_EN.png

Koje pogodnosti mi nudi usluga Digitalna posebna cestarina FLEX?

Usluga Digitalna posebna cestarina FLEX omogućuje Vam sljedeće prednosti: 

  • Sa spremljenim sredstvom plaćanja i aktivacijom usluge odabrane registarske oznake deblokirat će se za sve naplatne postaje operatora ASFINAG.
  • Za tu uslugu u svakom trenutku možete aktivirati odn. ponovo deaktivirati dodatnu registarsku oznaku.
  • Usluga Digitalna posebna cestarina FLEX nudi brojne mogućnosti plaćanja: American Express, Diners Club, Mastercard, Debit Mastercard, VISA.
  • Svi prolasci naplaćuju se prema važećim tarifama na naplatnim postajama i pregledno su navedeni pod „Moj račun”.

Što je digitalna posebna cestarina FLEX i kako mogu aktivirati tu uslugu?

ASFINAG svojim kupcima nudi plaćanje digitalne posebne cestarine pomoću nove usluge Digitalna posebna cestarina FLEX. Tu uslugu možete aktivirati za svaku svoju registarsku oznaku pod „Moj račun”. S aktivacijom usluge Digitalna posebna cestarina FLEX prolasci kroz sve naplatne postaje operatora ASFINAG automatski se naplaćuju. Možete udobno i bez zaustavljanja proći kroz svih šest ASFINAG naplatnih postaja.