Indhold

Hyppige spørgsmål til de digitale vejafgiftsprodukter

Hvorfor er den digitale vignet først gyldig om 18 dage? På hvilke afsnit skal jeg betale en vejafgift? Hvordan fungerer indtastningen af nummerplade? Vi har sammenstillet disse og andre hyppige spørgsmål helt kompakt til dig i den følgende FAQ-sektion.

Generelle spørgsmål

Jeg er din smarte, digitale assistent. Jeg hjælper gerne med spørgsmål til vores digitale vejafgiftsprodukter. Jeg lærer hele mere om dem og bliver hele tiden bedre! Jeg behandler ingen personfølsomme data, ud over dem , som du indtaster. Chat-forløb mærkes og gemmes med et anonymt ID. Du finder præcise databeskyttelsesretlige informationer på vores side om databeskyttelse.

Tip: Disse links  starter en dialog med vores digitale assistenter.

Du kan forespørge om hvorvidt et køretøj råder over en gyldig digital vignet via vignetregistret direkte på startsiden af vores webshop under „Forespørgsel om gyldighed“. Du kan således afklare om du må benytte en motorvej eller motortrafikvej med dette køretøj. Højst tre daglige forespørgsler er mulige fra en og samme enhed (desktop, laptop, tablet eller smartphone). 

Ikke under gyldighedsperioden. Hvis du altså har købt en årsvignet som klæbemærkat, kan du ikke skifte til en digital vignet under gyldighedsperioden. Det er heller ikke muligt den anden vej. For det følgende vignetår kan du vælge mellem den digitale vignet eller klæbemærkatet.

Undtagelse: Hvis forruden med et påsat klæbemærkat går i stykker, gør vi det muligt at skifte til den digitale vignet gratis, hurtigt og uden problemer.

 • På motorveje og motortrafikveje med orange markering skal du bruge en vignet.
 • På strækningerne med grøn markering opkræves vejafgift.
 • Blå markeringer er ikke vignetpligtige strækninger i henhold til § 13 Afsn. 1a og 1b i BStMG (loven om vejafgifter på hovedveje), (for A7 hhv. A26 ved Linz henvises til Del A I, Punkt 1.3.1 i Vejafgiftsordningen).

Mautpflichtiges Streckennetz inkl. Mautausnahmen

Vi tilbyder følgende betalingsmuligheder:

Betaling ved hjælp af kreditkort
Vi accepterer:

 • American Express
 • Diners Club
 • Mastercard
 • Debit Mastercard
 • Visa

Klarna Soft eller direkte debitering
Betalinger med Klarna Sofort er mulig for privatkunder fra Østrig, Tyskland, Italien og Holland for op til 5.000 Euro. Privatkunder fra Østrig og Tyskland  kan også betale for abonnementet med Klarna direkte debitering

Vil du modtage et abonnement?
Du kan betale med kreditkort. Privatkunder fra Østrig og Tyskland kan også betale med Klarna direkte debitering.

Betaling via PayPal
Hvis du har valgt PayPal som betalingsoption, ledes du videre til PayPal, hvor du bliver bedt om at logge ind på din PayPal-konto. Efter login kan du bekræfte betalingen.

Overførsel med eps eller giropay
Betalinger med eps eller giropay er muligt via østrigske og tyske bankkonti.

SEPA betalingsservice
Betalinger med SEPA betalingsservice er muligt via østrigske og tyske bankkonti.

Abonnementer

Ved betaling via Klarna betalingsservice er en ændring af den gemte bankkonto kun mulig direkte hos Klarna.

 • Log ind på din kundekonto.
 • Efter korrekt registrering og login skal du klikke på "Mine betalingsmidler" under “Min konto".
 • Klik på "Redigér betalingsmiddel":

Zahlungsmittel bearbeiten

 • Indtast data for dit betalingsmiddel her.
 • Klik derefter på "Gem betalingsmiddel".
 • Derefter kan du vælge, hvilke services du vil anvende dette betalingsmiddel til. Sæt de tilhørende hakker og klik på "Gem valg".

Du har mulighed for at betale dit abonnement med kreditkort og privatkunder fra Østrig og Tyskland kan også betale via Klarna betalingsservice.

Abonnementet kan til enhver tid opsiges under "Mine abonnementer" - opsigelsesfristen udgør tre dage uden angivelse af årsager.

Med tegning af abonnementet forlænges din digitale årsvignet hhv. dit digitale årskort til vejafgift til de aktuelt gældende tariffer og til betingelserne ifølge abonnementsaftalen automatisk indtil ophævelsen.

Som indlogget kunde kan du tegne abonnementet til dine digitale vignetter hhv. årskort til vejafgift. Opret venligst en ny konto eller log ind

 • Klik på startsiden på det tilhørende symbol for årsvignet hhv. vejafgift     
 • For den digitale årsvignet i abonnement vælger du på siden "Produktudvalg" "Køb vignet + abonnement" under Produktvariant.
 • For det digitale årskort til vejafgift vælger du knappen "Årskort abonnement" ved antal kørsler.
 • Derefter indtaster du data for din nummerplade.
 • For debiteringen vælger du ved „Betalingstype“ det ønskede kreditkort eller Klarna-overførsel.
 • Bekræft brugsbetingelserne og tegn dit abonnement.
 • Herefter modtager du din bekræftelse af abonnementsbestillingen og faktura via      e-mail.

Tip: Du kan efter indgåelsen se og administrere dit nye abonnement under Min konto / Mine abonnementer .

Du kan vælge den digitale årsvignet hhv. for et valgt afsnit eller det digitale årskort til vejafgift.

Nej. Et abonnement på den digitale årsvignet kan kun indgås ved købet af vignetten i webshoppen. Hvis du stadig gerne vil tegne et abonnement, kan du gøre dette ved købet af den digitale årsvignet til det næste år.

Digital vejafgift

Afsnittene af vejafgiftsstrækninger befinder sig på motorvejene A 9 Pyhrn, A 10 Tauern, A 11 Karawanken, A 13 Brenner og motortrafikvejen S 16 Arlberg.

Network of roads on which tolls are levied

 

Udtrykkene specialvejafgift, videovejafgift, vejafgift eller digital vejafgift bruges som synonymer. Her menes vejafgiftstrækninger på nogle motorveje og motortrafikveje, hvor der gælder særlige afgiftstariffer.

Den digitale vejafgift FLEX er en service, hvormed den digitale vejafgift kan betales.

Vælg din ønskede vejafgiftsstrækning, antallet af dine kørsler og registrer din nummerplade. Nummerpladen identificeres elektronisk af systemet via registreringen og bommen ved betalingsanlægget åbnes automatisk.

Du kan bruge alle baner, der er markeret med grønt. Bemærk venligst, at de såkaldte GO-baner (for det meste helt til højre ved betalingsanlæggene) udelukkende er beregnet til lastbiler, busser og tunge autocampere på over 3,5 tons, og skilter med et kørselsforbud for køretøjer på op til 3,5 tons. En manglende overholdelse vil blive anmeldt! På hver afgiftsbane er monteret et kamera til nummerpladeidentifikation.

Personbiler samt anhængere på under 3,5 tons kan benytte de dertil mærkede ekspeditionsbaner. Det er kun muligt at benytte det tildelte digitale vejafgiftsspor (helt til venstre) for køretøjer uden anhænger med en bredde på under 2 meter og en højde på 4,20 meter. Her er udelukkende spor- hhv. karosseribredden uden udvendige spejle udslagsgivende. For tunge autocampere på over 3,5 tons findes de såkaldte Go-spor (for det meste helt til højre ved betalingsanlæggene).

Digitale Streckenmaut-Spur

Nej. Vejafgiften skal kun købes for trækfartøjet. Dette gælder også for en anhænger til campingvogn. Personbiler samt anhængere kan kun benytte en af de dertil mærkede ekspeditionsbaner

Så længe billetten endnu ikke er betalt, kan du gennemføre samtlige ændringer. Klik ganske enkelt på den blå blyant ved siden af de indtastninger, der skal ændres, i bestillingsoversigten.

Bare rolig. Du ledes før bommen til en anden. åben bane. Medbring altid din vejafgiftsbillet eller din faktura, så du i tilfælde af en lukket bom kan holde din billet eller faktura med stregkode op foran vejafgiftsautomaten, eller så du kan bede om hjælp via samtaleanlægget.

Hvis du har købt enkeltkørslen via fjernsalg (f.eks. ved brug af ASFINAGs webshop), er en fortrydelse uden angivelse af årsag principielt mulig inden for 14 kalenderdage.

Der er ikke fastsat refusion af ikke anvendte enkeltbilletter efter udløb af fortrydelsesfristen. Men den ubrugte billet er dog gyldig i et år, og kan omskrives til en anden nummerplade.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret for allerede anvendte enkeltkørselsbilletter (dvs. efter gennemkørsel af betalingsanlægget).

Du skal bruge to billetter til en ud- og hjemkørsel. Antallet i produktkonfigurationen er derfor begrænset til to kørsler. Skulle du have brug for flere kørsler, kan du f.eks.: Lægge flere 1- eller 2-kørselsbilletter til den samme strækning i din indkøbskurv. Du kan også vælge en anden nummerplade til hvert af disse produkter.

 Et tip fra os: Hvis du kører mere ofte på en strækning, kan et køb af et digitalt årskort til vejafgift være et rentabelt alternativ. 

Så snart købet er afsluttet korrekt, er en ændring af en enkeltbillet desværre ikke længere mulig. 

Vejafgiften for strækningen i kørselsretning mod nord kan kun betales på stedet ved betalingsanlægget Hrušica i Slovenien.

Der opkræves vejafgift af ASFINAG for kørsel i Karawankentunnel Richtung Süd (Syd). Mod nord opkræves der afgift for kørsel i Karawankentunnel af det slovenske motorvejsselskab DARS. Afsnittet af vejafgiftsstrækningen befinder sig mellem motorvejstilkørslen St. Jakob i Rosenthal og statsgrænsen i Karawankentunnel.

Digital vejafgift FLEX

Servicen Digital vejafgift FLEX tilbyder dig følgende fordele: 

 • Med det anførte betalingsmiddel og aktivering af servicen frigives de nummerplader, du har valgt for alle betalingsanlæg under ASFINAG.
 • Du kan til enhver tid aktivere en yderligere nummerplade for denne service hhv. deaktivere den igen.
 • Servicen Digital vejafgift FLEX tilbyder en række betalingsmuligheder: American Express, Diners Club, Mastercard, Debit Mastercard, VISA.
 • Alle gennemkørsler afregnes efter de aktuelt gældende tariffer for betalingsanlæggene og er anført overskueligt under „Min Konto“.

ASFINAG tilbyder sine kunder at betale den digitale vejafgift med den nye service Digital vejafgift FLEX. Du kan til enhver tid aktivere denne service under „Min konto“ for hver af dine nummerplader. Med aktiveringen af Digital vejafgift FLEX betales kørslerne gennem alle ASFINAGs betalingsanlæg automatisk. Du kan passere alle seks ASFINAG-betalingsanlæg bekvemt og uden at skulle standse.

Vigtigt! Du kan til gennemkørslen benytte alle grønt mærkede baner. De såkaldte GO-baner (for det meste helt til højre ved betalingsanlæggene) er udelukkende beregnet til lastvogne, busser og tunge autocamper over 3,5 tons og skiltet med et forbud for motorkøretøjer op til 3,5 tons.

Så snart du passerer et af ASFINAGs betalingsanlæg, identificeres din nummerplade automatisk af systemet og bommen på betalingsanlægget åbner. Alle gennemkørsler afregnes efter de aktuelt gældende tariffer for betalingsanlæggene og debiteres via dit anførte betalingsmiddel. Debiteringen kan til enhver tid hentes under „Min konto“. Du modtager efterfølgende din faktura via e-mail.

Vigtigt! Du kan til gennemkørslen benytte alle grønt mærkede baner. De såkaldte GO-baner (for det meste helt til højre ved betalingsanlæggene) er udelukkende beregnet til lastvogne, busser og tunge autocamper over 3,5 tons og skiltet med et forbud for motorkøretøjer op til 3,5 tons.

Bare rolig - henvend dig venligst til personalet ved betalingsanlægget. Kollegerne på stedet hjælper dig gerne videre. Skulle du stå ved en vejafgiftsautomat, ledes du videre til personalet for vejafgift via et højttaleranlæg.

Gennemfør venligst en efterbetaling. For dette skal du logge ind under „Min konto“ og vælge „Mine services“ i menuen. På denne side er alle udestående betalinger anført. Gennemfør efterbetalingen med et gyldigt betalingsmiddel - efterbetalingen sker for alle udestående beløb. I tilslutning til efterbetalingen modtager du fakturaen via e-mail. Skulle servicen Digital vejafgift FLEX allerede være deaktiveret, kan du til enhver tid genaktivere den under „Min konto“.

Du kan til enhver tid deaktivere servicen Digital vejafgift FLEX under „Min konto“ og også genaktivere den igen på et senere tidspunkt. 

Ja, du kan også benytte den digitale vejafgift hhv. den digitale vejafgift Flex som motorcyklist. Du slipper for at betale ved betalingsanlæggene og mister mindre tid ved et betalingsanlæg.

Dog fungerer gennemkørslen med en digital vejafgiftsbillet hhv. med den digitale vejafgift Flex ved en motorcykel ikke altid helt så problemfrit som ved en personbil – og det skyldes den automatiske nummerpladeidentifikation i vejafgiftsbanen:

 • I vejafgiftsbanen, der er åbnet for alle køretøjer, aflæses nummerpladen altid kun forfra. Nummerplader på motorcykler kan ikke identificeres automatisk, da de er anbragt bag på motorcyklen. Bommene forbliver lukkede. Oplyst i dette tilfælde venligst din nummerplade til vejafgiftspersonalet (tryk på hjælpeknappen ved automatisk drift: En medarbejder fra serviceopsyn vil besvare opkaldet.). Ved hjælp af nummerpladen kontrolleres det, om der foreligger en digital vejafgiftsbillet eller om den digitale vejafgift Flex er aktiveret. Hvis en af de to er tilgængelige, åbner vi bommen.
 • I banen for den digitale vejafgift aflæses nummerpladen forfra og bagfra. Da nummerplader på motorcykler er udført i to linjer, kan man dog ikke garantere en automatisk identifikation. Skulle bommen ikke åbne sig automatisk, ledes du ud. Anvend en af de andre åbne vejafgiftsbaner til motorcykler. Oplyst venligst din nummerplade til vejafgiftspersonalet (tryk på hjælpeknappen ved automatisk drift: En medarbejder fra serviceopsyn vil besvare opkaldet.). Ved hjælp af nummerpladen kontrolleres det, om der foreligger en digital vejafgiftsbillet eller om den digitale vejafgift Flex er aktiveret. Hvis en af de to er tilgængelige, åbner vi bommen.

Digital vejafgift A 9

På grund af den nye gennemkørsel uden bomme og manglende muligheder for omdirigering ved betalingsanlæggene Bosruck og Gleinalm, kan gyldighedsperioden på årskort til vejafgift ikke længere vises. For til enhver tid at kunne se dine produktoplysninger, anbefaler vi alle, der har et årskort til vejafgift, at registrere sig i ASFINAG-Webshop.

Kontrollér venligst gyldigheden af dit årskort til vejafgift før påbegyndelse af kørslen. Du har følgende muligheder:

 • Ved forespørgsel på gyldighed på evidenz.asfinag.at
 • Når du er logget ind som kunde på din Kundekonto på fanebladet „Mine produkter“ eller
 • Telefonisk til venligst ASFINAG Service Center på 0800 400 12 400 hhv. +43 1 955 12 66.

Alternativt kan du også spørge om gyldigheden på stedet i en afgiftskabine med personale. Her bedes du venligst køre ind i den tilhørende bane i god tid.

Normalt pålægges en erstatningsafgift på 120,- Euro. Hvis du har et udløbet årskort til vejafgift, skal du gøre som følger:

 • Køb et nyt årskort til vejafgift for den pågældende nummerplade ved betalingsanlægget eller i ASFINAG-Webshop og
 • Send oplsyningerne for det nye årskort og dit telefonnummer til info@asfinag.at.

Det nyerhvervede årskort til vejafgift tilbagedateres herefter til dagen efter udløbsdatoen på det udløbne årskort. Derefter kontrolleres den pålagte erstatningsafgift.

Digital vignet

Du finder alle informationer om dette emne på det følgende link: asfinag.at/gratisvignette

Ja, med det nederste afsnit på en gyldig årsvignet modtager du en modregning på 40 Euro. Stregkoden på forsiden på det nederste afsnit af et gyldigt klæbe-årsmærkat gælder som værdikupon.

Bemærk venligst, at værdikuponen kun kan indløses en gang. Såfremt der foreligger en gyldig, digital årsvignet for den identificerede nummerplade, modregnes beløbet på 40 Euro automatisk købsprisen på årskortet for vejafgift. 

Lige som tidligere, udføres stikprøvekontroller af Service- og kontroltjenesten samt af kameraer i de automatiske vignetkontroller. De op til 20 kameraer i de automatiske vignetkontroller er mobile - og skifter løbende lokation. 

Gyldighed

Den digitale vignet hhv. det digitale årskort til vejafgift kan ikke benyttes af forbrugere straks efter købet. De gælder tidligst 18 dage efter købsdatoen. Denne begrænsning gælder ikke for erhvervskunder. Grunden til dette er, at kunder ifølge det Europæiske Direktiv om forbrugerbeskyttelse kan fortryde et online køb af et produkt eller en tjenesteydelse inden for 14 dage. Da denne annullering ud over via e-mail også er mulig via post, tages der her højde for tre yderligere dage til en mulig postgang indtil denne modtages hos ASFINAG. Dermed er den digitale vignet gyldig fra den 18. dag efter dagen for købet, og berettiger først derefter til brugen af motorvejene og motortrafikvejene i Østrig.

Du kan aktivere påmindelsesfunktionen allerede under købsprocessen ved at sætte et flueben.

Som kunde, der er logget ind, kan du under "Mine produkter" > "Oplysninger" tjekke gyldighedsperioden samt ganske enkelt aktivere hhv. deaktivere påmindelsesfunktionen med et klik på "klokken".

Du modtager en automatisk påmindelse via e-mail i god tid før udløb af gyldigheden på dit vejafgiftsprodukt. Tidspunktet for, hvornår en påmindelse udløses, er individuelt alt efter vignettype/årskort til vejafgift. 

 • Ved årsvignetter/årskort til vejafgift, mindst 28 dage før udløb af gyldigheden
 • Ved 2-måneders vignetter, 20 dage før udløb af gyldigheden
 • Ved 10-dages vignetter, 4 dage før udløb af gyldigheden

 

Nummerpladeindtastning

Nej, fordi den digitale vignet er tilknyttet til nummerpladen. Hvis du er ejer af en skiftenummerplade, betaler du en digital vignet for denne nummerplade og kan benytte alle motorveje og motortrafikveje med op til tre køretøjer.

Hvis du ikke kan finde dit land på listen, bedes du venligst vælge „Other Countries“.

Alle lande har deres egne standarder for nummerplader til køretøjer.

For Østrig:
Standardnummerplader på østrigske nummerplader til køretøjer starter med en forkortelse for registreringsmyndighederne og delstatsvåbenskjoldet. Skiftenummerplader, ønskenummerplader og grønne nummerplader til elbiler hører ligeledes til standardnummerplader. Ikke-standardnummerplader er såkaldte specialnummerplader.
Til de østrigske specialnummerplader hører eksempelvis alle nummerplader fra før 1990, nummerplader til myndigheder, diplomatnummerplader, prøvenummerplader, dagstilladelser, eksportnummerplader, tidsbegrænsede nummerplader, etc.

For tyskland:
Standardnummerplader i Tyskland består af et kendingstegn (et til tre bogstaver, f.eks.: HH for Hamborg) og et identifikationsnummer (et eller to bogstaver og op til fire cifre, f.eks.: KL 8136). E-nummerplader til el-køretøjer, H-nummerplader til veterankøretøjer samt skiftenummerplader er standardnummerplader.
De tyske specialnummerplader omfatter: Sæson-/kortids-nummerplader, udførsels-/eksportnummerplader, røde veteran-nummerplader, diplomat-nummerplader, prøvenummerplader, forhandler-nummerplader, nummerplader til myndigheder, etc. 

Ændringer af nummerplader- og gyldighed

Kontrollér om din nummerplade allerede er gyldig. Normalt er en ændring af nummerplade omkostningspligtig efter påbegyndelse af gyldigheden og kun mulig under visse forudsætninger.

Nummerpladen kan ændres under „Min konto“ som følger:

 • Opret ny konto“ eller log ind under „Min konto
 • Klik på „Mine produkter“ og klik derefter på  > (blå pil)
 • Klik på „Skift nummerplade“
 • Vælg årsag til ændringen
 • Indtast data for din nye nummerplade
 • Opload de filer, som ASFINAG Service-Center skal bruge til godkendelse
 • Skriv en note til filerne/dokumenterne
 • Vælg en betalingstype til betaling af ekspeditionsgebyret
 • Kontrollér efterfølgende ændringsoversigten
 • Bekræft „Brugsbetingelserne“ og klik derefter på „Bestilling med betalingspligt“
 • Herefter modtager du via e-mail din nummerpladeændring og din ordrebekræftelse

Du kan også tildele dine købte produkter efterfølgende til din kundekonto under „Min konto“. Indtast til dette formål produkt-ID for et produkt fra din bestilling. Alle produkter fra den samlede bestilling tildeles herefter automatisk til din konto.

Bemærk venligst, at for at produkterne kan tildeles til din kundekonto, skal den angivne e-mailadresse ved købet stemme overens med e-mailadressen på din kundekonto.

En registrering i kundeportalen er nødvendig for samtlige ændringer.

 • Ændringer under "Mine data", som vedrører dine personlige oplysninger, kan udføres gratis og til enhver tid.

 • For at ændre din e-mailadresse, bedes du venligst logge ind på din kundekonto. Klik så på „Min konto“ og „Mine data“ i webshoppen. Du kan gennemføre ændringen af din e-mailadresse under fanebladet ”Ændr e-mailadresse”.

  Ændringer, som berører det købte produkt, er grundlæggende kun gratis før start af gyldigheden

  Eksempel 1: Du har købt en 10-dages vignet, som er gyldig fra den 10. juli. Din ferie bliver dog forskudt og du kører først den 24. juli. Nu skal du senest den 9. juli (kl. 23:59) tilpasse starten af gyldigheden for din vignet i din konto.

  Eksempel 2: Du har købt en 2-måneders vignet, som er gyldig fra den 16. marts. Du flytter gyldigheden af din vignet før start af gyldigheden og modtager en ny nummerplade, har tastet forkert ved indtastningen af nummerpladen eller vil gerne anvende den købte vignet til en anden nummerplade. I dette tilfælde skal du ændre oplysningerne senest den 15. marts (kl. 23:59) i din konto.

 • Ændringer af nummerpladen efter påbegyndelse af gyldigheden er normalt ikke mulige. Ved den digitale årsvignet og det digitale årskort til vejafgift kan man dog ansøge om en ændring under følgende betingelser og under fremlæggelse af de nødvendige dokumenter. For hver ændring opkræves et ekspeditionsgebyr på 18 Euro.  
  • Flytning til et andet politisk distrikt
  • Stjålet køretøj
  • Stjålet/mistet nummerplade
  • Totalskade af dit køretøj
  • Udløb af ønskenummerpladen

Ved tab, tyveri og totalskade refunderes du for ekspeditionsgebyret på 18 EURO. 

Bemærk: I appen Unterwegs er ændringer af nummerpladen kun mulige før gyldigheden. Skift af nummerplade under gyldighedsperioden er udelukkende muligt i webshoppen.

 

Bemærk venligst, at den registrerede ejer ikke må ændres.

 

Ja, det er principielt muligt som tilmeldt person her i webshoppen. Så længe din digitale vignet hhv. dit digitale årskort til vejafgift endnu ikke er gyldig/gyldigt, kan du ændre gyldighedsperioden og ændre nummerpladen før start af gyldigheden.

Ændringer af nummerpladen efter start af gyldigheden er normalt ikke mulige. For den digitale årsvignet og det digitale årskort til vejafgift kan man dog ansøge om en ændring under de følgende betingelser og ved fremlæggelse af de nødvendige dokumenter. For hver ændring opkræves et ekspeditionsgebyr på 18 Euro.  

 • Flytning til et andet politisk distrikt
 • Sammenlægning af distrikter
 • Køretøj stjålet
 • Nummerplade stjålet/mistet
 • Totalskade af dit køretøj
 • Udløb af ønskenummerpladen

Ved tab, tyveri og totalskader refunderes ekspeditionsgebyret på 18 EURO til dig. 

For at beskytte det produkt, du har købt, mod misbrug af uvedkommende tredjepart. Kun som registreret/indlogget kunde kan en ændring udføres korrekt, og det kan sikres, at ændringen også er autoriseret. 

Mobil app „Undervejs“

Med Wallet/WalletPasses kan du opbevare dine kreditkort, kundekort og meget mere på et centralt sted. Ved køb af et digitalt vejafgiftsprodukt hos os her i shoppen modtager du også dit købte produkt som en Wallet-fil via e-mail, sammen med din faktura og ordrebekræftelse

Ja. Alle produkter, uanset hvor de er købt (app, automat, anonymt i webshoppen), kan efterfølgende tildeles til din kundekonto. Forudsat at du er registreret i vores webshop.

Fakturaer og bestillinger

Ved køb af den digitale vignet, nej! Opbevar venligst udskriften af din ordrebekræftelse indtil enden af anvendelsesperioden. Det er dog ikke nødvendigt at medbringe udskriften i køretøjet.

Ved køb af det digitale årskort til vejafgift, ja! Opbevar venligst udskriften af din ordrebekræftelse indtil enden af anvendelsesperioden. Det er nødvendigt at medbringe udskriften i køretøjet for gennemkørsel ved betalingsanlæggene.  

For at korrigere dine oplysninger, har vi brug for fakturanummeret og de nye oplysninger. Kontakt venligst ASFINAG Service-Center for dette.

Der blev tilsendt en faktura til dig via e-mail. Du kan udskrive denne faktura endnu en gang direkte fra denne e-mail. For at modtage en kopi af din faktura, skal du ganske enkelt logge ind på „Min konto“. Under „Mine køb“ finder du din fakturakopi og under „Mine produkter“ kan du se ordrebekræftelsen som PDF. 

Du kan angive en fakturaadresse efter eget ønske.

Såfremt du har registreret nummerpladen korrekt og har valgt den rigtige angivelse af gyldighed og købet af den digitale vignet eller den digitale vejafgift er afsluttet korrekt, har du betalt vejafgiften. 

Fremsendelsen af denne e-mail kan vare op til 15 minutter. Kontrollér venligst også din spammail- eller junkmail-mappe. Skulle du på trods af dette ikke have modtaget nogen faktura hhv. ordrebekræftelse, bedes du venligst henvende dig, med følgende dokumentation:

 • Kopi af registreringsattesten
 • Kopi af legitimation for indehaveren af registreringsattesten, eller      ved firmabiler med den tilhørende signatur fra virksomheden

til ASFINAG Service Center.

Registrering og tilmelding

En forbruger er enhver person, der ikke er en erhvervskunde. Ofte bruges konsument også som et synonym for forbruger. En erhvervskunde er en person, som har en forretning til drift af dennes virksomhed.

 • Log venligst ind under "Min konto".
 • Hvis du endnu ikke har adgangsoplysninger, kan du også tilmelde dig til kundekontoen igen under "Min konto".
 • Efter korrekt registrering og login kan du under "Services"/ Tildel produkter" tildele dit digitale vejafgiftsprodukt til din kundekonto ved at indtaste det tilhørende produkt-ID.
 • Du finder produkt-ID på ordrebekræftelsen.

Når du registrerer dig som kunde, har du følgende fordele:

 • Du har direkte adgang til dine købte produkter,
 • Du kan ændre dine kundedata samt nummerpladen, (hvis forudsætningerne foreligger),
 • Du kan tildele anonymt købte produkter til din kundekonto og
 • du kan aktivere påmindelsesfunktionen før udløb af gyldighed på dine vignetter.

Klik på "Glemt adgangskode" i login-området. Når du har indtastet din e-mailadresse, modtager du et link, som du kan bruge til ændre din adgangskode. Når du klikker på dette link, videresendes du til en side, hvor du kan oprettet en ny adgangskode.

Ved oprettelsen af ASFINAG-kundekontoen er de eksisterende kundedata blevet flyttet fra den oprindelige Mautshop. Af systemtekniske årsager skal du oprette en ny adgangskode. Du er velkommen til at bruge din gamle adgangskode.

Fremover får du med kun én central kundekonto adgang til alle ASFINAG-services.

Ved lanceringen af ASFINAG-kundekontoen er endnu ikke alle ASFINAG-services knyttet til den nye konto.

Hvis du sletter din konto, mister du alle kontooplysningerne på asfinag.at, i Mautshop og i App Unterwegs. Men det har ingen indflydelse på allerede købte (og stadig gyldige) produkter.

ASFINAG lægger megen vægt på beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger. For så vidt brugen af vores webside ikke er mulig uden angivelse af personfølsomme oplysninger, finder en anvendelse af dine personfølsomme oplysninger (som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse) altid sted frivilligt, og kun med dit samtykke. Dette gælder også for en videregivelse af dine personfølsomme oplysninger til tredjepart (datterselskaber eller øvrig tredjepart).
 
Vi har truffet de foreskrevne tekniske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter for elektronisk kommunikation og databeskyttelse .
 
Du har til enhver tid ret til oplysning, korrigering eller sletning af dine personfølsomme oplysninger. For den tekniske drift af websiden indsamles IP-adresse, dato, klokkeslæt samt viste sider ved besøg i ASFINAG's webside. Disse bruges udelukkende til gendannelsesmulighed i tilfælde af fejl og afhjælpning af fejl ud fra et teknisk synspunkt. Disse data videregives ikke til tredjepart. Flere oplysninger finder du på Databeskyttelseserklæring.

Nej, oprettelsen af ASFINAG-kundekontoen ændrer ikke noget ved køb, der allerede er gennemført.

Det kan ske, at enkelte firmanetværk gør aktiveringslinket ubrugeligt. Prøv derfor venligst at gennemføre aktiveringen via din private terminale hhv. uden for det netværk, som du aktuelt anvender.

Skrabekort

Med skrabekortet og blot få trin til den digitale vignet:

 1. Skrab koden fri på forsiden af skrabekortet
 2. Vælg „ÅRSVIGNET“ på startsiden på shop.asfinag.at
 3. Indtast data for din nummerplade
 4. Indtast den fritskrabede kode i feltet „Registreringskode“ og klik på „FORTSÆT“
 5. På siden „Mine data“ bedes du venligst indtaste din e-mailadresse
 6. Klik på „FORTSÆT“ og bekræft brugsbetingelserne på siden „Bestillingsoversigt“  og tryk på den orange knap „INDLØS KODE OG BESTIL“ for at kunne afslutte bestillingen
 7. Herefter modtager du via e-mail din faktura på 0 Euro og din ordrebekræftelse

Bemærk: Din digitale vignet er gyldig med det samme ved anvendelse af koden - din fortrydelsesret bortfalder.

Du kan ikke købe skrabekort, men modtage dem i form af kampagner. Nogle forlag tilbyder eksempelvis deres kunder en gratis årsvignet ved indgåelse af et årsabonnement. Efter indbetaling af årsabonnementet modtager du så et skrabekort. Du angiver koden på kortet sammen med indregistreringslandet og din nummerplade i webshoppen.

Fortrydelsesret

Bemærk venligst, at det udelukkende er forbrugere, der kan gøre brug af fortrydelsesretten, og ikke personer, som udøver en selvstændig, erhvervsmæssig aktivitet (erhvervskunder).

Vejledning til en hurtig afvikling af din fortrydelsesret (gælder kun for forbrugere):

 • Log venligst ind under "Min konto".
 • (Hvis du endnu ikke har adgangsoplysninger, kan du også tilmelde dig til kundekontoen igen på det samme link. Efter korrekt registrering kan du under "Services" - "Tildel produkter" tildele dit digitale vejafgiftsprodukt til din kundekonto ved at indtaste det tilhørende produkt-ID.)
 • Vælg nu "Mine produkter" under "Min konto".
 • Du kommer til produktoplysningerne med et klik på den blå pil.
 • Du kan annullere produktet under "Yderligere services".
 • Annulleringen er kun mulig før start af gyldigheden af dit digitale vejafgiftsprodukt.
 • Ved en fortrydelse i overensstemmelsen med fristen refunderes alle ydede betalinger senest inden for 14 dage fra modtagelse af fortrydelseserklæringen.