Obsahy

Prohlášení o ochraně údajů

Osobou zodpovědnou za dále popisované zpracování osobních údajů je společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Vídeň, Rotenturmstraße 5-9, poštovní přihrádka 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (dále jen „ASFINAG“).

Pracovníka společnosti ASFINAG pověřeného ochranou osobních údajů lze kontaktovat na adrese: ASFINAG Datenschutz, c/o Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Vídeň, Rotenturmstraße 5-9, poštovní přihrádka 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

Společnost ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Protože používání našeho e-shopu není možné bez uvedení údajů vztahujících se na osobu, probíhá využití Vašich osobních údajů (jako např. jméno, adresa, e-mailová adresa) vždy dobrovolně a pouze s Vašim svolením. Toto platí také pro další předání Vašich údajů třetím stranám (dceřiný podnik nebo jiná třetí strana).

Provedli jsme dle zákonných předpisů pro elektronickou komunikaci a ochranu údajů předepsaná technická a organizační opatření.

Máte kdykoli právo na sdělení, upravení nebo smazání Vašich osobních údajů. Za účelem technického provozu e-shopu se zjišťují IP adresa, datum, čas a sledované stránky při návštěvě e-shopu ASFINAG. Tyto slouží výhradně ke sledování v případě, že nastane chyba, nebo k odstranění chyby z technického hlediska. Tyto údaje se nepředávají třetím osobám.

Google Analytics/Universal Analytics

Náš e-shop (shop.asfinag.at) využívá Google Analytics, včetně funkcí Universal Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Přitom nepoužíváme žádné reklamní funkce a žádné sledování přesahující přístroj Vašich údajů prostřednictvím uživatelského ID.

Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využívání e-shopu. Informace o Vašem využívání e-shopu, které jsou zjišťovány prostřednictvím cookies, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

IP anonymizování (IP maskování): Na základě nevyjasněné právní situace o používání nástrojů k analýze s celými IP adresami, používáme na našem e-shopu Google Analytics s rozšířením o „_anonymizelp()“. Vaše IP adresa je proto společností Google před dalším použitím ještě v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, a tím pádem použita ještě více anonymně. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google v USA a tam je zkrácena.

V rámci našeho pověření použije Google tuto informaci, aby vyhodnotil využití e-shopu, aby sestavil zprávy o aktivitách e-shopu a aby nám poskytoval další služby spojené s využíváním e-shopu a internetu.

IP adresa (zkrácená), která je v rámci Google Analytics zprostředkována Vaším prohlížečem, nebude sloučena s jinými údaji na Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě možná nebudete moci využít veškeré funkce e-shopu v plném rozsahu. Mimoto můžete shromažďování údajů, vztahujících se k využívání e-shopu (včetně Vaší IP adresy), prostřednictvím cookies a jejich zpracování společností Google zabránit tím, že na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete plugin prohlížeče a instalujete ho.

Jako alternativu k pluginu na prohlížeči nebo v rámci prohlížečů na mobilních přístrojích klikněte prosím na tento odkaz, aby bylo shromažďování prostřednictvím Google Analytics v rámci e-shopu v budoucnosti zabráněno (Opt Out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Přitom se na Vašem přístroji uloží opt-out-cookie. Pokud smažete Vaše cookies na tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat od Google Analytics naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google reCAPTCHA

Internetové stránky pro mýtné produkty využívají služby reCAPTCHA společnosti Google Ing., aby zabránily přístupu robotů a identifikovaly legitimní uživatele. Přitom se zpracují IP-adresa, základní parametry prohlížeče, pohyby myši, popřípadě existující cookies od jiných služeb Google a popř. další údaje, které jsou pro služby reCAPTCHA pro Google potřebné. Protože prodejní internetové stránky pro mýtné produkty mají být přístupné pouze pro legitimní poptávky, popř. objednávky od osob, je používání reCAPTCHA nutné. Uživatelská pravidla pro reCAPTCHA naleznete rovněž na https://www.google.de/intl/de/policies/. Podrobnosti o službě naleznete na https://www.google.com/recaptcha/intro.

Cookies

Níže naleznete seznam cookies, které jsme zvolili a které je potřeba odsouhlasit:

Název cookies, které vyžadují souhlas doba uložení Funkce
_utma  2 roky od spuštění Google Analytics
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz 
30 minut od spuštění
do konce návštěvy stránek
10 minut od spuštění
12 hodin od spuštění
Tyto cookies jsou využívány k analýze počtu návštěvníků e-shopu a ke zjištění, které informace jsou vyhledávány a které stránky jsou navštíveny a jak často.
epslanguage 1 rok Nastavení jazyka
NonEssentialCookiesAccepted 1 rok Souhlas uživatele s používáním cookie

Níže je seznam našich cookies, které nejsou platné:

Jméno nevyhovujícího souboru cookie doba uložení Funkce
ASP.NET_SessionId do konce relace prohlížeče Session Cookie
.AsfinagCustomerLogin do konce relace prohlížeče Přihlášení na „Můj účet“

Využívání našich produktů není bez cookies možné. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptuje. Pokud však chcete ukládání cookies deaktivovat, nemůžete využívat produkty na stránce shop.asfinag.at.

Chatbot

Pro usnadnění vyhledávání informací na webových stránkách je použit systém hatbot. Ten dokáže rychle odpovídat na otázky návštěvníka webové stránky nebo odkázat návštěvníka webové stránky na pracovníka péče o zákazníky.

Protože používání systému chatbot není bez uvedení osobních údajů možné, probíhá využití osobních údajů (jako např. jméno, registrační značka) vždy dobrovolně.

Právní základ zpracování údajů

Právním základem zpracování osobních údajů v systému chatbot na webové stránce je smlouva o bezplatném poskytování služeb s návštěvníkem webové stránky dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Chatbot

Systém chatbot lze použít na stránkách společnosti ASFINAG.

Chatbot je dialogový systém, který může odpovídat na Vaše otázky za použití rutin a pravidel. Pokud systém chatbot nedokáže najít vhodnou odpověď, přepojí Vás na pracovníka péče o zákazníky. Právním základem je smlouva o bezplatném poskytování služeb. Průběh chatu je ukládán, tzn. ukládají se údaje, které uvedete a anonymizované ID pro označení chatu. Tyto údaje jsou po 90 dnech odstraňovány.

K zajištění potřebné vysoké kvality, bezpečnosti a dostupnosti služby využívá společnost ASFINAG následujícího externího zpracovatele:

Firma IBM
Adresa Obere Donaustraße 95
1020 Wien
RAKOUSKO
Kategorie externího zpracování Software as a Service

Userlike

Na našich webových stránkách využíváme software Userlike pro živý chat (https://www.userlike.com/en/). Provozovatelem chatové služby je Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo. Živý chat můžete použít jako kontaktní formulář a chatovat s našimi pracovníky téměř v reálném čase. Při spuštění chatu jsou shromažďovány následující osobní údaje:

  • datum a čas zobrazení
  • typ / verze prohlížeče
  • IP adresa
  • použitý operační systém
  • URL předtím navštívené stránky
  • objem odeslaných dat
  • jméno, příjmení
  • e-mailová adresa

V závislosti na průběhu rozhovoru s našimi pracovníky mohou být v průběhu chatu shromažďovány další osobní údaje, který sami zadáte. Tyto údaje jsou zpracovávány a ukládány výhradně v Evropské unii. Skript, který je k tomu potřebný, se spouští prostřednictvím Amazon S3 Cloud (Frankfurt). Některé mediální soubory jsou integrovány přes Amazon Cloudfront.

K tomu jsou nastaveny následující soubory cookie:

Název Hostitel Doba uložení Účel
uslk_s www.asfinag.at Do konce relace prohlížeče V tomto souboru cookie jsou ukládány informace o přetrvávajícím stavu, stavu počítače, ID relace a statistikách chatu.
uslk_e www.asfinag.at 1 rok V tomto souboru cookie jsou uloženy informace o koncovém uživateli. Mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, ID uživatele a počet návštěv.

Právním základem pro zpracování údajů a jejich předávání je poskytnutý souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas je získán před nastavením cookies a před odesláním vaší IP adresy. Zpracování dat slouží pro účely poskytování ještě lepších služeb a podpory našim zákazníkům.

Funkce chatu umožňuje konverzaci s pracovníkem společnosti ASFINAG v reálném čase a přispívá tak ke spokojenosti zákazníka. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli odstranit pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči. Zákonnost zpracování do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu tím nebude dotčena.

Dynatrace

Dynatrace získává přehled o výkonu webové aplikace a navigaci našich uživatelů na webových stránkách. Dynatrace zaznamenává cesty kliknutí, chyby JavaScriptu, typy prohlížečů a geografické oblasti, avšak žádný obsah polí, jako jsou např. platební údaje. Tato data nám pomáhají identifikovat problémy s funkčností. Shromážděné údaje jsou po 35 dnech automaticky odstraňovány.

Zásady ochrany soukromí společnosti Dynatrace

Informace o právech dotčených osob

Dle právní úpravy DSG2000 mají dotčené osoby právo na informace, opravu nebo vymazání údajů a námitku. Od 25.5.2018 platí dle poté platného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva dotčených osob:

Právo na přístup k informacím

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat po společnosti ASFINAG potvrzení o tom, zda příslušné osobní údaje zpracovává; pokud je tomu tak, má dotčená osoba právo na přístup k informacím o těchto osobních údajích (kopie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování) a na tyto další informace: (a) účely zpracování; (b) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány; (c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo dosud jsou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací; (d) pokud možno plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby; (e) existence práva na opravu nebo vymazání svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování odpovědnou osobou nebo právo námitky proti jejich zpracování; (f) existence práva na stížnost u dozorujícího orgánu; (g) nejsou-li osobní údaje u dotčené osoby zjišťovány, všechny dostupné informace o původu údajů; (h) (ne)existence automatizovaného rozhodování včetně profilování. Společnost ASFINAG poskytne kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za všechny ostatní kopie, o které dotyčná osoba požádá, může společnost ASFINAG požadovat přiměřenou úplatu na základě administrativních nákladů. Podá-li dotčená osoba žádost elektronicky, budou informace poskytnuty v běžném elektronickém formátu, pokud tato osoba neuvede jinak.

Právo na opravu a výmaz

Dotčená osoba má právo požadovat po společnosti ASFINAG okamžitě opravu svých nesprávných osobních údajů. S ohledem na účely zpracování má dotčená osoba právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Dále má dotčená osoba právo požadovat od společnosti ASFINAG, aby příslušné osobní údaje bezodkladně vymazala, a společnost ASFINAG je povinna osobní údaje bezodkladně vymazat, jakmile je splněn některý z následujících důvodů: (a) Osobní údaje již nejsou pro účely, pro které jsou zjišťovány nebo jinak zpracovávány, potřebné. (b) Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, o který se zpracování opíralo, a chybí jiný právní základ zpracování. (c) Dotčená osoba vznese námitku (viz dole) proti zpracování. (d) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. (e) Výmaz osobních údajů je potřebný pro splnění právního závazku, kterému společnost ASFINAG podléhá. (f) Osobní údaje byly zjišťovány s ohledem na nabízené služby informační společnosti (souhlas dítěte). Právo na výmaz nevzniká zejména tehdy, pokud je zpracování nutné v souvislosti s plněním právního závazku společnosti ASFINAG, nebo plněním úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, a/ nebo v souvislosti s uplatňováním, výkonem nebo obranou právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Dotčená osoba má právo požadovat po společnosti ASFINAG omezení zpracování, pokud je splněn některý z následujících předpokladů: (a) správnost osobních údajů dotčené osoby je popřena, a sice na dobu, která společnosti ASFINAG umožní, přezkoumat správnost osobních údajů, (b) zpracování je protiprávní a dotčená osoba odmítne výmaz osobních údajů a namísto toho požaduje omezení využívání osobních údajů; (c) společnost ASFINAG osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebuje, dotčená osoba je však potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo (d) dotčená osoba vznese námitku proti zpracování, dokud ještě není zřejmé, zda oprávněné důvody společnosti ASFINAG převáží oproti důvodům dotčené osoby.

Bylo-li zpracování omezeno, smí být tyto osobní údaje – s výjimkou jejich ukládání – zpracovávány pouze se souhlasem dotčené osoby nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo její členské země.

Dotčená osoba, která dosáhla omezení zpracování, bude společností ASFINAG před zrušením tohoto omezení vyrozuměna.

Právo na přenositelnost údajů

Dotčená osoba má právo obdržet osobní údaje, které poskytla společnosti ASFINAG (v rámci dobrovolných doplňkových služeb), ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a má právo tyto údaje předat jiné osobě odpovědné za zpracování. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů, má dotčená osoba právo požadovat, aby byly osobní údaje předávány přímo jednou odpovědnou osobou druhé odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Dotčená osoba má právo vznést z důvodů vyplývajících z její zvláštní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou potřebné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí ve výkonu veřejné moci, která byla na společnost ASFINAG přenesena, nebo které jsou zapotřebí k ochraně oprávněných zájmů společnosti ASFINAG nebo třetích osob. Společnost ASFINAG pak již nebude osobní údaje zpracovávat, ledaže by mohla prokázat naléhavé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem takové reklamy. Vznese-li dotčená osoba námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, nebudou osobní údaje k tomuto účelu dále zpracovávány.

Právo na stížnost u dozorujícího orgánu

Každá dotčená osoba má bez ohledu na jiné správní nebo soudní prostředky právo podat stížnost dozorujícími orgánu, zejména v členské zemi, ve které má bydliště, místo výkonu práce nebo v zemi místa údajného porušení, pokud se dotčená osoba domnívá, že zpracování osobních údajů, které se jí týkají, tyto zákonné požadavky porušuje – viz https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen