Indhold

Digital vejafgift FLEX - Info

 
ASFINAG tilbyder sine kunder at betale den digitale vejafgift med den nye service Digital vejafgift FLEX.

Med servicen Digital vejafgift FLEX kan du betale kørslerne med vejafgift gennem alle betalingsanlæg under ASFINAG uden kontanter og uden de store anstrengelser. Du skal blot tilmelde dig under „Min konto“ og aktivere servicen Digital vejafgift FLEX. Hvor de afgiftspligtige vejafsnit befinder sig, hvad fordelene er og hvordan den digitale FLEX vejafgift helt nøjagtigt fungerer, har vi sammenfattet for dig her.

På hvilke afsnit skal jeg betale en vejafgift?

Afsnittene af vejafgiftsstrækninger befinder sig på motorvejene A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken, A 13 Brenner og motortrafikvejen S 16 Arlberg.

Servicen Digital vejafgift FLEX kan du benytte på alle afgiftspligtige vejafsnit - på vores vejnetkort grønt markeret. På det øvrige højprioritets vejnet behøver du en vignette - på vejnetkortet orange markeret.

asfinag_strecken_201905_Streckenmaut_EN.png

Hvilke fordele har jeg med Digital vejafgift FLEX?

Servicen Digital vejafgift FLEX tilbyder dig følgende fordele: 

  • Med det anførte betalingsmiddel og aktivering af servicen frigives de nummerplader, du har valgt for alle betalingsanlæg under ASFINAG.
  • Du kan til enhver tid aktivere en yderligere nummerplade for denne service hhv. deaktivere den igen.
  • Servicen Digital vejafgift FLEX tilbyder en række betalingsmuligheder: American Express, Diners Club, Mastercard, Debit Mastercard, VISA.
  • Alle gennemkørsler afregnes efter de aktuelt gældende tariffer for betalingsanlæggene og er anført overskueligt under „Min Konto“.

Hvad er Digital vejafgift FLEX og hvordan aktiverer jeg denne service?

ASFINAG tilbyder sine kunder at betale den digitale vejafgift med den nye service Digital vejafgift FLEX. Du kan til enhver tid aktivere denne service under „Min konto“ for hver af dine nummerplader. Med aktiveringen af Digital vejafgift FLEX betales kørslerne gennem alle ASFINAGs betalingsanlæg automatisk. Du kan passere alle seks ASFINAG-betalingsanlæg bekvemt og uden at skulle standse.