Obsahy

Uplatnění stírací karty a kódu

Stírací karty nelze koupit, pouze získat v rámci akcí. Vydavatelé periodik často nabízejí při zakoupení ročního předplatného poukaz na roční známku. Po zaplacení ročního předplatného obdržíte od vydavatele periodika stírací kartu. Poté setřete kód na přední straně stírací karty. Setřený kód z karty zadejte společně se zemí registrace a registrační značkou vozidla.

Náznak: Digitální dálniční známka je při použití kódu stírací karty platná ihned – právo na odstoupení odpadá!

Kliknutím na odkaz můžete uplatnit svůj kód