Indhold

Digital vejafgift

Streckenmaut_Logo.png

Med den digitale vejafgift tilbyder vi vores kunder en hurtig gennemkørsel ved betalingsanlæggene. Den digitale vejafgift er tilknyttet til nummerplade og strækning. På mange motorvejs- og motortrafikvejstrækninger opkræves en vejafgift.

Årsagen til dette er de særligt høje anlægsomkostninger ved specielle byggerier som eksempelvis tunneller. Disse høje omkostninger refinansieres herigennem. Vejafgiftsstrækningerne befinder sig på motorvejene A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken, A 13 Brenner og motortrafikvejen S 16 Arlberg. 

Du kan også abonnere på det digitale vejafgifts-årskort. Med tegningen af abonnementet forlænger dit digitale vejafgifts-årskort til de pågældende gyldige takster og abonnementsbetingelser automatisk indtil det opsiges.

Aktivering af den digitale vejafgift FLEX

Med den digitale vejafgift FLEX kan du pengeløst og nemt betale vejafgiftspligtige kørsler gennem alle ASFINAG-betalingsanlæg. 

Oplysninger om afsnit af vejafgiftsstrækninger

Button Streckenmaut A13_klein.da.pngButton Streckenmaut A9_klein.da.pngButton Streckenmaut A10_klein.da.pngButton Streckenmaut A11_klein.da.pngButton Streckenmaut S16_klein.da.png