Indhold

Kolofon

ASFINAG
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-
FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

ØSTRIG, 1011 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 5-9, POSTFACH 983
TLF +43 50 108-10000
FAX +43 50 108-10020
E-MAIL office@asfinag.at 

Selskabsform: Aktieselskab, Hovedsæde: Wien, FN 92191 a
Virksomhedsregister: Handelsretten i Wien
CVR-nummer: ATU 43143200

Ansvarsfraskrivelse

ASFINAG | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft har omhyggeligt udvalgt de indeholdte angivelser og informationer på siderne i ASFINAGs webshop. ASFINAG tager dog intet ansvar og hæfter ikke (med undtagelse af den publicerede vejafgiftsordning på www.asfinag.at) for aktualiteten, fuldstændigheden og rigtigheden af informationerne og forbeholder sig endvidere retten til, til enhver tid at ændre, supplere eller fjerne disse angivelser.

Hyperlinks til eksterne internetsider er registre, der fungerer som en ren serviceydelse. Indholdet på den/de side(r) der linkes til, bliver ikke en bestanddel af denne side via linkningen til eksterne internetsider. Ethvert ansvar eller enhver hæftelse for indhold på eksterne internetsider udelukkes derfor udtrykkeligt.

ASFINAG hæfter ikke for direkte eller indirekte skader af en hvilken som helt type, som opstår på baggrund af brugen af disse internetsider.