Sadržaji

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA („OUK”)
u vezi s kupnjom digitalne vinjete i digitalne posebne cestarine
u ASFINAG web-trgovini (uključujući i ASFINAG aplikaciju)

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA za uslugu „Digitalna posebna cestarine Flex” („ANB-Flex”)

Opći uvjeti korištenja za preuzimanje (verzija od 8. 11. 2018)

Verzija: 08.11.2018


Rodno obilježeni pojmovi i nazivi iz ovih Općih uvjeta uporabe vrijede jednako kako za muški tako i za ženski rod.

 1. ASFINAG i „ASFINAG web-trgovina”

  1. Društvo Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (u nastavku skraćeno kao „ASFINAG”) vlasnik je i vodi „web-trgovinu za digitalne vinjete” na internetu na https://shop.asfinag.at (skraćeno: „web-trgovina”) odn. ASFINAG aplikaciju „Unterwegs” za iOS ili android (skraćeno: „app“; ako se u nastavku ne pravi razlika, skraćeno kao: „ASFINAG web-trgovina”). ASFINAG je društvo osnovano na temelju Zakona o ASFINAG-u čije se dionice nalaze u stopostotnom vlasništvu Republike Austrije. Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, podružnica: Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Beč, Austrija, kontakt: tel.: +43 (0) 50 108-10000, telefaks+43 (0) 50 108-10020, e-adresa office@asfinag.at; matični broj subjekta i registarski sud za trgovačka društva: FN 92191 a, Trgovački sud Beč; PDV ID br. ATU 43143200; predmet poslovanja: financiranje, projektiranje, izgradnja i održavanje državnih cesta, uključujući potrebnu i svrsishodnu infrastrukturu, naplata vremenski ograničene cestarine i cestarine ovisne o prijeđenoj kilometraži od korisnika tih cesta te ispunjavanje obveza koje je društvo Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft preuzelo na temelju ovlasti ministra financija, ako su iste preuzete radi projektiranja, izgradnje i održavanja državnih cesta, korištenje i upravljanje površinama koje ne služe neposredno prometu kao i zemljištima i visokogradnji koji su na temelju Zakona o prijenosu i ustupanju državnih cesta (članak 5. Zakona o prijenosu državnih cesta) prešli u vlasništvo društva Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft te djelomično rješavanje obveza u sustavu za digitalne kontrolne uređaje u cestovnom prometu; primjenjivi strukovni, tj. stručni propisi: Zakon o ASFINAG-u, Zakon o dodjeli ovlasti ASFINAG-u 1997, Zakon o naplati cestarine na državnim cestama sa zakonima o posebnom financiranju cesta ( Zakon o financiranju brze ceste Arlberg, Zakon o financiranju autoceste Innsbruck-Brenner, Zakon o financiranju autoceste Karavanke, Zakon o financiranju autoceste Pyhrn i Zakon o financiranju autoceste Tauern/a>), Pravilnik o cijenama vinjeta i Pravilnik o cestarini.
   Ugovorom o plodouživanju koji je zaključen na temelju Zakona o davanju ovlasti ASFINAG-u 1997., navedenom je društvu preneseno pravo plodouživanja na svim autocestama i brzim cestama. ASFINAG na temelju toga ima pravo od svih korisnika ubirati cestarinu, što se, osim na zakonskim osnovama, temelji i na važećem Pravilniku o cestarini koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta korištenja..

  2. Ugovorom o plodouživanju koji je zaključen na temelju Zakona o davanju ovlasti ASFINAG-u 1997., navedenom je društvu preneseno pravo plodouživanja na svim autocestama i brzim cestama. ASFINAG na temelju toga ima pravo od svih korisnika ubirati cestarinu, što se, osim na zakonskim osnovama, temelji i na važećem Pravilniku o cestarini koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta korištenja.

  3. Zakonom o naplati cestarine na državnim cestama (BStMG) uređeno je plaćanje vremensko ograničene cestarine odn. posebne cestarine za jednotračna i višetračna motorna vozila s najvećom dopuštenom ukupnom masom do 3,5 tona. Kupnja digitalne vinjete odn. digitalne posebne cestarine moguća je čim se registarska oznaka prijavi u sustavu cestarine. Kako bi se omogućila ta prijava, tj. kupnja i upravljanje digitalnom vinjetom, tj. digitalnom posebnom cestarinom, ASFINAG je uredio i upravlja ASFINAG web-trgovinom.

  4. Web-trgovina uređena je na sljedećim jezicima: njemački (standard), engleski, hrvatski, slovenski, slovački, talijanski, češki, mađarski, francuski, turski, poljski, nizozemski, rumunjski i danski.

  5. Korisnik u vezi s korištenjem ASFINAG web-trgovine nema nikakvih dodatnih troškova. Eventualni troškovi koje korisnik ima za korištenje podataka u vezi s (mobilnim) telekomunikacijskim sredstvima na daljinu nastaju u odnosu na pružatelja telekomunikacijskih usluga.

  6. Kupnja digitalne vinjete odn. digitalne posebne cestarine predstavlja zakonski obvezni odnos. Online kupnja može se obaviti isključivo putem ASFINAG-ove web-trgovine u Austriji, EU, državama EEZ-a te u Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj. Kupnja se odvija isključivo na temelju ovih Općih uvjeta korištenja, pripadajućih dokumenata na koje se u ovim Općim uvjetima ukazuje kao i zakonskih odredbi. Drugi uvjeti – posebno uvjeti nabave kupca ili slično – isključeni su.

  7. Ovi Opći uvjeti uporabe vrijede za kupnju od 01.11. 2018. Ovi i prethodni uvjeti uporabe (uključujući odgovarajući rok valjanosti) mogu se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://shop.asfinag.at/de/anb. Raspoloživi su na način da ih korisnik može pohraniti i ispisati.

 2. Vinjeta u obliku naljepnice ili digitalna vinjeta, tj. cestarina ili digitalna cestarina?

  1. Vinjeta u obliku naljepnice i digitalna vinjeta imaju isti rok valjanosti i istu cijenu, a dostupne su kao godišnja, dvomjesečna i desetodnevna vinjeta. Razlikuju se po tome što se vinjeta u obliku naljepnice mora nalijepiti na vozilo, dok se kod digitalne vinjete registarska oznaka vozila u skladu s odredbama Zakona o naplati cestarine na državnim cestama registrira u sustavu za naplatu cestarine. Ta registracija predstavlja kupnju digitalne vinjete. U skladu s Pravilnikom o cestarini, digitalna vinjeta za kupce fizičke osobe vrijedi, u slučaju kupnje na daljinu, najranije 18 dana nakon kupnje. Za dvomjesečnu i desetodnevnu vinjetu početak valjanosti može se po važećoj tarifi za cestarinu slobodno birati tijekom aktualne i, ako mogućnost kupnje već postoji, tijekom sljedeće godine valjanosti vinjete (1. prosinac do 30. studeni sljedeće godine). Kupci se mogu odlučiti za onu varijantu plaćanja cestarine koja im osobno nudi više pogodnosti.

  2. Uobičajena cestarina i digitalna cestarina imaju istu cijenu, a mogu se kupiti za pojedinačnu vožnju ili kao godišnja kartica. Zakon o naplati cestarine na državnim cestama predviđa da se, u slučaju posjedovanja godišnje vinjete (digitalne vinjete ili vinjete u obliku naljepnice), pri kupnji godišnje kartice u okviru roka valjanosti godišnje vinjete, od važeće cijene godišnje kartice odbija iznos od 40,00 eura (uklj. PDV), što je razvidno i u postupku naručivanja. Pravilnik o cestarini predviđa da digitalna godišnja kartica, u slučaju kupnje na daljinu od strane kupca fizičke osobe, počinje vrijediti najranije 18 dana nakon kupnje; inače se početak valjanosti može slobodno birati unutar pojedine kalendarske godine. Pri pojedinačnim vožnjama kupac mora potvrditi trenutačnu valjanost (detalje vidi pod točkom 6.3).

  3. Tvrtka ASFINAG u web-trgovini također nudi i kupnju pretplate za digitalne godišnje vinjete odn. digitalne godišnje kartice (pojedinačno ili zajedno skraćeno kao: „Digitalna pretplata”). Digitalnom pretplatom kupac, slično ugovoru o pretplati, automatski stječe na neodređeno vrijeme ili do otkaza buduće digitalne godišnje vinjete odn. digitalne godišnje kartice po određenoj nabavnoj cijeni. Aktualna digitalna godišnja vinjeta odn. digitalna godišnja kartica po aktualnoj nabavnoj cijeni uključene su kao prva kupnja prema ugovoru o pretplati.

 3. Kupnja digitalne vinjete od strane fizičke osobe

  1. Općenito o kupnji digitalne vinjete na daljinu ili na ASFINAG automatima odn. ASFINAG prodajnim mjestima pogledajte pod točkom 2.

  2. Kupcem fizičkom osobom (potrošačem) se smatra osoba koja kupuje digitalne vinjete, s time da kupnja nije predmet poslovanja njegovog poduzeća, tj. u okviru kupnje isti se ne deklarira kao kupac pravna osoba. Poduzeće je trajno uspostavljena organizacija za samostalnu gospodarsku djelatnost, ma makar ista i nije usmjerena na ostvarenje dobiti. Osobe javnog prava uvijek se smatraju kupcima pravnim osobama. Kada fizička osoba prije početka poslovne djelatnosti svojeg poduzeća radi stvaranja odgovarajućih preduvjeta kupuje digitalnu vinjetu, ta se kupnja još uvijek ne smatra kupnjom u okviru poslovne djelatnosti.

  3. Na početku postupka naručivanja kupac fizička osoba dobiva jasne i razumljive informacije o mogućim načinima plaćanja. Pojedini tehnički koraci, koji su u ASFINAG web-trgovini prikazani na pregledan i izravan način, obuhvaćaju sljedeće korake

   • Odabir proizvoda (uklj. mogućnost odabira između automobila i motocikla): Nakon odabira željene vrste vinjete potrebno je unijeti državu registracije vozila i registarsku oznaku (registarska oznaka unosi se dva puta kako bi se spriječile greške tijekom unosa). Dodatno kupac u anonimne statističke svrhe može navesti je li navedena registarska oznaka prijenosna. Ako kupac nema standardnu registarsku oznaku, sintaksa oznake dodatno se ne provjerava. Kupac ovisno o specifikaciji proizvoda (vidi točku 2.1) može birati početak roka valjanosti. Ako kupac posjeduje kod za registraciju, može ga ovdje unijeti.

   • Moji podatci: Kako bi se kupcu u prvom redu mogla poslati potvrda narudžbe (vidi točku 3.4) odn. alternativno podsjetnik isteka, potrebno je unijeti e-adresu (kako bi se spriječile greške tijekom unosa, e-adresu potrebno je unijeti dva puta). Kupac nadalje mora navesti način plaćanja. Dodatno postoji mogućnost unosa podataka o primatelju računa (obvezatno u slučaju kupnje čiji iznos prelazi vrijednost od 400,00 eura (bruto).

   • Pregled narudžbe: Kupcu se na ovoj stranici prikazuju ukupni troškovi (s PDV-om i bez njega), odabrani proizvodi, navedena e-adresa, eventualni podatci o primatelju računa kao i način plaćanja. Kupac može brisati proizvode, tj. mijenjati registarsku oznaku, e-adresu, eventualne podatke o primatelju računa i način plaćanja. Ovim korakom kupac prije slanja izjave o kupnji dobiva primjeren, djelotvoran i pristupačan tehnički alat koji mu omogućuje prepoznavanje i ispravak grešaka tijekom unosa. Aktiviranjem kontrolnog okvira kupac mora potvrditi da priznaje Opće uvjete uporabe. Aktiviranjem gumba „NARUDŽBA S TROŠKOVIMA” kupac daje svoju izjavu o kupnji.

   • Plaćanje: Kupca se preusmjerava na ponuditelja platnih transakcija i na odabranu metodu plaćanja. Slijedi provedba plaćanja. Taj cjelokupan postupak provodi ponuditelj platnih transakcija, tako da u vezi s tim postoji mogućnost primjene dodatnih uvjeta ponuditelja na koje ASFINAG nema utjecaj.

   • Potvrda: Čim ASFINAG od ponuditelja platnih transakcija dobije potvrdu uspješnog plaćanja, kupac se preusmjerava na stranicu za potvrdu. Na toj se stranici kupcu prikazuje i ID proizvoda. Dodatno postoji mogućnost ispisa, tj. pohranjivanja potvrde kupnje. Na toj se stranici nadalje može otvoriti, tj. preuzeti račun.

  4. Nakon završetka kupnje kupac na navedenu e-adresu odmah dobiva potvrdu u vezi s izjavom o kupnji, tj. potvrdu narudžbe za kupljenu digitalnu vinjetu. Ta e-pošta koja se šalje kupcu sadrži i važeće Opće uvjete uporabe, ogledni obrazac za opoziv za kupca fizičku osobu (vidi točku 4) i račun.

  5. ASFINAG pohranjuje taj postupak kupnje (vidi o tome i točku 14). Nakon što se kupac registrira u ASFINAG web-trgovini pod „Moj račun”, dobiva pristup svojih referentnim podatcima i raznim mogućnostima uređivanja i izmjene u vezi s odabranim proizvodima. Registracija na „Moj račun” moguća je mrežno u bilo kojem trenutku.

 4. Pravo na odstupanje fizičkih osoba od kupnje digitalne vinjete

  1. Kupci fizičke osobe (potrošači) u skladu s Pravilnikom o cestarini imaju pravo odstupiti od kupnje svoje digitalne vinjete na daljinu u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za odstupanje započinje danom kupnje.

  2. Za ostvarenje prava na odstupanje od kupnje potrošač je dužan tvrtku ASFINAG nedvojbenom izjavom (npr. e-poštom na widerruf-shop@asfinag.at, pismom poslanim poštom, telefaksom) obavijestiti o svojoj odluci da odstupa od kupnje. Za izjavu kojom se odstupa od kupnje nije u pravilu propisana nikakva posebna forma. Kupac fizička osoba se u tu svrhu mogu poslužiti oglednim obrascem za opoziv koji je priložen na kraju Općih uvjeta uporabe, no, njegova uporaba nije obvezujuća. Rok za odstupanje smatra se poštovanim ako je izjava poslana u navedenom roku. U izjavi je potrebno navesti ID proizvoda koji se otkazuje kako bi se izjava o odstupanju mogla što brže i učinkovitije obraditi.

  3. Kako bi se zajamčila brza i učinkovita obrada izjava o odstupanju od kupnje, ASFINAG moli da se izjave, po mogućnosti, šalju e-poštom i da se pritom navedu podatci koji su sadržani u oglednom obrascu za opoziv koji je priložen ovim Općim uvjetima uporabe na widerruf-shop@asfinag.at.

  4. U slučaju odstupanja od kupnje u skladu s propisanim rokovima, sve uplate potrošača vraćaju se odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka izjave, s time da se kod povrata upotrebljavaju ista sredstva plaćanja kojima se kupac fizička osoba (potrošač) koristio za provedbu svoje uplate.

 5. Kupnja digitalne vinjete od strane kupca pravne osobe

  1. Za općenite informacije o kupnji digitalne vinjete vidi točku 2.

  2. Kupci pravne osobe potvrđuju svoj status pravne osobe tijekom postupka kupnje. Time kupac pravna osoba potvrđuje da digitalnu vinjetu (digitalne vinjete) kupuje u okviru navedenog statusa. Za kupnju digitalne vinjete za kupce pravne osobe vrijede iste odredbe kao i za kupce fizičke osobe iz točki 3.3 do 3.5, no sa sljedećim iznimkama: Valjanost digitalne vinjete može se kod kupaca pravnih osoba odmah aktivirati. No, kupci pravne osobe nemaju pravo na odustanak od kupnje u skladu s točkom 4.

 6. Kupnja digitalne cestarine od strane fizičke osobe

  1. Za općenite informacije o kupnji digitalne cestarine na daljinu vidi točku 2.

  2. U točki 3.2 utvrđuje se status kupca fizičke osobe i za digitalnu cestarinu.

  3. Za kupnju digitalne posebne cestarine od strane kupca fizičke osobe vrijede odredbe utvrđene u točki 3.3 do 3.5 sa sljedećim posebitostima u pogledu posebne cestarine:

   • Odabir proizvoda: Ovdje kupac godišnje kartice u skladu s točkom 2.2 može birati početak jednogodišnjeg razdoblja valjanosti ili se odlučiti za pojedinačnu vožnju. Nakon odabira posebne cestarine potrebno je unijeti državu registracije vozila i registarsku oznaku (registarska oznaka unosi se dva puta kako bi se spriječile greške tijekom unosa). Kako bi se u slučaju posjedovanja godišnje vinjete u obliku naljepnice ostvarilo pravo na odbijanje iznosa od 40,00 eura (uklj. PDV) od cijene digitalne godišnje kartice, kupac mora unijeti broj iz donjeg dijela vinjete. U slučaju istovremene ili ranije kupnje digitalne godišnje vinjete odbijanje tog iznosa za istu registarsku oznaku provodi se automatski u sustavu.

   • U slučaju kupnje kartice za pojedinačnu vožnju kupac aktiviranjem odgovarajućeg kontrolnog okna izričito izjavljuje da ista počinje vrijediti odmah, a posebno prije isteka roka za odstupanje (vidi točku 7). Na taj se način kupac kartice za pojedinačnu vožnju istom može odmah i u cijelosti koristiti. Početkom pojedinačne vožnje / prolazom kroz naplatnu postaju pravo na odstupanje više ne postoji.

 7. Pravo na odstupanje kupca fizičke osobe od kupnje digitalne cestarine

  1. Fizičke osobe imaju pravo odstupiti od kupnje digitalne cestarine u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za odstupanje započinje danom kupnje.

  2. Pravo na odstupanje otpada u skladu s točkom 6.3 za pojedinačne vožnje koje je kupac u potpunosti iskoristio u roku za odstupanje.

  3. Inače za pravo odstupanja od kupnje digitalne cestarine analogno vrijede odredbe utvrđene u točki 4.

 8. Kupnja digitalne cestarine od strane kupca pravne osobe

  1. Za općenite informacije o kupnji digitalne cestarine vidi točku 2.

  2. Kupci pravne osobe potvrđuju svoj status pravne osobe tijekom postupka kupnje. Time kupac pravna osoba potvrđuje da digitalnu posebnu cestarinu kupuje u okviru navedenog statusa. Kupci pravne osobe mogu valjanost digitalne godišnje kartice - za razliku od kupaca fizičkih osoba (vidi posebno točku 6.3) - aktivirati odmah nakon kupnje. No, kupci pravne osobe nemaju pravo na odustanak od kupnje u skladu s točkom 7.

  3. Inače se odredbe utvrđene u točki 6 za kupce fizičke osobe analogno primjenjuju i za kupce pravne osobe.

 9. Kupnja digitalnih pretplata od strane kupca fizičke osobe i pravo na odustanak od kupnje kupca fizičke osobe

  1. Za kupnju digitalnih pretplata od strane kupca fizičke osobe u ASFINAG web-trgovini vrijede za digitalne godišnje vinjete odredbe utvrđene u točki 3., a za digitalne godišnje kartice odredbe utvrđene u točki 6., sa sljedećim posebitostima:

   • Odabir proizvoda: Da bi mogao kupiti digitalne pretplate, kupac se mora registrirati pod „Moj račun” (vidi točku 11.). Pri digitalnoj pretplati radi se kupnji digitalnih godišnjih vinjeta odn. digitalnih godišnjih kartica na neodređeno, kao kod ugovora o pretplati.

   • Valjanost pri prvoj kupnji: Početak roka valjanosti pri prvoj kupnji digitalne godišnje vinjete u okviru digitalne pretplate je u skladu s točkom 2.1. Početak roka valjanosti pri prvoj kupnji digitalne godišnje kartice u okviru digitalne pretplate je u skladu s točkom 2.2.

   • Valjanosti sljedećih kupnji: digitalna godišnja vinjeta kupljena u okviru digitalne pretplate vrijedi od naplate nabavne cijene (7. siječnja sljedeće godine). Digitalna godišnja kartica kupljena u okviru digitalne pretplate vrijedi od dana nakon posljednjeg dana valjanosti prethodne godišnje kartice.

   • Cijene: Za digitalnu pretplatu ne postoji posebna naknada. Naplaćuje se samo važeća cijena digitalne godišnje vinjete odn. godišnje kartice.

   • Pri prvom zaključenju digitalne pretplate cijena za aktualnu digitalnu godišnju vinjetu odn. godišnju karticu tereti se tijekom postupka kupnje. Sljedećih godina digitalne godišnje vinjete naplaćuju se 7. siječnja, a digitalne godišnje kartice 20 dana prije početka valjanosti nove godišnje kartice.

   • ASFINAG će pravodobno, prije isteka tekućeg razdoblja valjanosti, e-porukom obavijestiti kupca digitalne pretplate o njegovoj digitalnoj pretplati, pravu na otkaz, izmjenama u Općim uvjetima korištenja ili drugim funkcionalnostima u vezi s digitalnom pretplatom.

   • Digitalna pretplata nema minimalan rok trajanja obveze i može se raskinuti u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge za to, najkasnije 3 dana prije naplate (datum vidi prethodno u tekstu) isključivo pod „Moj račun”. Čim se izvrši naplata u okviru digitalne pretplate, više nije moguće otkazati aktualnu digitalnu godišnju vinjetu odn. godišnju karticu. Neuspješna naplata smatra se pravodobnim otkazivanjem digitalne pretplate. Kupac će biti obaviješten o uspješnoj odn. neuspješnoj naplati e-porukom na e-adresu spremljenu pod „Moj račun”.

  2. ASFINAG kupcima fizičkim osobama dodjeljuje pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga mogu odustati od zaključenja (prve kupnje) digitalne pretplate na daljinu. Rok za odustajanje započinje danom prve kupnje digitalne pretplate. Na ostvarivanje i posljedice prava na odustanak od kupnje digitalne pretplate primjenjuju se odgovarajuće odredbe točke 4. Pravo na odustanak vrijedi isključivo pri zaključenju digitalne pretplate i ne odnosi se na naknadne kupnje digitalnih godišnjih vinjeta odn. godišnjih kartica u okviru digitalnih pretplata.

 10. Kupnja digitalne pretplate od strane kupca pravne osobe

  1. Kupci pravne osobe moraju svoj status potvrditi odgovarajućim kontrolnim oknom tijekom postupka kupnje.

  2. Za kupnju i otkazivanje od strane kupca pravne osobe vrijede iste odredbe kao i za kupce fizičke osobe iz točke 9., no sa sljedećim iznimkama: Kod kupaca pravnih osoba digitalna godišnja vinjeta odn. (i) digitalna godišnja kartica u okviru digitalne pretplate počinju vrijediti odmah nakon prve kupnje. No, kupci pravne osobe nemaju pravo na odustanak od kupnje u skladu s točkom 9.4.

 11. „Moj račun”

  1. Prije početka valjanosti digitalne vinjete ili digitalne posebne cestarine (kod digitalne godišnje vinjete, ali ne pri kupnji u okviru digitalne pretplate) pod „Moj račun” ili na odgovarajućem ASFINAG prodajnom mjestu mogu se u skladu s Pravilnikom o cestarini promijeniti sljedeći podatci:

    • registarska oznaka i država registracije i

    • prvi dan valjanosti (samo za desetodnevnu i dvomjesečnu vinjetu, godišnju karticu).

   Kod pojedinačnih vožnji postoji mogućnost da se prije vožnje po dionici s naplatom cestarine promijene registarska oznaka i država registracije.

  2. Od početka valjanosti digitalne godišnje vinjete i godišnje kartice za posebnu cestarinu (također u okviru digitalne pretplate) u web-trgovini ili na odgovarajućem ASFINAG prodajnom mjestu mogu se promijeniti registarska oznaka kao i država registracije već kupljenje digitalne godišnje vinjete odn. godišnje kartice za posebnu cestarinu. U skladu s Pravilnikom o cestarini promjena je moguća iz sljedećih razloga:

   • preseljenje u drugi politički okrug (naplaćuje se, trenutačno 18,00 eura)

   • spajanje okruga (besplatno odn. nadoknađuje se)

   • gubitak ili krađa registarske oznake (besplatno odn. nadoknađuje se)

   • totalna šteta na vozilu (besplatno odn. nadoknađuje se)

   • krađa vozila (besplatno odn. nadoknađuje se).

   Za zahtjev treba predočiti odgovarajuće dokaze. Dodatne informacije o tome vidi u Pravilniku o naplati cestarine dio A I, točka 3.6 odn. dio A II, točka 4.8.

  3. Registrirani kupci se preko ASFINAG web-trgovine u svakom trenutku mogu prijaviti na „Moj račun” unosom e-adrese i zaporkom. Pristupne podatke za „Moj račun” treba sigurno čuvati i držati u tajnosti.

  4. Mole se kupci da podatke sadržane u „Moj račun”, i to prije svega podatke za kontakt, uvijek drže ažurnima, potpunima i točnima.

  5. Pod „Moj račun” omogućena je i usluga da kupac može spremiti svoje sredstvo plaćanja za buduće korištenje u okviru kupnje.

 12. Javni registar vinjeta

  1. Registar vinjeta je javni registar u koji svatko ima pravo uvida kako bi istražio je li za određeno vozilo (registarsku oznaku) kupljena digitalna vinjeta / digitalna posebna cestarina s određenim razdobljem valjanosti i da to vozilo stoga smije prometovati na državnim cestama (autocestama i brzim cestama). Ta mogućnost provjere usporediva je s vizualnom provjerom prava prometovanja cestama na vinjeti nalijepljenoj na vozilu. Ona je također i u interesu korisnika državnih cesta: Bez te mogućnosti vozači ne bi mogli sa sigurnošću procijeniti smiju li vozilom prometovati državnim cestama.

  2. Stoga unošenjem registarske oznake u registar vinjeta koji vodi tvrtka ASFINAG svatko preko interneta može besplatno provjeriti posjeduje li vozilo digitalnu vinjetu ili digitalnu cestarinu i za koje razdoblje one vrijede

  3. U registru vinjeta nije vidljivo postoji li digitalna pretplata..

 13. Jamstvo i naknada štete u vezi s kupnjom

  1. Za kupce fizičke osobe vrijede opće zakonske odredbe o jamstvu koje su uređene u člancima 922. do 932a Općeg građanskog zakonika („ABGB”).

  2. Za kupce pravne osobe vrijedi k tome i obveza provjere te obveza podnošenja reklamacije radi nedostataka u skladu s čl. 377. Zakonika o poduzećima („UGB”).

  3. Odgovornost za naknadu štete izazvanu običnom nepažnjom isključena je kako u odnosu na kupce fizičke osobe tako i u odnosu na kupce pravne osobe, pri čemu to isključenje od odgovornosti ne vrijedi za štete na osobama, obavezne zakone o odgovornosti, a u odnosu na kupce fizičke osobe niti za kršenje osnovnih ugovornih obveza. Odgovornost u slučaju krajnje nepažnje ograničena je u odnosu na kupce pravne osobe na stvarnu štetu, pri čemu i tu vrijede prethodno navedene iznimke od isključenja odgovornosti.

 14. Zabrana daljnje prodaje

  1. Zabranjena je daljnja komercijalna prodaja kupljenih proizvoda digitalne vinjete i digitalne posebne cestarine bez pismene suglasnosti tvrtke ASFINAG.

 15. Informacije o obradi podataka

  Vrijede odredbe u skladu s informacijama o obradi osobnih podataka u sustavim za naplatu cestarine tvrtke ASFINAG.

 16. Informacije o mogućnosti ulaganja žalbe i rješavanje sporova za potrošače

  1. Online platformu EU-a za rješavanje sporova za online ugovore s potrošačima pronaći ćete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Austrijsko arbitražno tijelo za poslove koje su sklopili potrošači pronaći ćete na http://www.verbraucherschlichtung.or.at/.

  3. ASFINAG nije dužan sudjelovati u nekom od tih alternativnih postupaka za rješavanje sporova.

  4. Želje, prijedloge i pritužbe uputite na: info@asfinag.at.

 17. Važeće pravo i sudska nadležnost za kupce pravne osobe

  1. Vrijedi isključivo austrijsko pravo uz isključenje njegovih kolizijskih normi i Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe. Izborom tog važećeg prava kupac digitalne vinjete i/ili digitalne cestarine u statusu kupca fizičke osobe nije ograničen u pogledu svojih prisilnih prava koja vrijede u zemlji boravka.

  2. Ako kupac digitalne vinjete i/ili digitalne cestarine nije fizička osoba, isključivu sudsku nadležnost za sva potraživanja i eventualne sporove iz i na temelju tog pravnog odnosa i u vezi s njegovom provedbom ima stvarno nadležan sud za prvi okrug u Beču, Austrija.

 18. Salvatorna klauzula za kupce pravne osobe

  1. Za kupce pravne osobe, no ne i kupce fizičke osobe (potrošače), vrijedi: Nevaljanost ili neprovedivost pojedinih odredbi ovih uvjeta uporabe ne utječu na valjanost preostalih odredbi. Nevaljanu ili neprovedivu odredbu treba zamijeniti valjanom koja je nevaljanoj ili neprovedivoj odredbi najbliža u pogledu ekonomskog smisla i svrhe. Isto vrijedi za eventualne rupe.

Dodatak: Ogledni obrazac za opoziv za kupce fizičke osobe

Ako ste fizička osoba i želite odstupiti od kupnje digitalne vinjete ili digitalne cestarine, ispunite ovaj obrazac i vratite nam ga – po mogućnosti, no ne i obavezno – e-poštom:

Primatelj Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

pA ASFINAG Maut Service GmbH

Am Europlatz 1

1120 Beč

E-pošta: widerruf-shop@asfinag.at

Telefaks: +43 (0) 50 108-10020

Ovime opozivam/opozivamo kupnju digitalne vinjete/digitalnih vinjeta/digitalne cestarine naručene dana: ___________________.

Registarska oznaka vozila i država registracije: ______________________________________.

ID proizvoda: ______________________________________.

Ime potrošača: ______________________________________.

Adresa potrošača: ______________________________________.

Potpis potrošača (samo u slučaju izjava u papirnatom obliku)

______________________________________.

Datum: ___________________.

(*) Neprikladno prekrižiti.


Arhiv Opći uvjeti korištenja

  Ovdje ćete pronaći sve stare verzije Općih uvjeta korištenja Za čitanje ovih dokumenata potreban je odgovarajući PDF čitač.

  Opći uvjeti korištenja verzija od 01.11.2017