Indhold

Databeskyttelseserklæring

Ansvarlig for den efterfølgende beskrevne databehandling er ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, tlf. +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (efterfølgende kaldt for „ASFINAG“).

Databeskyttelsesrepræsentanten hos ASFINAG kan kontaktes på: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, tlf. +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Die ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft lægger megen vægt på beskyttelsen af dine personfølsomme oplysninger. For så vidt brugen af vores webshop ikke er mulig uden angivelse af personfølsomme oplysninger, finder en anvendelse af dine personfølsomme oplysninger (som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse) altid sted frivilligt, og kun med dit samtykke. Dette gælder også for en videregivelse af dine personfølsomme oplysninger til tredjepart (datterselskaber eller øvrig tredjepart).

Vi har truffet de foreskrevne tekniske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter for elektronisk kommunikation og databeskyttelse.

Du har til enhver tid ret til oplysning, korrigering eller sletning af dine personfølsomme oplysninger. For den tekniske drift af webshoppen indsamles IP-adresse, dato, klokkeslæt samt viste sider ved besøg i ASFINAGs webshop. Disse bruges udelukkende til gendannelsesmulighed i tilfælde af fejl og afhjælpning af fejl ud fra et teknisk synspunkt. Disse data videregives ikke til tredjepart.

Google Analytics/Universal Analytics

Vores webshop (shop.asfinag.at) bruger Google Analytics, herunder funktionerne i Universal Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (”Google”). Vi anvender herved ingen annonceringsfunktioner og ingen sporing af dine data på tværs af enheder ved hjælp af bruger-ID.

Google Analytics anvender såkaldte ”Google”, tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af webshoppen. Informationerne om din brug af webshoppen, som genereres af denne cookie, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

IP-Anonymisering (IP-Masking): På grund af den endnu uafklarede retsstilling vedrørende anvendelse af analyseværktøjer med fuldstændige IP-adresser, anvendes Google Analytics på vores webshop med endelsen ”_anonymizeIp()”. Din IP-adresse forkortes derfor af Google før den videre anvendelse stadig inden for medlemslandene i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i Aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, og anvendes således kun mere anonymiseret. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og gemmes der.

Ifølge vores ordre vil Google bruge disse informationer til at evaluere din brug af webshoppen, til at sammenstille rapporter om webshop-aktiviteterne og til at levere yderligere tjenesteydelser til os, der er forbundet med brugen af webshoppen og internettet.

IP-adressen, der fremsendes (forkortet) som en del af Google Analytics fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan hindre lagringen af cookies via en tilhørende indstilling af din browsersoftware; vi henviser dog til, at du i dette tilfælde ikke vil kunne benytte samtlige funktioner i webshoppen i fuldt omfang. Du kan derudover hindre registreringen af de data, der genereres af denne cookie og refererer til din brug af webshoppen (inkl. din IP-adresse) hos Google, samt hindre Googles behandling af disse data, ved at du downloader og installerer den tilgængelige browser-plugin på følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Alternativt til denne browser-plugin eller i browsere på mobile enheder, bedes du venligst klikke på dette link, for at hindre fremtidig registrering ved Google Analytics i webshoppen (denne Opt Out fungerer kun i browseren og kun for dette domæne). Herved aflægges en Opt Out-cookie på din enhed. Sletter du dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Du finder yderligere informationer om brugsbetingelser og databeskyttelse for Google Analytics på https://www.google.de/intl/de/policies/

Google reCAPTCHA

Websitet til vejafgiftsprodukterne bruger tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc., for at forhindre automatiserede forespørgsler på websitet og for at identificere legitime brugere. Derved behandles IP-adressen, nøgledata for browseren, musebevægelserne, muligvis forhåndenværende cookies fra andre Google-tjenester og i givet fald yderligere data, som er nødvendige for Google til tjenesten reCAPTCHA. Da websitet til salg af vejafgiftsprodukter kun skal være tilgængeligt for legitime forespørgsler hhv. bestillinger fra personer, er det nødvendigt at anvende reCAPTCHA. Brugsbetingelserne for reCAPTCHA finder du ligeledes på https://www.google.de/intl/de/policies/. Du finder oplysninger om tjenesten på https://www.google.com/recaptcha/intro.

Cookies

Nedenfor finder du en liste over de samtykkepligtige cookies, der indsættes af os:

Navn på samtykkepligtig cookie Opbevaringsperiode Funktion
_utma  2 år fra hentningen Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
30 minutter fra hentningen
indtil afslutningen af session
10 minutter fra hentningen
12 timer fra hentningen
Disse cookies anvendes til analyser af antallet af besøgende i webshoppen, hvilke informationer de søger der, hvilke sider der hentes, og hvor ofte.
epslanguage 1 år Sprogindstilling
NonEssentialCookiesAccepted 1 år Brugerens accept af cookies

Følgende er en liste over vores ikke-tilladelige cookies:

Navn på ikke-tilladelig cookie Opbevaringsperiode Funktion
ASP.NET_SessionId indtil afslutningen af browsersession Session Cookie
.AsfinagCustomerLogin indtil afslutningen af browsersession Login på ”Min konto”

Det er ikke muligt at benytte vores produkter uden cookies. De fleste browsere er indstillet således, at de automatisk accepterer cookies. Hvis du imidlertid har deaktiveret lagringen af cookies, kan du ikke benytte vores produkter på shop.asfinag.at.

Chatbot

For at gøre det lettere at finde informationer på hjemmesiden er der integreret en såkaldt chatbot. Denne kan hurtigt besvare spørgsmål fra den besøgende af hjemmesiden eller henvise den besøgende til en medarbejder fra kundeservicen.

For så vidt brugen af chatbotten ikke er muligt uden angivelse af personlige data, finder en anvendelse af dine personlige data (som f.eks. indregistreringsnummer) altid sted frivilligt.

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personlige data i hjemmesidens chatbot er en gratis servicekontrakt med den besøgende af hjemmesiden iht. § 6 stk. 1 lit b DSGVO.

Chatbot

Chatbotten kan bruges på ASFINAGs hjemmesiden.

Chatbotten er et dialogsystem, der kan besvare dine spørgsmål ved hjælp af rutiner og regler. Hvis ikke chatbotten kan finde et passende svar, vil den lede dig videre til en medarbejder fra kundeservicen. Retsgrundlaget er en gratis servicekontrakt. Chathistorien bliver gemt, dvs. de fra dig oplyste data samt en anonymiseret ID til identifikation af chatene. Disse data slettes efter 90 dage.

For at sikre en tilsvarende høj kvalitet, sikkerhed og tilgængelighed af brugermulighederne, bruger ASFINAG følgende ordrebehandler:

Firma IBM
Adresse Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ØSTRIG
Ordrebehandlingens kategori Software as a Service

Userlike

Vi anvender Live Chat-softwaren Userlike på vores website (https://www.userlike.com/en/). Den drives af Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Køln, Tyskland. Du kan anvende live-chatten som en kontaktformular til næsten at chatte i realtid med vores medarbejdere. Ved start af chatten opstår følgende personfølsomme oplysninger:

  • Dato og klokkeslæt for opkaldet
  • Browsertype/-version
  • IP-adresse
  • Anvendt operativsystem
  • URL på det forinden besøgte website
  • Mængde af sendte data
  • Fornavn, navn
  • E-mailadresse

Alt efter samtalens forløb med vores medarbejdere kan der under chatten opstå yderligere personfølsomme oplysninger, som indtastes af dig. Disse data behandles og gemmes udelukkende i Den Europæisk Union. Det nødvendige script til dette indlæses via Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Enkelte mediefiler tilknyttes via Amazon-Cloudfront.

Dertil indsættes følgende cookies:

Navn Host Lagringsvarighed Formål
uslk_s www.asfinag.at Til afslutning af din browser-session I denne cookie gemmes informationer om vedblivende status, maskinstatus, session-ID og chatstatistikker.
uslk_e www.asfinag.at 1 år I denne cookie gemmes informationer om slutbrugeren. De kan omfatte navn, e-mailadresse, bruger-ID og antallet af besøg.

Retsgrundlaget for databehandlingen og dataoverdragelsen er dit samtykke ifølge Art 6 Afsn 1 pkt. a i GDPR. Dette indhentes før indsættelse af cookies og formidling af din IP-adresse. Behandlingen bruges til at kunne give vores kunder en endnu bedre service og support. Chat-funktionen gør det muligt at tale med en ASFINAG-medarbejder i realtid og bidrager dermed til kundetilfredsheden. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Du kan til enhver tid slette disse cookies via indstillingerne i din browser. Retmæssigheden af behandlingen op til tidspunktet for din tilbagekaldelse berøres ikke heraf.

Dynatrace

Dynatrace giver indsigt i ydeevnen på webanvendelsen og navigationen blandt vores brugere på websitet. Dynatrace registrerer klikstier, JavaScript-fejl, browsertyper og geografiske regioner, men dog intet indhold i felterne, som f.eks. betalingsdata. Disse data hjælper os med at identificere funktionelle problemer. De indsamlede data slettes automatisk efter 35 dage.

Databeskyttelseserklæring fra Dynatrace

Oplysninger om den berørtes rettigheder

I henhold til retsstillingen i DSG2000 har berørte ret til oplysning, berigtigelse, sletning og indsigelse. Fra den 25.5.2018 gælder der i henhold til den så effektive generelle databeskyttelsesforordning følgende rettigheder for berørte:

Ret til oplysning

Alle, der er berørt af databehandling, har ret til at få en bekræftelse fra ASFINAG om de pågældende personlige data bliver behandlet; er det tilfældet, har den berørte person ret til oplysning vedrørende disse personlige data (kopi af de personlige data, som er genstand for behandlingen) og til følgende informationer: (a) behandlingsformålene; (b) kategorien af de personlige data, som behandles; (c) modtagerne eller kategorier af modtagere, som har fået offentliggjort de personlige data eller som vil få offentliggjort disse, i særdeleshed ved modtagere i tredjelande eller ved internationale organisationer; (d) hvis muligt den planlagte varighed for lagringen af de personlige data, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne og fastlæggelsen af denne periode; (e) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af dine personlige data eller til begrænsning af behandlingen via den ansvarlige eller indsigelse mod denne behandling; (f) eksistensen af en klageret ved en tilsynsmyndighed; (g) hvis de personlige data ikke indsamles hos den berørte person, så alle tilgængelige informationer vedrørende dataenes oprindelse; (h) (ikke)eksistensen af en automatiseret beslutningstagning herunder profiling. ASFINAG stiller en kopi af de personlige data, der er genstand for behandlingen, til rådighed. For alle yderligere kopier, som den berørte person anmoder om, kan ASFINAG forlange en passende betaling på grundlag af administrationsomkostningerne. Anmoder den berørte person elektronisk, skal oplysningerne stilles til rådighed i et gængs elektronisk format, såfremt der ikke angives andet.

Ret til berigtigelse eller sletning

Den berørte person har af ASFINAG ret til at forlange en omgående berigtigelse af urigtige personlige data. Under hensyntagen til behandlingens formål har den berørte person ret til at forlange en komplettering af ufuldstændige personlige data — også ved hjælp af en supplerende erklæring.

Desuden har den berørte person af ASFINAG ret til at forlange, at de pågældende personlige data øjeblikkeligt bliver slettet, og ASFINAG er forpligtet til øjeblikkeligt at slette personlige data, såfremt der foreligger en af de følgende grunde: (a) De personlige data er ikke mere nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet. (b) Den berørte person tilbagekalder sin indvilligelse, hvorpå behandlingen baserer, og der ikke findes et andet retsgrundlag for behandlingen. (c) Den berørte person gør indsigelse (se nedenfor) mod behandlingen. (d) De personlige data blev behandlet ulovligt. (e) En sletning af de personlige data er kun nødvendig til overholdelse af en retlig forpligtelse, som ASFINAG er underlagt. (f) De personlige data blev indsamlet i henhold til informationsselskabets tilbudte tjenester (indvilligelse fra et barn). Der er i særdeleshed ingen ret til sletning, såfremt behandlingen er nødvendig til opfyldelse af en retlig forpligtelse fra ASFINAGs side, eller til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse eller som sker i udøvelse af offentlig myndighed, som ASFINAG er blevet pålagt, og/ eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Ret til begrænsning af behandlingen

Den berørte person har af ASFINAG ret til at forlange en begrænsning af behandlingen, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt: (a) Hvis rigtigheden af de personlige data for den berørte person bestrides, og det i et tidsrum, som gør det muligt for ASFINAG at kontrollere rigtigheden af de personlige data, (b) hvis behandlingen er ulovlig og den berørte person afviser sletningen af de personlige data og i stedet forlanger en begrænsning af brugen af de personlige data; (c) hvis ASFINAG ikke længere behøver de personlige data til behandlingsformål, men den berørte person dog behøver dem til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, eller (d) hvis den berørte person har gjort indsigelse mod behandlingen, så længe det ikke er konstateret, om de berettigede grunde fra ASFINAG overvejer grundene fra den berørte person.

Hvis behandlingen er blevet begrænset, må disse personlige data — bortset fra deres lagring — kun behandles med indvilligelse fra den berørte person eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af grunde som har en vigtig offentlig interesse for Unionen eller for medlemsstaten.

En berørt person, som har udvirket en begrænsning af behandlingen, bliver underrettet af ASFINAG, inden begrænsningen ophæves.

Ret til overdragelse af data

Den berørte person har ret til at få udleveret sine personlige data, som ASFINAG (som led i den frivillige ekstraservices) har stillet til rådighed, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format, og han har ligeledes ret til at overdrage disse filer til en anden ansvarlig. Ved udøvelsen af sin ret til overdragelse af data har den berørte person ret til at udvirke, at de personlige data bliver overført direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

Indsigelsesret

Den berørte person har af grunde, som resulterer af personens særlige situation, til enhver tid ret at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personlige data, som er nødvendige til varetagelsen af en opgave, som er i offentlighedens interesse eller som sker i udøvelse af offentlig myndighed, som ASFINAG er blevet pålagt, eller til varetagelse af berettigede interesser fra ASFINAG eller en tredjepart. ASFINAG behandler så ikke de personlige data mere, medmindre de kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som overvejer den berørte persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis de personlige data bliver behandlet til brug ved direkte adresseret reklame, har den berørte person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personlige data til sådanne reklameformål. Gør den berørte person indsigelse mod behandlingen til sådanne reklameformål, så bliver de personlige data ikke mere brugt til disse formål.

Ret til klage ved tilsynsmyndigheden

Enhver berørte person har på trods af en anden administrativ eller retslig indsigelse ret til klage ved en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i den medlemsstat, hvor personen opholder sig, har sin arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis den berørte person er af den opfattelse, at behandlingen af hans personlige data overtræder disse lovkrav – se https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen